KNOWLEDGE HYPERMARKET


Колонтитули в документі

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Колонтитули в документі


Як додати колонтитули до документа ?

Вводити та редагувати вміст колонтитулів у документі MS Word можна в окремих областях за допомогою вказівки Вигляд/Колонтитули. При цьому на екрані відображатимуться області верхнього та нижнього колонтитулів, обмежені  пунктирною  рамкою,  та  панель інструментів  Колонтитули (мал.  175), за допомогою якої можна додавати до колонтитулів найбільш використовувані  текстові  об’єкти  (зокрема номери  сторінок,  дату й час), переходити від верхнього колонтитула до нижнього тощо. Під час роботи з колонтитулами  текст  документа  відображається  неяскравим  кольором. Щоб завершити створення чи редагування колонтитулів та повернутися до вмісту  документа,  слід  на  панелі  інструментів  Колонтитули  натиснути кнопку Закрити або двічі клацнути мишкою за межами колонтитулів.

Колонтитули

Під час створення колонтитулів текстовий курсор автоматично встанов­люється  в крайній лівій частині області колонтитула. Для швидкого пере­ведения  текстового курсора в  потрібне місце колонтитула,  наприклад для
розміщення  певних  об’єктів  по  центру  або  в  правій  його  частині,  вико­ристовується клавіша ТАВ.

Вправа  17.4.1.  Створення колонтитула в документі з використан­ням панелі інструментів Колонтитули.

Завдання.  У  документ  Як  обрати  професію.doc,  що зберігається в папці Текстовий процесор на CD-диску, встави­ти нижній колонтитул, в якому відображатиметься назва доку­мента та номер сторінки.

1.  Відкрийте  документ  Як обрати  професію.doc,  що зберається в папці  Текс­товий процесор на CD -диску .

2. Виконайте  вказівку Вигляд /Колонтитули .

3. Виконайте  затримку мишки  над  кнопками  панелі  інструментів Колонтитули та установіть  їх  призначення.

4. Натисніть кнопку Верхній/нижній колонтитул для переходу  до   нижнього колонтитула  документа.

5. Введіть у лівій  частині  нижнього  колонтитула   назву  документа   Як  обрати  професію?

6. Двічі  нати сніть  клавішу  ТАВ,  щоб  перейти  до правої  межі  колонтитула.  На панелі  інструментів Колонтитули  натисніть  кнопку Вставити  поле  номера сторінки (мал. 17.6).

Колонтитули

7. На панелі  інструментів  Колонтитули натисніть кнопку Закрити.

8.  Переконайтеся,  що  створений  колонтитул  повторюється  на  всіх  сторінках документа.

9.  Збережіть результати у файлі з тим самим  іменем в папці Текстовий процесор вашої структури  папок.


Як вставити номери сторінок без використання панелі інструментів Колонтитули?

Орієнтуватися  у  тексті  великих  документів  допомагають  номери  сто­рінок. Номери  сторінок розміщуються  в  області  верхнього або нижнього колонтитула. Якщо колонтитули документа не містять  інших відомостей, то вставити номери сторінок можна також за допомогою вказівки Встав­ка/Номери  сторінок.  При  цьому  з’являється  діалогове  вікно  Номери сторінок, в якому можна обрати значення параметрів номерів сторінок. За замовчуванням  номер  сторінки  вставляється  в  нижньому  правому  кут і кожної сторінки.  Вставити номери можна  і  в  іншому місці, наприклад,  у верхній частині сторінки. Крім того, можна вказати місце номера сторінки по горизонталі — у лівому чи правому куті або в центрі сторінки. Можна та­кож заборонити вставку номера на першій сторінці, зокрема, якщо перша сторінка документа — це титульний аркуш, який не повинен містити номер сторінки.

Якщо документ складається з кількох розділів, можна передбачити ну­мерацію сторінок для кожного розділу окремо. Наприклад, можна пронумерувати сторінки першого розділу числами від 1 до 5, а другого — від  І  до 8. Крім того, до номера сторінки можна долучити номер розділу, наприклад: 1-1,  1-2,  1-3 та 2-1, 2—2,  2-3. Щоб задати значення таких параметрів, у діалоговому вікні Номери  сторінок слід натиснути кнопку Формат,  після чого  на  екрані  відобразиться  діалогове  вікно  Формат  номера  сторінки.

Встановлення  прапорця  Включити  номер розділу  дозволить  обрати  стиль для  заголовків  розділу.  Нумерацію  сторінок  розділу  можна  продовжити значенням, що є наступним  після останнього номера сторінки попередньо­го розділу, або почати із вказаного номера.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.