KNOWLEDGE HYPERMARKET


Категория:Граматика. Пасивна форма (продовження). Вживання прийменника "de" після дієслів, які виражають стан, або результат дії. Задачі