KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні” Економічні блага

Конспект до предмету Економіка 2 клас
Тема: Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні”. Економічні блага.

Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"Т е м а у р о к у: «Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні”. Економічні блага. 
(урок №7)»
Мета:
  •  сформувати в учнів поняття про «блага дарові» та «економічні»;
  •  розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
  •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів.

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований.
Х і д у р о к у:
І. Привітання (3 хв) – настрій на позитив
Притча «Пристрасть до грошей»
 Одна заможна людина зізналася Майстру, що, незважаючи на всі свої старання, він так і не зміг перебороти пристрасті до грошей.
- І ти готовий пожертвувати через них навіть радостями життя? - поцікавився Майстер.
- Я прибережу радості життя на старість.
- Якщо тільки доживеш до неї! - відразу зреагував Майстер.
І тут він згадав про одного розбійника, який викрикнув: "Гаманець або життя!"
На що жертва відповіла: "Візьми моє життя. Гроші я відкладаю на старість".
Джерело: Ентоні де Мелло "Одна хвилина дурості"
ІІ. Релаксація (1 хв) – після серйозного веселе
Анектод:
На екзамені із права.
- Професор, між іншим, шпаргалка є моєю власністю, а ви неї вилучили без дотримання відповідної процесуально-правової процедури!
- Эх, парубок ! Я ж викладач, а не міліціонер. Не можу ж я, справді , лупити вас по нирках перед тим як забрати шпаргалку!  

ІІІ. Нова тема (20 хв) – опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу
Питання з повторення:
Епіграфом до нової теми уроку є відома приказка «Добре того навчати, хто хоче все знати.».
 Сьогодні ми будемо говорити про «блага дарові» та «економічні блага»
П л а н у р о к у:
1. Поняття про «блага дарові» (безкоштовні)
Кожна людина для задоволення своїх різнобічних потреб використовує природні та економічні блага. Кількість благ порівняно з потребами людини обмежена рівнем розвитку виробництва, матеріальними ресурсами. Максимально ефективно задовольнити власні потреби можна, раціонально використовуючи свої бюджетні можливості та наявні ресурси.
Дарові блага – це блага, необхідність виробництва й розподілу яких у суспільстві відсутня, оскільки їхня пропозиція є такою великою, що ціна дорівнює нулю, напр., сонячне світло, сніг взимку, енергія вітру та ін.
Частину необхідних для життя людини благ вона бере від природи. Це повітря, сонячні промені, джерела води, лісові ягоди й горіхи, гриби та риба, квіти і лікувальні рослини. Все це безкоштовні блага. Безкоштовні блага «дарові» людина не створює, а знаходить у природі в готовому для використання вигляді. Безкоштовність таких благ відносна. Вона означає тільки те, що ці блага не є продуктом людської праці, а отримані від природи.
Ступінь корисності благ досліджують природні й технічні науки. Агрономія обговорює якості різних добрив; фізика говорить про кількість одиниць теплоти, що може бути отримане від кожного виду палива; фізіологія досліджує ступінь поживності для організму різних харчових речовин
Із сукупності благ, що задовольняють людські потреби, одні даються природою в готовому виді без усяких зусиль із боку людини, які, наприклад, повітря, сонячне світло й теплота, властивості клімату, інші ж, навпроти, повинні бути піддані більш-менш значній переробці працею людини.
Звідси розподіл благ на дарові й економічні. Такий поділ благ робиться з погляду всього людства або одиничного народу. Але ця класифікація змінюється, коли блага розглядаються з погляду окремих осіб.
Говорячи про дарові або природні багатства країни, ми розуміємо не тільки ті дарунки природи, які (світло, повітря) не можуть бути предметом заволодіння, але й ті, які стали предметом власності, як, наприклад, земля, дикоростучий ліс, вода, мінерали. Словом, ми називаємо даровими багатствами все те, чим розташовує країна незалежно від праці населення.
Зовсім інша класифікація благ робиться з погляду окремих людей. Із цього погляду даровими благами є тільки ті, які перебувають у безплатному користуванні населення. Світло, сонячна теплота, повітря, у значній мірі вода перебувають у такому достатку, що користування ними не регулюється й тому не стають господарськими благами.
Не такі властивості інших дарунків природи - незайманої землі, дикоростучих лісів, води, мінералів; їхня кількість обмежена; з ростом народонаселення в них відчувається недолік, і користування ними впорядковується вже на дуже ранніх щаблях суспільного побуту. Таким чином, хоча ці блага дарові, тобто не створені людською працею, але законодавства виключають їх із цього розряду й роблять господарськими благами.

2. Економічні блага.
Блага — матеріальні речі та послуги, які використовуються для задоволення потреб людини.
Певні блага існують у природному вигляді, людина ними користується, але вони не є об'єктом економічної діяльності. Інші можна отримати внаслідок економічної діяльності, але в кількості, обмеженій рівнем розвитку виробництва, наявністю сировинних ресурсів, технологій. Отже, існує проблема обмеженості економічних благ стосовно потреб (проблема відносної рідкісності).
Економічне благо можна використовувати для задоволення кількох потреб, водночас економічна потреба може бути задоволена за рахунок кількох благ. В економічній діяльності люди для досягнення своїх цілей використовують засоби, яких інколи буває недостатньо і які можна застосувати по-різному. Цінність блага визначається інтенсивністю потреби (величина психологічна, змінювана залежно від індивіда) та наявною кількістю блага, здатного задовольнити цю потребу.
Залежно від критеріїв оцінки існують різні класифікації економічних благ. Так, за терміном використання їх поділяють на довгострокові та короткострокові. Довгостроковими є блага тривалого користування, які задовольняють одну і ту ж потребу неодноразово. Короткотерміновими є блага разового споживання.
За часом використання блага поділяють на теперішні й майбутні. Є блага взаємозамінні (замінники чи конкуруючі у споживанні) і взаємодоповнювані (комплементарні). Взаємозамінні блага можуть замінювати одне одного в задоволенні певної потреби, їх не потрібно перетворювати, наприклад: маргарин і вершкове масло, олія соняшникова і оливкова, автомобілі різних марок. Інші можуть задовольняти потреби тільки тоді, коли використовуються разом, наприклад: чай і цукор, автомобілі та бензин. Доповнюваність і взаємозамінюваність благ мають величезну кількість ступенів та варіантів. Блага можна розподілити на прямі (безпосередні) та непрямі (опосередковані). Прямі (споживчі блага) безпосередньо задовольняють потребу (харчі, одяг, побутові предмети). Непрямі блага (виробничі) задовольняють потребу лише як засіб. Задоволення потреби цими благами відбувається опосередковано.
Проте людині треба значно більше благ, ніж природа здатна дати. Тому люди навчилися виробляти й створювати необхідні їм блага. Ті блага, які людина створює спеціально, виробляє з метою задоволення своїх потреб, називають економічними. Економічні блага виробляють на підприємствах. Прикладами економічних благ є хліб, автомобілі, телевізори, авторучки, велосипеди та ін.
Економічні блага поділяються на довготривалі та нетривалі. Довготривалими благами можна користуватися багато років, наприклад, меблями, холодильниками, автомобілями. Інші економічні блага людина використовує тільки раз. До нетривалих економічних благ належать продукти харчування, продукти нафтопереробної промисловості та ін.
Проте значно частіше в повсякденному житті ми користуємося іншою класифікацією економічних благ. Це — товари і послуги.
ІV. Вправа на фокус уваги (1 хв).
1. Що таке «дарові» блага?
2. Що таке економічні блага?

V. Завдання для закріплення нової теми (10 хв).
1. Дайте характеристику «даровим» благам.
2. Охарактеризуйте економічні блага.

VІ. Додаткові завдання – самостійна робота.
VІІ. Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівнів)
Джерела: вивчити тему «Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні”. Економічні блага» у підручнику.
VІІІ. Заключна частина уроку (установчий слоган – «Розум дає свободу»)
Література:
1. Підручник «Основи економічної теорії», Рибалкін
2. Додаткова література
 

Предмети > Економіка > Економіка 2 клас > Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні” Економічні блага. > Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні” Економічні блага. конспект уроку і опорний каркас