KNOWLEDGE HYPERMARKET


Загальна характеристика типу Плоскі черви.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 8 клас>> Біологія: Загальна характеристика типу Плоскі черви


Загальна характеристика типу Плоскі черви.


Варто пригадати.

Що таке проміжний та остаточний хазяїн?

Що таке прямий і непрямий типи розвитку, прості та складні життєві цикли?

Які тканини є у тварин?

Що таке непосмуговані та посмуговані м’язи?

Плоскі черви широко відомі через свою сумну славу паразитів тварин і людини. Утім серед них є й вільноживучі види, поширені в морях і прісних водоймах, зрідка на суходолі - у вологих тропічних лісах. У світі відомо приблизно 14 тис. видів плоских червів (в Україні - понад 1300). Довжина тіла найдрібніших видів не перевищує 1 мм, тоді як стьожак, що паразитує у кишечнику кашалота, - сягає завдовжки до 30 м. Для порівняння: найбільша із сучасних тварин - синій кит - має довжину тіла до 33 м.

Будова плоских червів.

Тіло цих тварин сплощене, має форму листка або стрічки. Звідси й походить назва типу - Плоскі черви. На відміну від кишковопорожнинних, їм притаманна не променева, а двобічна симетрія. Це означає, що через поздовжню вісь тіла плоских червів можна провести лише одну площину симетрії, яка поділяє тварину на дві подібні половини: праву та ліву. Такий тип симетрії притаманний тваринам, здатним активно рухатись.

На відміну від кишковопорожнинних у плоских червів формуються різноманітні системи органів: опорно-рухова, травна, видільна, нервова, статева.

Покриви плоских червів становлять собою шкірно-м’язовий мішок. Так називають сукупність покривного епітелію та одного чи кількох шарів м’язів, розташованих під ним. Тіло вільноживучих видів вкрите війчастим епітелієм: його клітини мають війки. За допомогою війок дрібні представники можуть плавати. Великі види повзають за рахунок скорочення м’язів шкірно-м’язового мішка. Паразитичні види війок не мають. Їхні покриви ущільнюються, захищаючи тварин від впливу хазяїв.

Плоскі черви не мають порожнини тіла. Проміжки між внутрішніми органами заповнені пухкою сполучною тканиною. Через неї поживні речовини переміщуються від кишечнику до інших органів, а продукти обміну речовин - від органів до видільної системи. Ця тканина також виконує запасаючу та опорну функції, підтримуючи форму тіла тварини.

Серед плоских червів є хижаки і види, що споживають водорості, але переважають паразити людини і тварин, які живляться за рахунок організму хазяїна.

Травна система складається з ротового отвору та двох відділів кишечнику: переднього та середнього (мал.1). Отже, вона замкненого типу. Як і в кишковопорожнинних, ротовий отвір плоских червів слугує не лише для поглинання їжі, а й для виведення неперетравлених решток. Їжа перетравлюється в кишечнику. У деяких паразитичних видів (наприклад, у стьожкових червів) травної системи взагалі немає. Поживні речовини вони всмоктують через покриви.


Плоскі черви

Мал.1. Зовнішній вигляд (1) та схема будови травної (2) та нервової (3) системи плоских червів

Видільна система плоских червів - тоненькі канальці, які відкриваються назовні видільними отворами.

Органів дихання плоскі черви не мають. Газообмін відбувається через покриви.

Центральна нервова система плоских червів складається з мозкового нервового вузла, розташованого в передній частині тіла, та поздовжніх нервових стовбурів, які сполучаються між собою поперечними (мал.1).
Нервовий вузол - це скупчення тіл нервових клітин та їхніх відростків, оточене спільною оболонкою.
До складу периферичної нервової системи входять нерви, які прямують до різних органів і тканин.

Нерви - пучки нервових волоконець, оточені спільною оболонкою.

Органи чуттів краще розвинені у вільноживучих видів, ніж у паразитичних. Наприклад, у молочно-білої планарії є очі, органи дотику та хімічного чуття; трапляються у війчастих червів і органи рівноваги.

Розмноження і розвиток плоских червів.

Переважна більшість плоских червів - гермафродити. Тобто кожна особина має як жіночі (яєчники), так і чоловічі (сім’яники) статеві залози. Плоским червам, на відміну від кишковопорожнинних, притаманне внутрішнє запліднення. Окремі види здатні й до вегетативного розмноження.

Прямий розвиток властивий лише деяким вільноживучим видам. У паразитичних видів часто спостерігають зміну хазяїв - остаточного та одного чи двох проміжних.

Тип Плоскі черви налічує 9 класів, з яких ми розглянемо три: Війчасті черви, Сисуни та Стьожкові черви.

Запитання для контролю


1. Що таке двобічна симетрія тіла?
2. Які функції шкірно-м’язового мішка?
3. Яка тканина у плоских червів заповнює проміжки між внутрішніми органами? Які її функції?
4. Яка будова травної та видільної систем плоских червів?
5. Які особливості будови нервової системи плоских червів?
6. Які особливості будови статевої системи та запліднення плоских червів?
7. У великих за розмірами видів плоских червів гілки середнього відділу кишечнику зазвичай розгалужуються, тоді як у дрібних видів – ні. Як ви вважаєте, яке біологічне значення цього явища?Біологія 8 клас. Серебряков В.В., Балан П.Г.

Надіслано читачами з інтернет-сайтуВідеоматеріали з біології, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з біології для 8 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.