KNOWLEDGE HYPERMARKET


Кодування комп’ютерних звуків та образів. Формати запису відео на носії

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Кодування комп’ютерних звуків та образів. Формати запису відео на носії


Як кодуються комп’ютерні звуки та образи?

Для  зберігання  та  опрацювання  графічних  і  звукових  повідомлень  за допомогою комп’ютера,  крім  певних обчислювальних ресурсів,  дані мають бути  подані  у  двійкових  кодах.  У  такому  випадку  процес  кодування  є  до­сить  складним,  оскільки  за  допомогою  комп’ютера  можна  зберігати  та опрацьовувати лише обмежені обсяги даних, в той час як природні сигна­ли  —  носії даних — є  неперервними.  Тому  переведення  даних  аналогових сигналів у дискретний вигляд відбувається шляхом дискретизації.

  • Дискретизація  (від англ.  discretisation) —   процес усунення непере­рвності  (часової чи просторової) штучних сигналів.

Наочним прикладом часової дискретизації є кодування звуку за допомо­гою  комп’ютера  (оцифровка)  —  приведення  до  цифрової  форми.  До комп’ютера надходить  не  сам  звук  (звукова хвиля), а електричний  сигнал, зареєстрований деяким пристроєм, наприклад мікрофоном, радіо тощо.

  • У  разі  просторової дискретизації зображення  ділять  на  невеликі  області,  в  межах  яких  його  характеристики  (положення,  колір,  яскравість)  вважаються  незмінними. У випадку застосування дискретизації в часі на невеликі  інтервали відповідно  ділиться  час;  у  межах  цих  інтервалів  характеристики природних сигналів вважають незмінними.

Іншим  прикладом  є  дискретизація  рухомого  зображення,  яку ми  спос­терігаємо  під час  комп’ютерного  кодування  відео.  У   цьому випадку  ілюзія руху створюється шляхом швидкої зміни кадрів, а кадри залишаються ста­тичними.


Які існують формати запису відео на носії?

Різні формати запису відео відображають різні покоління форматів.

У   1976  році  компанією  JV C   було  розроблено  формат  VH S   (від  англ. Video Home System)  —  класичний аналоговий формат відеозапису.  Завдяки цьому формату люди вперше  змогли переглядати фільми вдома.

З  появою DVD   (від  англ. Digital  Video Disc  —  цифровий  відеодиск;  або Digital Versatile Disc —  цифровий багатоцільовий диск)  VHS-касети почали використовувати рідше,  у 2006 році було випущено останній  VHS-фільм, а в  2008  році формат  припинив  існування. DVD  змінив  VHS досить швидко, оскільки  касети  були  незручні,  громіздкі,  надавали  невисоку якість  зобра­ження,  крім  того,  щоб  знайти  потрібний  фрагмент  фільма,  їх  треба  було довго прокручувати. Диски не мають цих недоліків.

Однак  і  на  зміну  формату  DVD  з’являються  нові  формати.  В  2000— 2002  роках  почали  розробляти  формати  HD  DVD   (від  англ.  High-Density DVD  —  DVD  високої ємності)  та Blu-ray.  Кілька років  світ  спостерігав за «війною форматів», але в лютому 2008 року компанія Toshiba офіційно ого­лосила про припинення виробництва та випуску на світовий ринок відеоплеєрів, що працюють з оптичними носіями формату HD  DVD.

Назву формату Blu -ray   (від  англ. Blue  ray  —  синій  промінь)  дав  корот­кохвильовий  «синій»  лазер,  що  використовується  для  запису  та  читання формату. Літера  «e» була навмисно виключена зі слова  «blue», щоб отрима­ти можливість зареєструвати торгову марку, оскільки вираз  «blue  ray» час­то використовується  і  не міг бути зареєстрований як торгова марка.  Таким чином, повна назва формату — Blu -ray Disc (абревіатура — BD ) , або корот­ко  — Blu-ray. Blu-ray-диски мають спеціальний захисний шар, що  захищає його від подряпин  і відбитків пальців, тому вони навіть не потребують упа­ковки.  Крім  того, носії мають підвищений захист від помилок  і нову систе­му їх корекції.

  • Звичайні  технології  DVD   і  CD   використовують  червоний  та  інфра­червоний  лазери  з  довжиною  хвилі  650  нм  і  780  нм  відповідно.  В технології  Blu - ray   для   читання  і  запису  використовується  синьо- фіолетовий  лазер  з  довжиною  хвилі  405  нм.  Таке  зменшення  дозволило звузити доріжку майже вдвічі порівняно зі звичайним DVD- диском  (до 0,32 мкм)  і збільшити щільність запису даних  (мал. 8.6) .  Коротша  довжина  хвилі  синьо-фіолето вого  лазера  дає   змогу зберігати більше даних на дисках розміром  12 см —  як і в CD/DVD.

Щільність запису даних


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.