KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Роль грошей у житті держави і споживача. З історії грошей

Конспект до уроку з предметуЕкономіка 9 клас
Тема: Роль грошей у житті держави і споживача. З історії грошей

Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" 

Т е м а у р о к у: «Роль грошей у житті держави і споживача. З історії грошей»
Мета:

  •  Визначити поняття грошей та їх властивості.
  •  Дослідити історію виникнення та еволюцію грошей.
  •  Визначити яку роль відіграє держава у розвитку грошей.
  •  Дослідити кількісну та якісну роль грошей у житті держави.

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований.
Х і д у р о к у:
І. Привітання (3 хв) – настрій на позитив
Притча «Стовбур дерева»
Край дороги стояв стовбур дерева. Вночі пройшов мимо нього злодій і злякався — подумав, що це стоїть, чекаючи його, поліцейський. Пройшов закоханий хлопець, і серце його забилося радісно: він прийняв дерево за свою кохану. Дитина, налякана казками, побачивши дерево, розплакалася: їй здалося, що це привид. Але у всіх випадках дерево було тільки деревом.
Ми бачимо світ таким, які ми самі.
ІІ. Релаксація (1 хв) – після серйозного веселе
Прості шляхи не ведуть до науки. (Японське прислів’я)
ІІІ. Нова тема (20 хв) – опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу
П л а н у р о к у:
1. Поняття грошей та їх властивості

Гроші – це своєрідний загальний товар – еквівалент, який є формою зв'язку суб'єктів ринкових відносин для порівняння різних видів праці та який приймається як плата за товари та послуги.
Гроші за своїм походженням - це товар. Виділившись із загальної товарної маси, вони зберігають товарну природу і мають певні властивості:
- стабільність вартості, що означає, що за певну кількість грошей можна придбати однакову кількість товару як сьогодні, так і через певний період часу;
- тривалість використання, що означає, що гроші виготовляють з такого матеріалу (металу, паперу), що дозволяє їм функціонувати протягом довгого періоду часу;
- економічність, що проявляється в заміні металевих грошей на паперові, тобто зниження їх вартості (адже метал є дорожчим за папір);
- однорідність, що означає, що будь-які гроші можна замінити на інші;
- подільність, що означає, що велику купюру грошей можна обміняти на меншу (гривню можна обміняти на копійки)
- портативність, що означає, что гроші легко переносити.
Таким чином, особливість грошей полягає в наступному:
- гроші — це товар, що виділився стихійно;
- гроші — це особливий привілейований товар, який відіграє роль загального еквівалента;
- гроші розв'язали протиріччя між вартістю і споживчою вартістю, властиві всім товарам, в тому числі і грошам.
2. Історія виникнення та еволюція грошей
В економічній літературі розглядаються два підходи до походження грошей раціоналістична та еволюційна концепції.
Перша пояснює походження грошей як підсумок угоди між людьми які впевнились у тому, що для руху вартостей в міновому обороті необхідні спеціальні інструменти. Згідно з другою - гроші з'явилися в результаті еволюційного процесу, який поза волею людей призвів до того, що деякі предмети виділилися із загальної маси і посіли особливе місце.
Еволюція грошей – це зміна їх форми. Стихійне закріплення за одним із товарів ролі загального еквівалента означало, власне, появу грошей в їх найпростішому вигляді. Вони вже могли виконувати висхідні, базові грошові функції — засобу вимірювання вартості та засобу обігу. Ці функції були першими в історії розвитку грошей. Їх одночасне виконання перетворило звичайний товар в якісно інше явище — гроші.
Греки приписували винахід першої монети героям своїх міфів, римляни - богам Янусу або Сатурну. Вони вважали, що найдавніші монети з головою дволикого бога й носом корабля вичеканив Янус на честь бога часу Сатурна, який прибув в Італію із Криту на кораблі.
У давні часи в різних країнах роль грошей виконували різні предмети:
- у давніх людей – шкіри, роги бізонів; зуби акули, пір'я рідкісного птаха;
- у Стародавньому Римі й античній Греції функцію грошей виконувача худоба,
- в Японії - рис,
- у Китаї - чай,
- в Ісландії - риба,
- на Русі - хутро соболя,
- у Нігерії, Ефіопії - сіль;
- у Африці – морські черепашки, бавовняна тканина, яку ділили на шматки.
- в американських індіанців - намисто із черепашок або бісеру. Черепашки блакитного або бузкового кольору, розрізували на циліндри та нанизували на нитку. Дуже цінували білі та особливо чорні черепашки.
- на тропічних островах – величезні кам'яні колеса з діркою посередині - феї.
У міру розвитку товарного виробництва, зростання продуктивності суспільної праці, ускладнення та розширення територіальних меж обміну ринок неухильно посилював вимоги до грошового товару. Зокрема посилювалися вимоги щодо портативності, здатності легко ділитися і відновлювати потрібну форму, тривалого зберігання фізичних якостей, високої питомої вартості та здатності тривалий час утримувати її на незмінному рівні та ін. Формування перелічених вимог привело спочатку до заміни в ролі загального еквівалента звичайних товарів першої необхідності (худоба, сіль, зерно) товарами-прикрасами (перли, черепашки, хутра тощо), а потім цих останніх — кусочками металів, спочатку звичайних (залізо, мідь), а потім — благородних (срібло, золото).
Потреби ринку в забезпеченні ефективного обміну та його вимоги до грошей поступово набули настільки важливого значення, що відбулося розмежування природної споживної вартості грошового товару — його здатності задовольняти певну потребу людини і його специфічної споживної вартості як грошей — здатності задовольняти потреби ринку в засобах обігу, зберігання вартості тощо. У цій ролі грошовий товар набув здатності задовольняти будь-яку потребу людини, знеособлену абстрактну людську потребу як таку. Причому в міру актуалізації другої споживної вартості грошового товару послаблювався зв’язок останнього з першочерговими життєвими потребами. Врешті-решт роль грошей взагалі перейшла до нематеріального носія, що зовсім не має ніяких споживних якостей. Це сталося в середині ХХ ст. через демонетизацію золота.
3. Роль держави в історії створення грошей
Завдяки своїй суспільній природі і надзвичайно важливій економічній та соціальній ролі гроші і держава існують у тісному взаємозв’язку і взаємовпливі. Тому немає підстав взагалі заперечувати роль держави в еволюції грошей. Але не держава створює гроші як економічне явище, хоча вона може визначати та змінювати зовнішні атрибути грошей, впливати на форму та якісні властивості грошей з метою кращого пристосування їх до ефективного виконання суспільної ролі.
Характерно, що роль держави у формуванні грошей поступово посилювалася в міру розвитку самих грошей, підвищення їх ролі і посилення вимог до них з боку ринку. На перших порах, коли сам ринок стихійно висував на роль грошей один з найбільш ходових товарів, зовнішнє втручання в цей процес було мінімальним.
Із закріпленням ролі грошей за дорогоцінними металами втручання держави у створення грошей помітно посилилось. Вона взяла на себе зобов’язання:
- надавати грошам точно визначену форму (монета),
- запровадила контроль за виробництвом грошей (карбування монет, фіксації проби металу, контроль вмісту дорогоцінного металу в монетах),
- організувала боротьбу із фальшуванням монет тощо.
Ще більшою стала роль держави у функціонуванні грошей після демонетизації золота. Вона визначає не тільки форму грошей, а й їх вартість, регулюючи насамперед масу грошей в обороті. Завдяки зусиллям держави, передусім її центрального банку, звичайний папір чи прості записи в бухгалтерських книгах банків набули здатності виконувати функції і роль грошей.
Проте це не означає, що держава стала творцем неповноцінних грошей, що її роль у цьому процесі визначальна, а самі сучасні гроші — виключно продукт, створений державою. Гроші і сьогодні є продуктом ринку. По-перше, якраз ринок спричиняє об’єктивну потребу в грошах. По-друге, ринок висуває жорсткі вимоги до носія грошових функцій, і держава повинна створити такого носія, який здатний найповніше задовольняти ці вимоги. По-третє, кількість грошей в обороті визначається певними об’єктивними закономірностями, які держава мусить враховувати у своїх регулятивних діях щодо грошей. Тому і сьогодні гроші не декретуються державою, а породжуються самою ринковою економікою.
4. Роль грошей у розвитку економіки
У проблемі ролі грошей у розвитку економіки можна розріз¬няти якісний і кількісний аспекти.
В якісному аспекті роль грошей виявляється у тому, що са¬ма їх наявність, грошове середовище позитивно впливає на розвиток суспільного виробництва.
По-перше, знімаються фізичні межі виробництва, що визна¬чаються особистими потребами самих виробників. Виробляється стільки, скільки можна реалізувати, а надлишок вар¬тості можна зберігати в грошовій формі чи перетворити в по¬зичковий капітал.
По-друге, реалізація вироблених продуктів за гроші значно спрощує, прискорює і здешевлює доведення їх до споживачів. Суспільство одержує значну економію на реалізаційних витратах, скорочуються потреби в обіговому капіталі, краще задовольняються потреби споживачів.
По-третє, завдяки грошам ринок набуває загального характе¬ру, його механізм стає могутнім важелем економічного прогресу, передусім завдяки конкуренції, стимулюванню ефективного ви¬робництва та економного споживання — виробничого, держав¬ного, особистого.
Кількісний аспект ролі грошей полягає в тому, що через зміну кількості грошей в обороті можна впливати на економіч¬ні процеси, на результати діяльності як виробників і як споживачів. Регулюючи збільшення чи зменшення маси грошей в обороті, центральні банки забезпечують зміну платоспроможного попиту, цін, проценту, валютного курсу, тощо. Завдяки цьому забезпечується вплив на такі вирішальні економічні процеси, як інвестиції, зростання вироб-ництва, зайнятість, розвиток та збалансу¬вання експорту й імпорту тощо.
ІV. Вправа на фокус уваги (1 хв).
Назвіть етапи еволюції грошей.
V. Додаткові завдання – самостійна робота (Додаток А)
Підсумки
Мірою вартості товарів є праця (Ф.Енгельс)
Література
1. Мочерний С.В. Основи економічних знань.
2. Савлук М.І. Гроші та кредит.
3. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг.
4. Івасів Б.С. Гроші та кредит

Додаток А
Самостійна робота за темою
«Роль грошей у житті держави і споживача. З історії грошей»
1. Дайте визначення поняттю гроші
Гроші – це

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Назвіть основні властивості грошей:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Назвіть основні етапи еволюції грошей?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Визначте яку роль відіграє держава у розвитку грошей?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Визначити в чому різниця між кількісним та якісним аспектом ролі грошей в економіці.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас > Роль грошей у житті держави і споживача. > Роль грошей у житті держави і споживача. Конспект уроку і опорний каркас