KNOWLEDGE HYPERMARKET


Значення параметрів меж таблиці. Об’єднання й розбиття клітинок таблиці

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Значення параметрів меж таблиці. Об’єднання й розбиття клітинок таблиці


Як налагодити значення параметрів меж таблиці?

Під  налаштуванням  значень  параметрів  меж  таблиці  розуміють  зміну кольору,  типу  або  товщини  ліній,  їхнього  розміру  тощо.  Перш  ніж  почати налаштування цих параметрів, таблицю потрібно виділити. Для цього текстовий  курсор слід помістити  усередину будь-якої  клітинки  та в меню  Таб­лиця вибрати вказівку Виділити/Таблицю.  В  контекстному меню виділеної таблиці потрібно обрати вказівку Межі й заливка, потім у діалоговому вікні Межі й заливка слід відкрити вкладинку Межа.

Далі  достатньо  вказати  потрібні параметри  для меж таблиці.  Для  вида­лення меж  таблиці  слід  клацнути  відображені  в  натиснутому  вигляді  від­повідні кнопки меж або відповідну межу на макеті.

За   допомогою  параметрів,  що  розміщено  на  вкладинці  Заливка,  можна змінити колір фону виділеної частини таблиці.

Як застосувати автоформат?

Вправа 15.3.1.   Установлення значень параметрів для обрамлен­ня таблиці.

Завдання.  Налаштувати  за  зразком  значення  параметрів меж  таблиці  з  документа  Театральна  афіша.doc,  що  збергається на CD-диску в папці Текстовий процесор.

1.  Відкрийте  файл  Театральна  афіша.doc,  що  зберігається  на  CD-диску  в папці  Текстовий процесор,  перегляньте  його  вміст та збережіть  із  тим са­мим  іменем у папці  Текстовий процесор вашої структури папок.

2.  Виділіть таблицю, що міститься у документі.

3.  У контекстному меню виділеної таблиці оберіть вказівку Межій заливка та, змінюючи значення параметрів на вкладинці Межа  (мал.  15.4), налаштуйте значення параметрів межі таблиці за зразком.

Якщо потрібно, змініть вручну ширину окремого стовпця чи висоту ряд­ка  (мал.  15.3).

4.  За допомогою пошукової системи Google знайдіть сайт Національного ака­демічного драматичного театру імені Івана Франка.

5.  Знайдіть на сайті репертуар театру на поточний місяць.

6.  Скопіюйте фрагмент відповідної таблиці та додайте його до документа  Театральна  афіша.doc,  що  зберігається у папці Текстовий процесор вашої структури папок.

7.  Встановіть такі значення параметрів межі таблиці: ширина —  0,5пт, колір —  зелений.

8.  Застосуйте до вставленої таблиці  інші значення параметрів межі у діалого­вому вікні Межі й заливка.

9.  Збережіть внесені до документа зміни.

Межа


Вправа  15.3.2. Заливка клітинок таблиці.

Завдання. Встановити заливку окремих  клітинок таблиці з файла  Театральна  афіша.doc  та  всієї  таблиці  з  файла  Калорійність  продуктів.doc,   що  зберігаються  у  папці  Текстовий  процесор  вашої  структури папок.

1.  Відкрийте файл  Театральна афіша.doc, що зберігається у папці  Текстовий процесор вашої структури папок.

2.  Виділіть  перший  стовпець  таблиці  Репертуар  на жовтень  2009  року,  що міститься у цьому документі.

3.  У контекстному меню виділеного стовпця виконайте вказівку Межі й залив­ка  та  на  вкладинці  Заливка  встановіть  колір заливки  зелений.  При  цьому слід зі списку, що розміщується  в області Застосувати до, обрати елемент клітинки.

4.  Виділіть  другий  стовпець  таблиці  та  відмовтесь  від  заливки,  натиснувши для  цього  кнопку Немає  заливки  на  вкладинці  Заливка  діалогового  вікна Межі й заливка.

5.  Збережіть внесені до документа зміни.

6.  Відкрийте файл  Калорійність  продуктів.doc, що зберігається у папці  Текс­товий процесор вашої структури папок.

7.  Виділіть  таблицю  та  застосуйте  заливку зеленим  кольором  до  всієї  таб­лиці.

8.  Збережіть внесені до документа зміни.


Як об’єднувати й розбивати клітинки таблиці?

Дві  або  більше  клітинок  таблиці,  розташовані  в  одному  рядку  або стовпці,  можна  об’єднати  в  одну.  Для  цього  їх  потрібно  виділити,  потім  у меню  Таблиця або  контекстному меню виділених клітинок обрати вказівку Об’єднати клітинки.

Якщо  ж  одну  клітинку  потрібно  поділити  на  кілька,  треба  встановити текстовий  курсор у відповідну  клітинку, потім  у меню  Таблиця або  контек­стному меню обрати вказівку Розділити клітинки. У діалоговому вікні Роз­бивка клітинок, що відкрилося, слід встановити необхідну кількість рядківі  стовпців.

Вправа 15.4.1.  Об’єднання клітинок таблиці.

Завдання.  Підготувати  запрошення  на  презентацію  соціального  про­екту «Добро починається з тебе». Застосувати таблицю без оформлення для форматування реквізитів за зразком.

1.  У  папці  Текстовий  процесор  вашої  структури  папок  створіть  новий  доку­мент  Зaпрошення.doc,  вмістом  якого  буде  запрошення  на  презентацію соціального проекту «Добро починається з тебе».

2.  У  створеному документі  вставте  таблицю  2х2  одним  із  відомих  вам  спо­собів.

3.  Для таблиці застосуйте лише зовнішні межі.

4.  Виділіть другий  рядок таблиці  та у контекстному меню  виконайте  вказівку Об’єднати клітинки.

5.  Відкрийте сайт Міжнародного благодійного фонду «Україна —  3000» за ад­ресою  http:/ /www.ukraine3000.org.ua/actual/6813.html  та  перегляньте  ма­теріали Всеукраїнського конкурсу благодійних проектів «Добро починаєть­ся з тебе».

Визначте, що ви можете зробити, щоб покращити життя ваших близьких.

6.  Введіть  до  таблиці  документа  Запрошення.doc  відповідний текст за зразком,  наведеним у файлі Шаблон запрошення,  що  зберігається на CD-диску. 

7.  Застосуйте заливку до  всієї таблиці  та задайте значення  параметрів форматування меж таблиці, які доберіть самостійно.

8.  Збережіть внесені до документа зміни.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.