KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Основні цінності Визначення основних цінностей людини та їх важливості

Конспект до уроку з предметуЕтика 8 клас
Тема: Основні цінності. Визначення основних цінностей людини та їх важливості
Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"

Основні цінності. Визначення основних цінностей людини та їх важливості.
• (практичне заняття)
План
• 1.Що таке цінність.
• 2.Основні типи цінностей.
• 3. Розподіл цінностей.
• 4.Поняття особисті цінності.
Що таке цінність
• Цінністю називається позитивне чи негативне значення речей, подій, духовних витворів тощо. Цінність має як об`єктивний так і суб`єктивний характер. В основі аналізу і співвідношення цінностей формується ціннісна орієнтація особи, яка є важливою складовою частиною ії світогляду і регулятором поведінки.
Основні типи цінностей
• - гносеологічні;
• - етичні;
• - естетичні;
• - соціальні;
• - ринкові;
• - професіональні;
• -індивідуально-особисті;
• - групові;
• - загальнолюдські;
Розподіл цінностей на:
• - матеріальні;
• - духовні;
• - моральні;
• - релігійні;
• - художні;
• - політичні;
Особисті цінності
• Поняття “особистісні цінності” пов’язується з освоєнням конкретними індивідами суспільних цінностей, а отже за ними закріплюється значущість, особистісний смисл для людини певних об’єктів, подій, явищ тощо.
У житті індивіда вищі цінності визначають сенс його існування, з якого випливає вся мотивація даного суб'єкта. Завдяки цим цінностям людина долучається до вищої інстанції, що наповнює сенс її існування, надає йому конкретики.
Литература
• 1.Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. – М.: Мысль, 2003.
• 2. Андрущенко В. П. Міхальченко М. І. Сучасна соціальна філософія.–К.: Генеза,2002.
• 3. Архангельський Л.М. Моральное цінності: сутність та реалізація . Сучасна цивілізація і моральных ценностей . – М., 2004.

Bet8.jpeg

Предмети > Етика > Етика 8 клас > Основні цінності. Визначення основних цінностей людини та їх важливості > Основні цінності. Визначення основних цінностей людини та їх важливості. Конспект уроку і опорний каркас