KNOWLEDGE HYPERMARKET


Закріплення поняття про суфікс та його словотвірну роль.

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 3 клас>>Українська мова: Закріплення поняття про суфікс та його словотвірну роль. Порядок усного розбору слів за будовою

1. Запиши у стовпчик своє ім'я та кілька імен своїх однокласників (хлопчиків і дівчаток).
2. Утвори за допомогою суфіксів від записаних імен зменшувально-пестливі форми.
Зразок. Микола — Миколка, Микольцьо, ...
Василь — Василько, Василечко, ...

Прочитай і відгадай загадку. Спиши. Знайди слова із суфіксами. Подумай, від яких слів вони утворені.

Біленька корзинка, а дно золотисте, в корзинці — росинки і сонечко чисте.
1.    Прочитай. Випиши слова із суфіксами -к-, -ок-, -енк-,-оньк-. Познач суфікси.
1. Сніг-сніжок побілив поле й лісок. 2. В полі Морозенко виморозив зілля. 3. Ой зимонько-зимко, вкрий нашу озимку, щоб мороз не дошкуляв, ніжок їй не закував. (З народного)
2.    Підкресли головні і другорядні члени в другому реченні.
Спочатку усно, а потім — письмово розбери за будовою такі слова: розписка, прохолодний, лікар, вовчисько.

Порядок усного розбору слів за будовою
1.    Зміни слово за питаннями і визнач закінчення.
2.    Назви основу слова.
3.    Добери до слова два-три споріднених і визнач корінь.
4.    Назви префікс (якщо є).
5.    Назви суфікс (якщо є).

Зразок усного розбору слова за будовою
У слові розписка закінчення -а, основа — роз-писк-, бо воно змінюється так: розписка, розписки, розписку, розпискою. Корінь -пис-, бо такий самий корінь у спільнокореневих словах — писати, запис. Префікс роз-, суфікс -к-.


Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.1
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків з Української мови 3 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануваннняУкраїнської мови 3 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.