KNOWLEDGE HYPERMARKET


Знайомство із середньовіччям. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія всесвітня>>Всесвітня історія 7 клас. Повні уроки>> Всесвітня історія: Знайомство із середньовіччям. Повні уроки

Тема 1. Знайомство із середньовіччям.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Мета: Пояснення терміну «Середні віки» й загальний огляд культури середньовіччя.

Завдання: Ознайомлення з поділом історії на епохи

Хід уроку:     1. Перевірка домашнього завдання.

                      2. Розповідь нової теми.                .

Всесвітня історія ділиться на кілька періодів, кожен з яких має свої особливості і своє значення. Італійські мислителі XIV-XVI ст. – просвітителі, історики, захоплюючись епохою Стародавньої Греції і Стародавнього Риму, прагнули відродити її культуру. Саме вони й назвали епоху між Античністю й Відродженням, тобто часом, в якому жили, Середніми віками.
Сучасне поняття періоду середньовіччя – це час між 476 р. (занепад Західної Римської імперії) і до 1492 р, коли починається епоха Великих географічних відкриттів. Часові рамки між історичними періодами доволі умовні. Не можна говорити, що до такого-то дня була одна історична доба, а з наступного почалася інша.

Так само і з середньовіччям – одні дослідники датують його початок 325 роком, інші, як ми вже відзначали, називають 476 р., а деякі вважають, що доречною датою буде аж 800 рік. Різні підходи існують також і стосовно хронологічних меж завершення Середніх віків: крім року відкриття Америки (1492) згадується 1649 – рік страти короля Англії Карла І, або навіть 1789, коли відбулася французька буржуазна революція.

Притримуватимемося поділу історичних епох, наочно відображених так:


періодизація

Отже, Середні віки – це тисячолітня епоха в історії людства.

У свою чергу, в середньовіччі розрізняють наступні етапи:

  • раннє Середньовіччя — започаткування і розвиток західноєвропейської християнської цивілізації (кінець V—X ст.)
  • розвинене Середньовіччя — феодальна роздробленість; розквіт західноєвропейської культури (XI — перша половина XIV ст.)
  • пізнє Середньовіччя – доба Відродження; формування держав під владою королів (друга половина XIV — кінець XV ст.)
Головним рушієм економіки держав у добу Середніх віків була обробка землі. Оскільки землями володів монарх – король, то він і розподіляв її серед феодалів, які йому служили. Король у цих відносинах називався «сеньйором», тобто старшим, а феодали – «васалами» (слугами). У феодалів були свої васали – дрібніші підлеглі. Безпосередньо сільськогосподарськими роботами займалися селяни, яким феодали надавали ділянки й змушували відпрацьовувати за це. Виникла панщина, поширювались кріпосницькі відносини між багатими й незаможними.

На теренах Західної Європи між землевласниками постійно відбувалися військові конфлікти за збільшення володінь.


Битва під час Столітньої війни

Битва під час Столітньої війни.Середньовічний малюнок.


Ранні феодальні монархії, утворені на просторах колишньої Західної Римської імперії, у процесі воєн могли існувати недовго. Боротьба сільського населення проти гнобителів призводила до заворушень, селянських воєн.

Від панщини люди тікали в міста, що сприяло появі міських буржуа. Це зміцнювало королівську владу. Основними ознаками Середньовіччя вважаються належність людини до певного стану й переважаючий вплив церкви на життя. Кожна людина з народження була представником свого стану, змінити який було неможливо. Ця корпоративна ієрархія розподіляла населення по різних рівнях: вищий стан, до яких належали духовенство і землевласники, і нижчий – купці, ремісники, селяни.


Три стани - духовенство, феодали і селяни

Три стани - духовенство, феодали і селяни.Із малюнка у середньовічному літопису.


Звісно, залежно від соціального стану кожен мав свої обов’язки та привілеї, права та доходи, не говорячи вже про житло, одяг, майно – тобто загалом тип культури. Наприклад, одяг феодалів був символічно довгим, не пристосованим до того, щоб у ньому працювати, що підкреслювало вищість над простолюдом.Одяг феодалів

Одяг феодалів.


Представники тієї епохи усвідомлювали розподіл за станами. Приміром, французький єпископ Адальберон на межі X — XI ст. пояснював: «…одні моляться, інші воюють, треті працюють…» Вплив релігій і церкви на життя суспільства, як ми вже згадували, був визначальним. Духовенство і очолювані ними структури, переконуючи людей у тому, що влада – від Бога, фактично заміняли собою науку і освіту, політику і мораль, мистецтво і культуру.
Тисячолітній період Середніх віків за впливом на всесвітню історію оцінювався по-різному в різні часи. У XVIII ст. з позицій доби Відродження гуманісти Вольтер, Дідро, Монтеск’є вбачали в середньовічних порядках «темні віки» культури, адже в ті часи людство потерпало від жорстоких війн, хрестових походів і смертоносних хвороб, церква переслідувала вільну думку, бездумно використовувалась природа.


Перший хрестовий похід

Перший хрестовий похід. Середньовічний малюнок.


Але минуло століття, і романтично налаштовані науковці, літератори ХІХ ст. піднесли Середні віки ледь не до ідеалу. Вони наголошували на такому явищі, як лицарство, що пов’язувалось зі шляхетністю, оспівуванням кохання, поняттям честі. Крім усього, в ті часи виникли перші європейські школи й університети, започаткувались книгодрукування, сучасний принцип лічби. Неможливо оминути й те, що саме в Середні віки винайшли цілу низку речей, до яких ми, жителі ХХІ століття звикли, і які й досі нам слугують. Наприклад, годинник, окуляри, ґудзики, ножиці, штани й сукні.
Тож насправді істина про те, якою ж була епоха середньовіччя, знаходиться посередині – складну історію Середніх віків неможливо змалювати лише у темних чи світлих барвах. Вона багатогранна й неоднозначна, але велична і цікава.


3. Перевірка засвоєння нових понять.

Пояснити поняття:

  • Середні віки
  • Феодали


4. Учитель перевіряє набуті знання.


5. Учитель задає всім учням творче завдання для виконання в режимі реального часу.

Творче завдання: підготуйте невелику доповідь на тему: "Епоха Середньовіччя: оцінка з погляду сучасності"


6. Домашнє завдання: Знайдіть і запишіть цитати мислителів про значення Середніх віків.Питання для самоконтролю:

1. Коли виник термін «Середні віки»?

2. Які роки охоплює Середньовіччя?

3. На які періоди ділиться Середньовіччя?

4. Що було головною соціально-економічною силою?

5. Чому феодали вели постійні війни?


Література:

1. Урок на тему: «Поняття середновіччя», Волошенко А. П., м. Бердянськ;

2. Великі завойовники / Автор-упорядник В.Товстий. – Х.: Промінь, 2010;

3. Крижановський О.П., Хірна О.О. Історія середніх віків. - Л.: Оріяна-Нова, 2007;

4. Навколо світу. Енциклопедія. – Х.: Пегас, 2006;

5. Кардіні Ф. Середньовіччя. – Х.: Ранок, 2004;

6. Карліна О. Історія середніх віків. - К.: Генеза, 2000;

7. ukrmap.ua;

8. sc4v.narod.ru.


Скомпонував і відредагував С.Г. Соловйов, кандидат наук із соціальних комунікаційНад уроком працювали

Бидрін Л.О.

Волошенко А. П.

Соловйов С.Г.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Всесвітня історія > Історія всесвітня 7 клас