KNOWLEDGE HYPERMARKET


Композиція у скульптурі. Фактура та плановість у рельєфі. Запитання та завдання для самоконтролю