KNOWLEDGE HYPERMARKET


Запорізька Січ у другій половині XVII cт. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 8 клас. Повні уроки>> Історія України: Запорізька Січ у другій половині XVII cт. Повні уроки

Содержание

Тип уроку

Комбінований

Мета

Засвоєння знань про Січ у другій пол. 17 ст. та покращення практичних навичок учнів.

Завдання

  • дослідити особистість Івана Сірка, визначити справжні та надумані факти його біографії;
  • опанувати основними тезами теми, навчитися вільно володіти матеріалом;
  • навчитися черпати інформацію з відеоматеріалу;
  • повторити вивчене.

Хід уроку

І. Привітання вчителя та оголошення теми. (1 хв)

ІІ. Мотивація, перевірка домашнього завдання. (5-7хв)

Учитель використовує питання в кінці параграфу, що стосується минулої теми, проводить опитування. Найактивніших учнів заохочує усно або оцінкою.

ІІІ. Актуалізація опорних знань (3-5 хв)

Міні-дискусія. Розкажіть про становище Запорізької Січі 1 кінці 16 - на початку 17 століття.

Вивчення нової теми. (20 хв)

Запорізька Січ до Визвольної війни була центром політичної та військової боротьби українського населення проти соціального і національного гніту. Зі створенням Гетьманщини Січ втратила своє політичне значення. При Б. Хмельницькому тут стояли тільки невеликі загони козаків під проводом кошового отамана, якого призначав гетьман. Характерно, що в 1654 р., коли проводилася присяга російському цареві, Б. Хмельницький не вважав за необхідне привести до присяги запорожців тому, що вони „люди маленькі”.

Однак Запоріжжя, як і раніше залишалося центром, куди стікалися незадоволені своїм становищем верстви населення: селяни, міщани, козаки, а також представники старшинської верхівки, які боролися за гетьманську булаву. І як тільки на лівобережних і правобережних українських землях загострювалися політичні та соціальні суперечності, роль Запорізької Січі починала знову зростати.

Андрусівське перемир'я 1667 р. поставило Запоріжжя під спільний протекторат Росії і Речі Посполитої. Це становище, з одного боку, відірвало Запоріжжя від решти України і протиставило ці дві території, а з іншого боку, створило для Запорізької Січі якусь особливу форму подвійної (отже, неповної) залежності, сприяло тенденції до консервації тут особливого соціально-політичне об'єднання. Коли в 1686 р. Запоріжжя по „Вічному миру” було передано виключно в підданство Росії, царський уряд застало в Січі політичну ситуацію, з якою йому довелося вести постійну боротьбу.

Приводів для невдоволення запорожців з кожним роком додавалося. Гетьмани Лівобережжя за сприяння царського уряду вели послідовне просування на територію Запоріжжя. Спочатку, ще до І. Мазепи, була зайнята містечками р. Оріль. При І. Мазепі почалося захоплення Самари, якій запорожці надзвичайно дорожили як своїм цінним промисловим урочищем. Тим часом на Самарі одна за одною виникли дві фортеці. Пізніше ще більш гнітюче враження справило на запорожців поява в центрі запорізької території російських гарнізонів.

Існування запорізької вольниці, яка охоче приймала втікачів і опозиційну старшину, що служила потенційною базою антифеодальних рухів, вступало в протиріччя з самодержавно-кріпосницьким ладом Росії. Чергова спроба поширити дію російського централізаторського преса на Запоріжжі на початку XVIII ст. викликала розкол січового товариства. Перехід частини запорожців на бік шведів у роки Північної війни призвела до руйнування Чортомлицької Січі в 1709 р. Це змусило січовиків шукати заступництва в турецького султана і кримського хана.


І.Мазепа

І.Мазепа

Чортомлицька Січ
продовжувала виконувати безпосередню історичну місію Запоріжжя - вела постійну героїчну боротьбу проти Туренко-татарських завойовників. Керівником і душею такої діяльності був славнозвісний запорізький кошовий отаман Іван Сірко.

Життя і діяльність Івана Сірка нерозривно пов'язана з першими трьома десятиліттями існування Чортомлицької Січі. Принаймні 15 разів січовики обирали його кошовим отаманом. І навіть тоді, коли Іван Сірко не займав цієї вищої посади, він залишався неформальним лідером і користувався незаперечним авторитетом, і не тільки на Запоріжжі. Вся Україна - Лівобережна, Правобережна, Слобожанщина - в 50-70-і рр.. 17 в. не знала іншої людини; який міг би зрівнятися популярністю з Іваном Сірком. Загальне визнання й безмежну вдячність сучасників отримала очолена тоді Іваном Сірком героїчна боротьба козацтва проти турецько-татарських грабіжників.


Чортомлицька Січ. План.

Чортомлицька Січ. План.


Так виглядала Чортомлицька Січ

Історики вважають, саме так виглядала Чортомлицька Січ

Під проводом Сірка запорожці здійснювали постійну розвідку в степах і в пониззі Дніпра, влаштовували засідки біля переправ та доріг, вартували на морських розливах, громили орди, які поверталися в Крим із полоненими і здобиччю. Він провів близько ста великих і малих походів у Крим, на ханські володіння та ногайські улуси, давав відсіч ординцям, вторгалися на територію України, намагався перешкодити їх грабіжницьким нападам.

Сірко

Повністю віддавшись боротьбі проти Кримського ханства і Туреччини, справі захисту України від ворожої навали, Сірко іноді випускав з поля зору проблеми загальноукраїнського масштабу. Його політичний світогляд було дещо обмеженим. Так, зокрема, він недооцінював діяльність гетьманів, які прагнули затвердити Українську державу, і мимоволі шкодив їх важливим планам. Чи не присягнувши цареві в 1654 р. разом з Запорізькою Січчю, Сірко іноді підтримував старшин саме промосковської орієнтації.


Сірко

Загадкова особістість І.Сірка

Кажуть, що отаман запорізьких козаків Іван Сірко:
1. Не програв жодного бою
2. Підписав знаменитий лист запорожців турецькому султанові
3. Брав участь у взятті фортеці Дюнкерк під час Тридцятирічної війни
4. Після смерті отамана козаки перемагали ворогів, виставляючи вперед його відрізану руку
5. У 1812 році руку Івана Сірка три рази обнесли навколо зайнятої французами Москви, і доля війни була вирішена
6. Його називали перевертнем і характерником, а турки - Урус-Шайтаном.

Козак. Художнє бачення.

Козак. Художнє бачення.


Питання до класу: Що тут правда, а що – міф? І ким насправді був Іван Сірко?


Це цілком реальні, хоча й дивні факти. Але про Сірка говорили і зовсім неймовірні речі. Наприклад, що його не брали ні куля, ні меч. Що Сірко – перевертень, який може перетворюватися на вовка! І що був він „великим характерником”. Але хто такі характерники? Так в Запорізькій Січі називали людей, яких сьогодні назвали б магами чи екстрасенсами. Вони насправді володіли надприродними здібностями.


Козак-характерник. Скульптура.

Козак-характерник. Скульптура.


Козакам-характерника, які володіли таємними знаннями, приписували різні вміння: знаходити і ховати скарби, заговорювати рани, і, що вже зовсім неймовірно, „мертвих на ноги ставити, ядра статями каптанів ловити на льоту, і в миттю переноситися з одного краю степу в інший!” Вважалося, що характерники здатні перетворюватися на вовків. У дохристиянські часи бога-громовержця представляли в супроводі двох вовків, або хортів. Саме про перетворення в хорта йдеться в легендах про отамана Сірка. Недарма слово „сiрко” – один з епітетів вовка. Не випадково і те, що від слова „хорт” походить назва острова Хортиці (принаймні, так говорить одна з версій).


Самостійна робота учнів (4-6 хв)

1-2 учні за допомогою комп’ютера та інтернета досліджують тему „Характерництво” та доповідають перед класом про результати дослідження за планом:
1. Хто такі характерники? Що являє собою цей феномен?
2. Коли він був поширений?
3. Кого вважають найвідомішими характерниками?
4. Чи існують такі люди сьогодні?


VІ. Висновки та узагальнення (3-4 хв)

Висновки можна зробити у форматі дискусії з класом.

Домашнє завдання (1-2 хв)

1. Вивчити темі за підручником, опрацювати питання в кінці параграфу та історичні документи.

2. Створити презентацію або повідомлення по темі "Господарське, культурне та церковне життя в українських землях." (вибрати один пункт даної теми, опираючись на підручник). Можно написати про культурних діячів періоду, побудови, господарські промисли і т.д.


Список використаних джерел:

1. Урок на тему "Запорізька Січ у другій половині XVII cт." Малаховського В. С., учителя історії ліцею №142, м.Київ

2. Урок на тему "Запорізька Січ у другій половині 17 cт." Шевченко Т. І., учителя історії гуманітарної гімназії, м. Жовті Води, Дніпропетровська область

3. www.haidamaka.org.ua

4. ellib.org.ua

5. www.history.vn.ua

6. www.youtube.com


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.


Над уроком працювали

Любименко В.В.

Малаховський В. С.

Шевченко Т. І.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 8 клас