KNOWLEDGE HYPERMARKET


Кнопки, поля і написи, їх властивості та їх значення. Поняття події і процедури, пов’язаної з даною подією.

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 8 клас>> Інформатика: Кнопки, поля і написи, їх властивості та їх значення. Поняття події і процедури, пов’язаної з даною подією. Структура процедури в мові програмування Delphi.


Поняття події і процедури, пов’язаної з даною подією. Структура процедури в мові програмування Delphi.

Кнопки, поля і написи. Події та процедури


1. Як можна відкрити новий проект у системі ТигЬо Delphі 2006?
2. Що таке форма? Назвіть кілька її властивостей. Як змінити їх значення?
3. Як виконати проект?
4. Як зберегти проект?
5. Що таке процедури? Які ви знаєте види процедур?


Кнопки, поля і написи. їх властивості
Ви вже знаєте, що на формі можна розмістити кнопки, поля, написи та інші елементи керування.
Для розміщення цих об'єктів на формі потрібно:
1. Виділити форму.
2. У вікні Тооl Раlette (англ.— палітра інструментів) знайти рядок:
• для кнопки — ТВutton (англ. — кнопка);
• для поля — ТEdit (англ.— редагувати);
• для напису — ТLabel (англ. — мітка, напис).
3. Двічі клацнути на відповідному рядку.
Після виконання цього алгоритму відповідний  об'єкт  з'являється в центрі форми. Після цього його можна перетягуванням розмістити в іншому місці форми
Як і форма, кнопка, поле і напис мають властивості Namе, Height, Тор, а також інші властивості.
З появою кожного об'єкта на формі система і автоматично встановлює значення його властивостей.
Значення всіх властивостей об'єкта можна змінити, виділивши його й увівши відпо¬відні значення на вкладці Ргорегіїез вікна Оbject Іпвресіог. Значення деяких власти¬востей об'єкта можна змінити перетягуванням його по формі або зміною його розмірів за допомогою маркерів, що розташовані на границі виділеного об'єкта.


Звертаємо вашу увагу: для кнопки, поля і напису значення властивостей Left і  Top   визначають положення об'єкта не відносно лівого верхнього кута екрана, як це було для форми, а відносно лівого верхнього кута самої форми.
Поле і напис мають властивість Соlоr, кнопка цієї властивості не має. Кнопка і напис мають властивість Caption, поле цієї властивості не має. Замість неї поле має властивість Тeхt (англ.  — текст), що визначає, який текст знаходиться в полі.


Вкажемо ще деякі властивості, які мають і форма, і кнопка, і поле, і напис:

 1.  ЕnаbІеd (англ. еnаbІеd — доступний) — визначає, чи доступний об'єкт для операцій над ним.
  Ця властивість може набувати лише одне з двох значень: True (англ.— істина, правда) — об'єкт доступний, False (англ — хибність, неправда) — об'єкт недоступний;
 2. Visible (англ.— видимий) — визначає, чи видимий даний об'єкт у вікні. Ця властивість може набувати теж лише одне з двох значень:True — об'єкт видимий,  False— об'єкт невидимий.
 3. Font (англ.— шрифт) — визначає властивості шрифту, яким буде виводи¬тися текст на об'єкті. На відміну від усіх попередніх властивостей, ця властивість є комплексною, оскільки складається з кількох властивостей шрифту: Соlor, Height та інших. Значення кожної з них можна змінити, якщо відкрити їх список вибором кнопки [+] ліворуч від назви властивості Fon.

  Події та процедури
  Кожний об'єкт (форма, кнопка, поле, напис та інші), крім набору властивостей, має ще набір ідій, які можуть відбутися з об'єктом під час виконання проекту.
  Такими подіями, наприклад, є:
  • ОnСlіск (англ. оп сlіск — на клацання) — вибір будь-якої точки об'єкта;
  • ОnМоuseMove    (англ.— на переміщення миші) — переміщення вказівника по об'єкту;
  • ОnKeyPress (англ. оn кеу ргеss — на натиснення клавіші) —натиснення будь-якої клавіші на клавіатурі;
  • ОnEnter (англ.— на вході) — початок виконання проекту та інші.
  Список подій, які можуть відбуватися з об'єктом, можна побачити, якщо виділити об'єкт і відкрити вкладку Events (англ. events— події) вікна Оbject Іnspector. На рис. 128 відображений список подій, які можуть відбуватися з кнопкою.
  З будь-якою подією можна пов'язати процедуру, яка буде виконуватися одразу після настання цієї події.
  Нагадуємо, шо процедура— це окремо виділена частина програми, яка має своє ім'я і яку можна за цим іменем запустити на виконання. Процедури можуть бути без аргументів і з аргументами.

  Наприклад, якщо потрібно пов'язати деяку процедуру з подією OnClick для кнопки,
  то необхідно:
  1. Виділити кнопку на формі.
  2. У вікні Оbject Іnspector відкрити вкладку Events
  3. Вибрати подію ОnСІіск (поле праворуч від тексту ОnСІіск стане поточним і в ньому з'являється курсор).
  4. Клацнути двічі у полі ОnСІіск.
  У результаті виконання цього алгоритму в полі к на вкладці Еvents    з'являється текст Вutton1СІіск (Вutton1 — це ім'я виділеної кнопки), а у вікні проекту на вкладці відкривається вкладка {англ. — код), де з'являється заготовка процедури ТForm1. Вutton1СІіск, команди якої й будуть виконуватися при настанні події ОnClick з кнопкою

Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я. Інформатика 8 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту

Завдання та відповіді з інформатики по класам онлайн, планування уроків з інформатики 8 класу скачати, домашнє завдання та робота

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.