KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект для уроку «Тема 7. Попит, пропозиція, ринкова ціна. Розв’язування задач.»

Конспект для уроку економіки 10 класу

Тема 7. Попит, пропозиція, ринкова ціна. Розв’язування задач.


Ekon6-447.jpg

Мета
. Узагальнити й систематизувати знання з теми, закріпити розуміння основних понять і термінів, навчити застосовувати вивчене на практиці, аналізувати хід і розв'язок задач. Розвивати абстрактно-логічне та образне мислення, інтерес до науки, вчити економічного аналізу. Виховувати економічну культуру, толерантність та критичність.


Тип уроку: узагальнення й систематизації знань, розв’язування задач.
Обладнання: презентація.


ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент.
Привітання до класу. Оголошується тема й мета уроку.

II. Активізація й мотивація діяльності.
Оголошуються правила гри:
Говори - чітко,
пиши - швидко,
розв'язуй - правильно,
слухай - уважно
і все це - вчасно.


III. Хід конкурсу.
Конкурс проводиться за такими номінаціями:
1. Увага! Задача.
2. Економічний аналіз.

1. Відомо, що підприємці мають бути практиками.
Ч. Діккенс казав: Якщо від доходу у 20 доларів відняти витрати на суму 19 доларів і 99 центів, вийде чималий прибуток. У цьому ви переконаєтеся, взявши участь у конкурсній номінації «Увага! Задача».


Картка 1.
І. За рівнянням Фішера розрахуйте суму грошової маси, яка перебувала в Україні в обігу в 1998 р., якщо обсяг номінального внутрішнього продукту становив 103 869 млн грн, а швидкість обігу грошей - 10 разів на рік. (7 балів).
Розв'язок.
РЧ Q млн грн
n = 10
m =?


 Ekon6-448.jpg


Відповідь: у 1998 р. В обігу перебувала сума 10 386,9 млн грн.


Картка 2.
Продавець газети «Планета кросвордів» вирішив перевірити еластичність попиту на газету шляхом зниження ціни за номер з 1,5 до 1 гривні. При цьому кількість проданих примірників збільшилася з 200 до 250. Чи варто було йому знижувати ціну? Розрахуйте еластичність попиту і надайте продавцеві кваліфіковану консультацію. (9 балів).
Р1 = 1,5 грн. Р2= 1,0 грн. Q1 = 200. Q2= 250.
Е - ? TR1- ? TR2= ?


Розв'язок.
1. Знаходимо коефіцієнт еластичності попиту:


 Ekon6-449.jpg


2. Знаходимо виторг до і після зниження ціни:
TR1= P1Q1 TR1= 1.5*200 = 300 грн
TR2= P2Q2 TR2= 1*250 = 250грн
TR2 - TR2= 250-300 = 50 грн


Як бачимо, виторг після зниження ціни зменшився на 50 грн, тобто в цьому діапазоні цін попит на газету нееластичний (Е < 1).
Відповідь: ціну на газету не варто було знижувати.


Картка 3.
Функція (QD) попиту на шоколад зображується формулою QD= 30 - Р, функція пропозиції (QS) описується рівнянням QS= 15 + 2Р.
Знайдіть рівноважний обсяг і рівноважну ціну шоколаду. Якими будуть параметри ринкової рівноваги, якщо держава запровадила новий акцизний податок у розмірі 1,5 гривні з одиниці товару? Як розподілиться сума податкових надходжень між покупцями і продавцями, якщо податок сплачуватиме виробник? (11 балів).


Розв'язок.
QD1= 30-P
QS1= 15+2P
t=1,5 грн.
P1 - ?, Р2 - ? Q1 - ? Q2 - ? TПОК -? ТПРОД -?


Знаходимо початкові парметри рівноваги P1,Q1:
QS1= QD1
15 + 2Р= 30- Р
ЗР = 15. Звідси Р1 = 5 грн. Q1= 25


2. Після запровадження акцизного податку функція пропозиції набула вигляду:
QS2= 15 + 2(P-1,5), тоді QS2= 12+2P


3. Знаходимо параметри рівноваги після за провадження акцизного податку Р2, Q2
QS2=QD1
12 + 2Р= 30-Р
ЗР = 18. Звідси Р2= 6 грн. Q2= 24.


4. Знаходимо загальну суму податкових платежів:
Tзаг=tQ Tзаг=1.5*24 = 36 грн.


5. Отже, сума податкових платежів покупців і продавців становитиме:
Tпок=(Р2-Р1)Q2 Tпок = 1*24=24 грн.
Тпрод= Тзаг-ТпокТпрод=36-24=12 грн.


Відповідь: Р1=5 грн, Р2=6 грн, Q1=25, Q2=24,Tпок=24 грн, Тпрод=12 грн.


2. Усі підприємці, економісти застосовують у роботі економічний аналіз, навіть, здавалося б, у простих життєвих ситуаціях. Пропонується кожній компанії провести аналіз функції грошей у ситу аціях з десятикласником Петром. Для цього слід розкласти картки в конверти за їх належністю: А - засіб обігу; Б - міри вартості; В - засіб накопи чення. Отже, конкурсна номінація «Економічний ьаналіз». За кожну правильну відповідь компаніяо держує 2 бали. Час виконання - 2 хв.


Ситуації з Петром

Картка 1. Влітку я працював продавцем морозива і отримував зарплату в розмірі 100 грн на місяць.

Картка 2.З кожної зарплати я відкладав З0 грн з метою придбати наприкінці серпня зошити й рюкзак для книжок.

Картка 3.31 серпня я купив зошитів на 20 грн.

Картка 4. Рюкзак, який мені подобався, коштував 60 грн.

Картка 5. Проте я побачив хорошу шкільну сумку за 50 грн.

Картка 6.Після покупок у мене ще залишалось 20 грн., які я поклав у сімейну скриньку на майбутнє.

Відповідь: А - 1, 3. Б - 4, 5. В - 2, 6.


IV. Підсумки.
Виставляються оцінки.


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Попит, пропозиція, ринкова ціна. Розв’язування задач. > Попит, пропозиція, ринкова ціна. Розв’язування задач. Конспект уроку і опорний каркас