KNOWLEDGE HYPERMARKET


Категория:Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Напрям індукційного струму. Правила Ленца. статті