KNOWLEDGE HYPERMARKET


Звуки мови та звуки мовлення. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас. Повні уроки>> Українська мова: Звуки мови та звуки мовлення. Повні уроки 


Тема уроку: Звуки мови та звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі.


Содержание

Мета уроку

поглибити та систематизувати знання учнів про звукову систему української мови, удосконалити знання про голосні та приголосні звуки, навчити відрізняти звуки від букв; формувати загально пізнавальні вміння аналізувати голосні та приголосні звуки, визначати взаємозв’язок між звуковою та граматичними системами; удосконалити орфографічні навички.

Тип уроку

урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Бесіда за питаннями.

  •   Які розділи науки про мову ви знаєте?
  • Що вивчає кожен із них?
  • Як зв’язані між собою всі ці розділи?


Прочитати групи слів, визначте в них спільну частину та з’ясувати, що вона означає. Зробіть висновки.

Телефон

Каліграфічний

Мікрофон

Графити

Магнітофон

Стенографія

M53a.jpeg  M53b.jpeg  M53c.jpeg


Новий матеріал.

Звуки мови творяться мовним апаратом людини, її мовними органами.

Мовний апарат складається із чотирьох частин: з дихального апарату(діафрагми, легенів, бронхів, трахеї), гортані з голосовими зв’язками, з порожнин (глотки, носа, рота) і органів артикуляції, тобто вимовляння (язика, зубів, губ, піднебіння та язичка).

M53e.jpeg

Голос виникає тоді, коли під тиском видихуваного повітря голосові зв’язки періодично коливаються, наближаючись при цьому одна до одної і напружуючись.

Із гортані струмінь повітря разом з голосом чи шумом потрапляє в порожнину глотки, а потім у ротову чи носову порожнину.

Звуки остаточно формуються у надгортанних порожнинах. Робота мовних органів, яка необхідна для утворення звука, називається артикуляцією.

Усі мовні звуки поділяються на голосні та приголосні.

M53i.jpeg

Голосні

– це звуки мови, в основі яких лежить голос. При творенні голосних на шляху видихуваного повітря відсутні перепони.

Приголосні

– це звуки мови, в основі яких лежить самий шум або шум із більшою чи меншою силою голосу. При творенні приголосних на шляху видихуваного повітря мовні органи створюють більші чи менші перепони.

Розглянемо таблицю «Звуки мовлення»

M53d.jpeg
Спостереження-дослідження.

Спостерігаючи за вчителевою та власною вимовою, з’ясувати умови творення голосних і приголосних фонем. Результати дослідження занести до таблиці.

M53r.jpeg
32 приголосні звуки складаються з голосу й шуму або тільки шуму.

  •  За наявністю голосу та шуму:

Сонорні (Г > Ш) - [в] [л] [л'] [м] [н] [н'] [р] [р'] - не мають пар.

Дзвінкі (Г < Ш) - [б] [д] [д'] [ж] [дж] [дз] [дз'] [з] [з'] [г] [ґ].

Глухі – Г – лише шум [т] [т'] [с] [с'] [ф] [п] [ш] [ч] [ц] [ц'] [х] [к].

Шумні звуки (дзвінкі та глухі) становлять акустичні пари.

  •  За активним мовним ограном:

Губні - [б] [п] [в] [м] [ф]

Глотковий - [г].

Язикові - [т] [т'] [д] [д'] [з] [з'] [дз] [дз'] [ц] [ц'] [с] [с'] [л] [л'] [н] [н'] [р] [р'] [ж] [ш] [дж] [ч] [к] [г] [х].


Закріплення знань.

«Хвилинка-веселинка».

Відгадати загадки та метаграми.

- Що знаходиться в середині школи? (Буква о).

- Що стоїть між стелею і підлогою ? (Буква і).

- Він є в берези та бука, яблуні та дуба, в бузка, алей ого не має ні у вишні, ні у клена. (Звук «б»).

- Назвіть слово, в якому один звук позначається трьома буквами. (Дзьоб – [дз’]).


З б – вдаряти,

з в – сплітати,

З ж – на світі існувати,

З р – лопатою,

з м – шилом,

З ш – то голкою, то шилом.

(Бити – витии – жити – мити – шити).


Перегляньте відео


Усно опишіть тваринок. Складіть і запишіть загадку чи ребус зі словомкіт.

Вибірковий диктант.

У І колонку запишіть слова, які починаються дзвінкими приголосними, у ІІ – глухими.

Спитати, фронт, кобзар, розсипати, йод, скеля, легко, чітко, місток, подвір'я, дзвіночок, святковий, безнадійний, фіолетовий, джерело, роздоріжжя.

Прочитати вірш Григорія Задніпровського.

Петру Конашевичу Сагайдачному гетьману українському.

M53t.jpeg
Вже не виє грізним звіром,

Синє море – грає,

А по ньому, тому морю,

Козаки гуляють.

Вкрили море усе «чайки»,

Що не видно й краю,

Пливуть собі отим морем,

Пливуть, - куди знають.

Може, пливуть до Синопу,

А може – й до Варни;

Попереду Конашевич –

Гетьман Сагайдачний.

Під Царградом зупинились,

Люльки запалили

Та з козацьких фальконетів

Мури окурили.

Підступили до Царграду,

Пиху з турків збили,

А султана Амурата

Ледь не полонили…Записати транскрипцією слова пливуть, фальконетів, підступили.


Підсумки уроку.

Подумати і дати відповідь на питання:

1. Чи є різниця між звуками мови і звуками живої й неживої природи?


2. Що нового ви дізналися на уроці про голосні й приголосні фонеми?


Розв'язання кросвордів.

Вписати букви, які утворюють слова, що відрізняються тільки одним звуком – парним глухим або дзвінким приголосним.

M53k.jpeg
(міг, міх, жар, шар)

M53l.jpeg

(кава, ґава, коза, коса)


Домашнє завдання.

Складіть невеликий текст. Підкресліть приголосні хвилястою лінією, а голосні – прямою.

Список використаної літератури.

1. Урок на тему : «Звуки. Букви», Мисик Олена Миколаївна, Молодогвардійська школа № 10 Луганської обл.

2. Урок на тему: «Звуковий аналіз слів із твердими й м'якими приголосними», Тенета О. М., Харківська школа № 138.

3. Усі уроки рідної мови в 5 класі. С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Кравець, Харків. Видавнича група «Основа»., 2005 рік.

4. Відкриті уроки з української мови та літератури. Випуск 3/ уклад. Н.Д. Павлова. - Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 191с.


Відредаговано та надіслано Власюк О.О.


Над уроком працювали

Власюк О.О. Мисик О.М., Тенета О.М.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.