KNOWLEDGE HYPERMARKET


Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав. Повні уроки


Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 10 клас>> Географія: Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав.

Содержание

Тема

 • Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав

Мета

 • сформувати у учнів поняття про типологію держав;
 • ознайомити з класифікацією країн за формою правління;
 • зрозуміти відмінності федеративних держав;
 • вивчити форми адміністративно-територіального устрою;

Хід уроку

Класифікація країн за формою правління та формою адміністративно-територіального устрою

Типологія країн світу - це науковий поділ держав світу за певними ознаками на групи з метою їх порівняльного вивчення. Типологія країн світу можна проводити по різним ознакам. Це може бути поділ як по одній ознаці, так і по їх сукупності. Критеріями типології може бути географічне положення, розміри території, чисельність населення, розмір ВВП на душу населення, рівень гуманітарного розвитку тощо.

Форми організації держави

Форми організації держави


Форми адміністративно-територіального устрою

Форма територіального устрою держави - це спосіб її територіальної організації, що проявляєть в особливостях його адміністративного устрою та розділу владних повноважень між центральними та місцевими органами влади.


Унітарна держава - форма державного устрою, при якій територія не має у своєму складі самостійно керованих утворень. В ній діє єдина конституція та єдина система органів державної влади.

Унітарні держави

Унітарні держави


Основні ознаки унітарної держави (Україна, Болгарія, Польща, Франція, Велика Британія, Італія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Греція, Іспанія, Нідерланди, Португалія, Камбоджа, Лаос, Таїланд, Японія, Китай та ін.):

 • єдина конституція (конституції прийняті в більшості країн світу);
 • єдина система вищих органів державної влади - глава держави, уряд, парламент, юрисдикція яких поширюється на територію усієї країни;
 • єдине громадянство і єдина державна символіка;
 • єдина система законодавства і єдина судова система;
 • адміністративно-територіальні одиниці не можуть мати будь-яку політичну самостійність;
 • в міжнародних відносинах виступає одноособово. Частини унітарної держави мають різні назви: в Україні - області, у Польщі - воєводства, в Англії - графства, в Італії - провінції.


Деякі унітарні держави (Велика Британія, Грузія, Данія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Португалія, Україна, Фінляндія, Шрі-Ланка) включають автономні утворення (адміністративні автономії). В Україні - це Автономна Республіка Крим. Такі держави називають децентралізованими унітарними державами або унітарними державами з елементами федералізму. Вони відрізняються від централізованих унітарних держав, у яких на чолі місцевих органів влади перебувають призначені з центру посадові особи, котрі підкоряють собі місцеві органи самоврядування.

Адміністративно-територіальний устрой України

Адміністративно-територіальний устрой України


Федеративна держава - форма державного устрою, при якій територія має в своєму складі декілька державних утворень, що мають певну юридичну самостійність. Федеративні одиниці - республіки, штати, землі, провінції - мають, як правило, власні конституції та органи влади.

Федеративні держави

Федеративні держави


Основні ознаки федерації (США, Росія, Австрія, Швейцарія, ФРН, Канада, Мексика, Бразилія, Аргентина, Венесуела, Індія, Малайзія, Австралія та ін. - разом у світі існують 24 федеративні держави. На шляху до федерації, здійснюваної з 1988 р. у три етапи, перебуває Бельгія):

 • наявність єдиної території, яка у політико-адміністративному відношенні не є одне ціле, а складається із територій - суб'єктів федерації, що мають власний адміністративно-територіальний поділ;
 • наявність загальної конституції федерації і конституцій "і суб'єктів, тобто наділення суб'єктів федерації установчою владою;
 • наявність системи законодавства усієї федерації і системи законодавства її суб'єктів, тобто наділення суб'єктів федерації в межах установленої для них компетенції правом видання законодавчих актів, які діють лише на території суб'єкта федерації і мають відповідати союзному законодавству;
 • наявність федерального двопалатного парламенту і парламентів суб'єктів федерації, федерального уряду і самостійних органів управління суб'єктів федерації;
 • наявність громадянства як усієї федерації, так і її суб'єктів; у ряді федерацій допускається подвійне громадянство (ФРН, Австрія);
 • можливість суб'єктів федерації мати власну правову і судову системи (США);
 • наявність загально федеральної податкової і грошової системи;
 • суб'єкти федерації не мають суверенітету і не є суб'єктами міжнародного права, проте в договірних міжнародних відносинах може виступати як федерація в цілому, так і кожний із її суб'єктів.


У типовій федерації оборонна і зовнішня політика належить федеральному уряду, освіта - регіонам, а право оподатковування поділене між обома. Тому і федерація, і її суб'єкти можуть мати право видавати закони з аналогічних питань.


Конфедерація - союз незалежних (суверенних) держав, тимчасове державно-територіальне утворення. Центральна влада конфедерації координує діяльність держав, щовходять до її складу, в сфері зовнішньої політики, оборони, економічної політики тощо. (Наприкад, Швейцарський Союз в 1291 - 1798 рр. та 1815 - 1848 рр., США в 1776 - 1787 рр.)


Імперія - держава, що складається з головної держави - метрополії та колоній, що завойовані нею. Верховні органи влади є тільки в метрополії. З історії відомі Візантійська, Римська, Російська, Британська та інші імперії.

Римська імперія

Римська імперія


Назвіть унітарні та федеративні держави. Які ви знаєте приклади імперій?


Класифікація країн за формою правління

Форма правління - це спосіб організації верховної влади, що визначає систему її вищих органів, порядок їх формування та особливості розподілу повноважень між ними.

Форми державного правління


Республіка - форма правління, при якій вищі органи влади або обираються, або створються всенародним представницьким орнаном - парламентом. Усього в світі 143 Республіки.

Види республік

Види республік


Парламентські республіки

Парламентські республіки


Монархія - форма правління, при якій верховна державна влада формально (повністю чи частково) зосереджена в руках єдиного глави держави - монарха. Усьго в світі 30 монархій.

Назвіть приклади монархій. До якого виду вони відносяться?


Види монархій

Види монархій


Монархії

МонархіїОсобливою і єдиною у світі формою правління є джамахірія (Лівія), що у перекладі з арабської – країна мас. Офіційна назва країни – Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахірія.

Джамахірія

Джамахірія


Давайте переглянемо відео про Соціалістичну Народну Лівійську Арабську Джамахірію


Ще одну поширену форму правління мають держави, які входять до складу Британської Співдружності Націй, очолюваної Великою Британією. Юридично Співдружність була оформлена ще в 1949 році. Тоді до неї увійшли Велика Британія та її домініони (Канада й Ньюфаундленд, Австралія, Південно-Африканський Союз, Ірландія). Після Другої світової війни та розпаду Британської імперії у складі Співдружності залишилась більшість колишніх володінь Великої Британії. Зараз у складі Співдружності – 50 країн, які є як республіками, так і монархіями, можуть проводити незалежну політику чи бути залежними, але об‘єднує їх те, що верховною всі вони визнають владу королеви Великої Британії.

Подивіться на карту, де відмічені країни, що входять до складу Британської Співдружності Націй, та назвіть знайомі вам країни:

Британська Співдружність Націй

Британська Співдружність Націй


Співставте карту та флаги країн Британської Співдружності Націй

Британська Співдружність Націй

Британська Співдружність Націй


Відмінності федеративних держав

Федерації багатоманітні. Класифікувати їх можна за різними ознаками:

 • За способом створення:

- договірні (виникають на основі угоди, договору, установчого пакту - створюються, як правило, "знизу");

- конституційні (засновуються шляхом прийняття конституції - створюються головним чином "зверху", приклад - Індія);

- договірно-конституційні (їх більшість - США, ФРН, Швейцарія, Російська Федерація та ін.).

 • За способом взаємовідносин федерації та суб'єктів:

- на основі союзу (США, Танзанія, ОАЕ, СРСР - у минулому);

- на основі автономії (Бельгія, Австрія, Індія, Венесуела, Пакистан).

 • За способом розподілу і здійснення владних повноважень:

- централізовані (Індія, Пакистан, Венесуела, Мексика, Аргентина, Бразилія);

- відносно централізовані (США, Австралія, ФРН).

 • За принципом переваги або поєднання національного і територіального підходів:

- територіальний підхід (США, Індія, Мексика);

- національний підхід (у колишньому СРСР, нині його в чистому вигляді немає);

- поєднання національно-територіального і територіального підходів (Росія).


Цікаві факти

Які ж особливості побудови автономії в Україні?

В історії України можна виділити два автономні утворення, які існували на її території.

12 жовтня 1924 р. в Україні було створено Молдавську Автономну Соціалістичну Республіку, яка проіснувала до 2 серпня 1940 р. Цій республіці були притаманні всі ознаки, які були властиві й іншим автономним республікам колишнього СРСР.

До речі, автономії в Криму не існувало до 1991 р. Кримська АРСР була утворена 18 жовтня 1918 р. у складі РРФСР і проіснувала до 30 червня 1945 p., коли була перетворена на Кримську область у складі РРФСР. 19 лютого 1954 р. на ознаменування 300-річчя возз'єднання України з Росією її було передано Україні.

20 січня 1990 р. у Криму було проведено референдум про відновлення Автономної Республіки Крим у складі СРСР, а 12 лютого 1991 р. Голова Верховної Ради Української РСР Президент України Л. М. Кравчук видав Закон "Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки". В основу відтворення цієї автономії було покладено не національно-територіальний, а територіальний принцип, про що свідчить п. 1 Закону: "Відтворити Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку в межах території Кримської області в складі Української РСР".

Тим самим було закладено ту суперечність, яка дає про себе знати і сьогодні: з одного боку, не було враховано бажання корінного населення - кримських татар відтворити свою колишню автономію, яка була побудована на основі національно-територіального принципу, а з другого, - це позбавило б можливості більшість російськомовного та україномовного населення проживати на території Криму, на якій вони жили протягом багатьох років.


28 квітня 1992 р. був прийнятий Закон України "Про статус Автономної Республіки Крим". На жаль, у цьому Законі були закладені положення, які значно посилювали статус Криму як самостійної незалежної держави. Зокрема, поряд з тим, що в ньому визначалося, що Крим є складовою частиною України, віданню цієї Республіки підлягали: участь у зносинах України з іншими державами та міжнародними організаціями; розташування військових баз, дислокація військових частин на території Криму визнавалися можливими лише за умови узгодження з Верховною Радою Криму тощо.


Домашне завдання

1. Відмітьте на контурній карті федеративні держави.

2. Відмітьте на контурній карті теократичні монархії.

3. Відмітьте на контурній карті абсолютні монархії.

4. Відмітьте на контурній карті країни Британської співдружності.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення "типологія країн світу". Що таке форма територіального устрою та форма правління?

2. Які існують форми територіального устрою держав? Які існують форми правління?

3. Назвіть приклади унітарних та федеративних держав.

4. До якої форми територіального устрою та форми правління належить Україна? Поясніть чому.

5. Які ви знаєте приклади імперій?

6. Назвіть особливу і єдину у світі форму правління.

7. Перерахуйте основні ознаки унітарної держави. Що таке децентралізовані унітарні держави? Наведіть приклади.

8. Як можна класифікувати федерації?


Список літератури

1. В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, Географія, 10 клас, Видавництво: Генеза, 388 стр. - 2008

2. Довгань Г. Д. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: Наглядный справочник. — К.; Х.: Веста, 2007. — 144 с.

3. http:/ /ukrmap.su/

4. http:/ /osvita.uaСкомпоновано та відредаговано Паутинкою А.В.
Над уроком працювали

Паутинка А.В.

Довгань Г. Д.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Географія > Географія 10 клас