KNOWLEDGE HYPERMARKET


Завдання до уроку «Тематичне оцінювання №2»

Завдання до предмету Біологія, 8 клас
Тема «Тематичне оцінювання №2»


Завдання 1
1.Розгляньте схему повздовжнього розрізу дощового черв’яка. Випишіть у зошит назви внутрішніх органів, позначених на схемі цифрами 1-12.Біологія 8 клас, тема 19, рис. 4.jpgБіологія 8 клас, тема 19, рис. 5.jpg

М а л ю н о к

2.Оберіть правильну відповідь.
А. Основна роль дощових черв’яків у природі полягає в тому, що вони:
1) є основним кормом для риб;
2) «передвіщають погоду»;
3) переробляють грунт і органічні речовини;
4) поїдають облетіле листя.

Б. Дощові черви реагують на світло, тому що в них є:
1) Очі;
2) Світлочутливі клітини;
3) Клітини, що сприймають тепло.

В. Розвиток у дощових червів густої мережі капілярів пов’язаний:
1) зі шкірним типом дихання;
2) з відсутністю органів виділення;
3) з розвитком нервової системи;
4) з розвитком шкірно-мускульного мішка.

Г. Додатковою опорою (внутрішнім кістяком) для шкірно-мускульного мішка кільчастих червів служать:
1) щетинки;
2) вторинна порожнина тіла, заповнена рідиною;
3) шкірний покрив;
4) сегменти тіла.

Д. Про ускладнення кільчастих червів порівняно із круглими свідчить:
1) паразитичний спосіб життя;
2) складний цикл розвитку;
3) сегментація тіла;
4) тришарова будова тіла.

Завдання 2
1.Які стадії розвитку бичачого ціп’яка позначені на малюнку цифрами 1-5? Хто є остаточним хазяїном паразитичного черв’яка? Хто є проміжним хазяїном?
Біологія 8 клас, тема 19, рис. 1.jpg


Календарно-тематичне планування з біології, біологія в школі, підручники онлайн, конспекти уроків, реферати по темі

Предмети > Біологія > Біологія 8 клас > Тематичне оцінювання №2 > Тематичне оцінювання №2. Задачі та вправи,самоперевірка