KNOWLEDGE HYPERMARKET


Змінні в мові програмуванні Delphi, їх тип. Основні типи числових змінних.

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 8 клас>> Інформатика: Змінні в мові програмуванні Delphi, їх тип. Основні типи числових змінних.


У мові програмування Delphі для будь-якої змінної повинен бути вказаний її тип.
Тип змінної вказує, які значення може приймати ця змінна і які операції над нею можна виконувати.
Тип змінних вказується в тексті програми після ключового слова  var   (англ.  variabІе -змінна) (рис. 135). Змінні х, у,z, які ми використали в процедурі, за умовою зада можуть бути довільними дійсними числами. Таким значенням відповідає тип (англ. геаl — дійсний).
Типи змінних записують після ключового слова vаr таким чином:
<список імен змінних одного типу, між якими стоїть кома>: <назва типу>;
Якщо змінні можуть приймати тільки цілі значення, то для них доцільно використовувати тип Іntegеr (англ. Іntegеr — цілий). Змінні цього типу можуть приймати цілі значення від  2 147 483 648 до 2 147 483 647.
Звертаємо вашу увагу на те, що об'єктам, які ми розташовуємо на формі, теж відповідають змінні, імена яких співпадають з іменами  об'єктів. Кожна з цих змінних теж має свій тип. Тип цих змінних система вносить у текст програми автоматично і записує в розділі tуре (англ. tуре — тип) (рис. 135).
При виконанні створеного проекту відкривається вікно. Користувач вводить у поля два числа (на рис. 136: 5,14 і -26,072), вибирає кнопку із заголовком Додати і одержує результат -20,932.
Не закриваючи проект, користувач може ввести в поля інші числа, знову вибрати кнопку із заголовком Додати і одержати новий результат. І так можна повторювати довільну кількість разів.
Щоб при відкрити вікна під час виконання проекту користувачеві було зрозуміліше, що робити, доцільно було б на формі під час її конструювання ліворуч від кожного поля і від напису розмістити з пояснювальними текстами, наприклад, Перший доданок. Другий доданок, Сума (рис. 137). Тоді при відкритті вікна користувач бачить заголовок вікна Додавання, кнопку із заголовком Додати і коментарі, що в перше поле потрібно ввести Перший доданок, у друге — Другий доданок. І тоді він напевне зрозуміє, що поруч із текстом Сума буде виведено результат додавання


Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я. Інформатика 8 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту

Завдання та відповіді з інформатики по класам онлайн, планування уроків з інформатики 8 класу скачати, домашнє завдання та робота

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.