KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Товар. Вартість. Ціна

Конспект уроку до предмету Економіка, 3 клас
Тема: Товар. Вартість. Ціна

Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Т е м а у р о к у: «Товар.Вартість.Ціна»
Мета:


  •  сформувати в учнів розуміння сутності товару,вартості та ціни.
  •  розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
  •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів.

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований.
Х і д у р о к у:
І. Привітання (3 хв) – настрій на позитив
Притча «Все в твоїх руках»
Дуже давно в старовинному містечку жив Майстер, який був оточений своїми учнями. Найбільш здібний із них колись задумався: «А чи є таке питання, на яке Майстер не знає відповіді?». Він пішов на квітучий луг, спіймав красивого метелика і заховав її між долонями. Метелик чіплявся лапками за руки учня і лоскотав його. Посміхаючись, учень підійшов до Майстра і запитав: «Скажіть, метелик у моїх руках живий чи мертвий?». Учень міцно тримав метелика в зімкнутих долонях і був готовий у будь-який момент стиснути його заради своєї істини. Не дивлячись на свого учня, Майстер відповів: «Все у твоїх руках».
 Істина дійсно переконлива, завжди йдіть до своєї мети, але ніколи не втрачайте при цьому своєї людської гідності.
ІІ. Релаксація (1 хв) – після серйозного веселе
Економісти відповідають на питання не тому, що знають на них відповіді; вони відповідають тому, що їх запитують.
Економісти передбачили дев’ять із останніх п’яти економічних спадів. 
ІІІ. Нова тема (20 хв) – опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу
Питання з повторення:
П л а н у р о к у:
1. Поняття товару.
Товар — це продукт праці або певне благо, що здатні задовольняти певні потреби людини і призначені для обміну (купівлі та продажу)
Класифікація товарів за сферами виробництва і терміном їх використанняBe3182.jpeg
2. Поняття вартості товару
Вартість товару – втілені в товарі затрати робочої сили (життєвої енергії людини), необхідні для його виробництва. 
 Товар має дві основні економічні властивості – споживчу вартість і мінову вартість. 
 Споживча вартість – здатність товару задовольняти потреби (матеріальні або духовні) людини. Наприклад, хліб задовольняє потребу людини в хар-чуванні (споживанні білків, мікроелементів, вітамінів, необхідних для існу-вання організму). 
Мінова вартість – здатність товару обмінюватись на ринку в певній пропор-ції на інші товари. Наприклад на ринку зустрілись власник яблук і власник картоплі і обмінялись своїми продуктами в такій пропорції: 
10 кг. яблук = 20 кг. картоплі
3. Ціна
Ціна є грошовим вираженням вартості товару тільки в тому разі, коли існує рівновага між попитом і пропозицією.В інших випадках коливання цін спричиняються не вартістю, а іншими причинами. Через це універсальним визначенням ціни є таке.
Ціна - це грошова сума, що сплачується за конкретний товар.
Ринкова ціна встановлюється безпосередньо на ринку під впливом співвідношення попиту і пропозиції. Іноді таку ціну називають вільною; вона не встановлюється спеціальними органами, не нав'язується згори.
Основні чинники зростання продуктивності праці є одночасно і чинниками зниження ціни.
До них слід віднести:


  • зростання технічної оснащеності праці;
  •  підвищення культурно-технічного рівня і кваліфікації працівників;
  • поліпшення організації виробництва і праці;
  •  використання матеріальної заінтересованості.

ІV. Вправа на фокус уваги (1 хв).
Наявність якого із видів прибутків є найважливішим для підприємця (нормального).
V. Завдання для закріплення нової теми (10 хв) – розв’язування задач.
VІ. Додаткові завдання – самостійна робота (додаток А).
Відповіді:
VІІ. Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівнів)
VІІІ. Заключна частина уроку (установчий слоган – «Уранці, коли пробуджуєшся, спитай себе: «Що я маю зробити?» Увечері, перше ніж заснути: «Що я зробив?». Піфагор)
Підсумки
«Найбільше багатство - розум» (Алі-ібн Абі-Таліб).
Література:
1. Закон України «Про банки і банківську діяльність».
2. Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
3. Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
4. Практикум з економіки для 10-11 класів.
5. Додаткова література

Предмети > Економіка > Економіка 3 клас > Товар. Вартість. Ціна > Товар. Вартість. Ціна. конспект уроку і опорний каркас