KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми: Аудіювання та читання діалогу. Займенники some, any.

Конспект до уроку з предмету Англійська мова 2 клас
Тема:
Аудіювання та читання діалогу. Займенники some, any.
Надіслано Руснак, вчителем Англійської мови. 


Тема: Неозначені займенники some, any, no та їх похідні.

Мета: засвоїти нову граматичну тему; розвивати навички сприйняття іншомовної інформації на слух, чітко формулювати думку; закріпити новий матеріал тренувальними вправами та грою.

Обладнання: текст до розділу «II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ
Part l. Практика перекладу. Підготовка до розбору граматичної теми.», тренувальні вправи для кожного учня.


Хід уроку

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО ТЕКСТУ
Part l. Привітання. Перевірка домашнього завдання.

Part 2. Мовна розминка.
Вчитель: Well, friends, listen to the text, please, and try to understand it!
(вчитель читає учням текст двічі, заздалегідь виписавши нові слова на дошку.)

… One day Phil was sleeping on the roof. At that time another cat came to visit him. He was lean, dirty and miserable. His colour was red. Phil didn’t like him. But he felt sorry for him and decided to make friends with the cat. “What is your name?” asked Phil. “I have no name” answered the cat. “Where do you live?” asked Phil. “I have nowhere to live. I live in the street round the corner and I have nothing to eat” answered the red cat. Let us give you a name. You will be Tom”. “All right” answered Tom.

Завдання:
• What is the text about? (кожен учень нехай спробує висловитися одним поширеним реченням)

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ
Part l. Практика перекладу. Підготовка до розбору граматичної теми.
Роздати учням попередньо прочитаний вчителем текст. Завдання: письмово перекласти підкреслені речення.

… One day Phil was sleeping on the roof. At that time another cat came to visit him. He was lean, dirty and miserable. His colour was red. Phil didn’t like him. But he felt sorry for him and decided to make friends with the cat. “What is your name?” asked Phil. “I have no name” answered the cat. “Where do you live?” asked Phil. “I have nowhere to live. I live in the street round the corner and I have nothing to eat” answered the red cat. Let us give you a name. You will be Tom”. “All right” answered Tom.

Під час перевірки виконаного учнями перекладу акцентувати увагу на неозначені займенники no, nothing, nowhere. Запитати учнів, чому вони переклали ці займенники саме так…

Part 2. Розбір граматичної теми.
Таблицю можна поступово, по мірі пояснень, заповнювати в робочому зошиті. Краще буде запам’ятовуватися, якщо учні писатимуть її своєю рукою.

Неозначені займенники some, any, no та їх похідні.

+ - ?
Some
(деякий, декілька) Any No
Somebody
(хтось) Anybody Nobody
Something
(щось) Anything Nothing
Somewhere
(десь,кудись) Anywhere Nowhere

Пояснення:
• Для визначення якоїсь кількості у стверджувальних реченнях використовується неозначений займенник some з іменниками, які можливо й неможливо порахувати.
I have some apples. I have some milk.
• В питальних реченнях some змінюємо на any.
Do you have any apples? Do you have any milk?
• В заперечних реченнях some змінюємо на no.
I have no apples. He has no milk.
• Похідні від займенника some (somebody, something, somewhere) утворюють питальні й заперечні речення таким же чином як і займенник some.

Part 3. Тренувальні вправи.

Переклади речення!
1) I have no name.
2) I have nothing to eat.
3) I have nowhere to sleep.
4) I have nobody to help me.
5) Do you have anybody to speak to?
6) Do you have anything to read?
7) Do you want to go anywhere?
8) I have something tasty for breakfast.
9) He has somebody to tell the truth.
10) She wants to travel somewhere.

Постав some, any, no та їх похідні!
1) They have _______ friends.
2) Do you have _______ to do?
3) He has _________ to live.
4) Do you have _________ to drink?
5) Do you have ________ to write a letter?
6) He has __________ to write a letter.
7) Do you like ____________ oranges?
8) I can’t see __________ on the table.
9) Is there __________ in the room?
10) My mother wants to tell me _________.

Вибери правильний неозначений займенник та підкресли його!
1) I need (some/ any ) more milk for this cake.
2) He didn’t say (anything/nothing) to his parents.
3) There is (nobody/somebody) in the street.
4) They didn’t do (some/any) mistakes.
5) She didn’t buy (some/any) milk.
6) Is there (some/any) sugar in this coffee?
7) We didn’t go (nowhere/anywhere) this year.
8) Give me (some/no) bananas, please.
9) He saw (somebody/anybody) in the garden.
10) Sorry, we are late. We had (something/anything) wrong with the car.

Part 4. Гра.
«Гра-ра-ра».
Дати учням 2 хвилини на те, щоб кожен з них придумав простеньке речення (з 3-4 слів), використовуючи вивчені неозначені займенники та похідні від них.
Правила:
Учні сідають в коло (або в ряд, щоб було чітко видно послідовність). Перший учень вголос говорить своє речення. Другий – повторює речення першого учня, потім називає своє! Третій – повторює речення першого учня, потім другого, потім своє… і т.д. всі будуть думати, що не пощастило останньому учню, але вчитель мовчки чекає, поки останній повторить всі речення й скаже своє, після чого попросить першого учня завершити гру і назвати всі речення, починаючи з свого.
Весело й допоможе завчити нову граматичну тему методом постійного повторення вивчених займенників в реченнях!!!


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ
Part 1. Домашнє завдання.
Скласти 16 речень з кожним новим неозначеним займенником з таблиці!

Part 2. Підведення підсумків уроку.
Виставити оцінки активним учасникам уроку!

Предмети > Англійська мова > Англійська мова 2 клас > Аудіювання та читання діалогу. Займенники some, any. > Аудіювання та читання діалогу. Займенники some, any.конспект уроку і опорний каркас