KNOWLEDGE HYPERMARKET


З математичної скарбнички. Натуральний ряд

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 4 клас>>З математичної скарбнички. Натуральний ряд

Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ... називаються натуральними і утворюють натуральний ряд чисел. Для запису натуральних чисел користуються десятковою системою числення, в основі якої лежать десять знаків - цифр. На першому місці в натуральному ряді стоїть число 1, за ним іде число 2, далі 3 і так до 9. Після 9, згідно з правилом десяткового числення, йде число 10, а за 10 іде 11, і у натуральному ряді немає останнього числа - за кожним натуральним числом стоїть ще одне натуральне число, за яким - ще одне і т.д.


Важливу роль у десятковій системі числення відіграє число 10. Десять одиниць називають десятком, десять десятків  - сотнею, десять сотень - тисячею. Ці назви викорстовуються під час читання натуральних чисел.


У десятковій системі числення один і той самий знак (цифра) має різні значення залежно від місця (позиції), де він розміщений. Перша цифра справа у десятковому запису натурального числа називається цифрою першого розряду, друга цифра справа - цифрою другого розряду, третя - цифрою третього розряду. Запис кожного двоцифрового, трицифрового і т.д. числа є скороченим записом суми його розрядних чисел (доданків).


Наприклад: 57 801 = 50 000 + 7000 + 800 + 1.


Лічба десятками, або розрядами, зменшує кількість слів, птрібних для найменування натуральних чисел. Але для великих чисел цього недостатньо. Потреба в нових словах різко зменшується, якщо три послідовних розряди об'єднувати в один клас. Перший клас - це клас одиниць, другий - клас тисяч. Третій клас називають класом мільйонів, а четвертий класом мільярдів. Мільярд - це тисяча мільйонів.


Одиницею першого класу є одиниця, другого - тисяча, третього - мільйон, четвертого - мільярд.


Щоб прочитати число, яке містить два чи більше класів, його запис розбивають на класи, а потім називають число кожного класу  і назву класу. Наприклад, число 206 923 740 005 читається так: двісті шість мільярдів дев'ятсот двадцять три мільйони сімсот сорок тисяч п'ять.


Якщо a i b - натуральні числа, то b вважається більшим від числа а, якщо воно знаходиться в натуральному ряді чисел справа від числа а. Але натуральні числа легко порівнювати за їх записами. Уцьому разі порівняння здійснюють за кількістю розрядів або за величиною вищого розряду чисел.


Натуральне число використовується не тільки для лічби предметів, а й для характеристики порядку предметів. Порядкові та кількісні числа зв'язані між собою. Наприклад, якщо лічити предмети по порядку і останній із них восьмий, то це означає, що всього предметів вісім.


Математика. Підручник для 4 класу. М. В. Богданович

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Планування уроків з математики, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завадання та робота з математики 3 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 
Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 
Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці,комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати 
Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 
Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.