KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Що таке договір. Вимоги до оформлення

Конспект уроку до предмету Економіка, 9 клас
Тема: Що таке договір. Вимоги до оформлення
Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" 


Т е м а у р о к у: «Що таке договір. Вимоги до оформлення»
Мета:

  •  сформувати в учнів розуміння сутності договору та визначити вимоги до його оформлення;
  •  розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
  •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів.

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований.
Х і д у р о к у:
І. Привітання (3 хв) – настрій на позитив
Притча «Похмурий учень»
В одного вчителя був учень, який ніколи не усміхався, завжди був у похмурому і пригніченому стані. Вчитель вирішив допомогти йому. Давай проведемо один експеримент, попросив його вчитель - тобі треба знайти і постаратися запам'ятати всі предмети коричневого кольору, що перебувають у цій кімнаті. Учень роздивився. У кімнаті було чимало таких предметів. Меблі, віконні рами, карнизи і маса інших дрібниць.
А тепер закривай очі. Учень в надії на похвалу, адже він усе запам'ятав, до найменшої дрібнички, закрив очі.
Назви мені, будь ласка, всі предмети блакитного кольору.
Як блакитного!? Ви ж просили запам'ятати предмети в коричневому кольорі. І взагалі я не бачив у кімнаті нічого блакитного!
Відкрий очі, і ти переконаєшся, як багато блакитних речей знаходиться тут. Відкривши очі, учень в подиві оглядав кімнату. Він просто не міг повірити.
Дійсно штори, люстра, навіть килим, який лежав посеред кімнати були блакитного кольору. Це неможливо! Як же так! - Але незабаром здивування змінилося гнівом. - Це ви винні! - Закричав він учителеві. - Це ви попросили, щоб я запам'ятовував коричневий! Учитель тільки посміхався. Експеримент вдався. Це саме те, на що я хотів звернути твою увагу. Якщо людина у своєму житті фокусується на поганому, він просто не може побачити, скільки хорошого відбувається поруч. Але мені завжди здавалося, що чекаючи від життя гіршого, людина захищає себе від розчарувань. А всі радощі стануть чудовим сюрпризом. Ні, ти не правий! - Відповів учитель - якщо очікуєш від життя тільки погане, фокусіруешься на поганому, те й отримуєш погане. Інша позиція краще у багатьох відносинах. Якщо людина шукає в житті хороше,її життя і наповнюється величезним кількістю чудових речей. І навіть у виниклі проблеми, він виділить позитивні
моменти.
Крокуй сміливо по життю і намагайся помічати тільки хороше, тоді розчарування покинуть тебе! - Підсумував мудрий вчитель.
ІІ. Релаксація (1 хв) – після серйозного веселе
— Навіщо бог створив економістів? — Щоби на їхньому тлі добре виглядали синоптики
ІІІ. Нова тема (20 хв) – опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу
Питання з повторення:

  • Що таке договір?
  •  Які види договорів існують?
  • Класифікація та оформлення договорів

П л а н у р о к у:
1. Поняття договору. Його роль в суспільстві.
Однією з найпоширеніших підстав виникнення зобов'язань закон називає договір. Як юридичний факт договір належить до числа правомірних дій, що вчиняються з волі його учасників і спрямовується на виникнення, зміну чи припинення цивільних прав або обов'язків. Проте роль договору не обмежується тільки тим, що він впливає на динаміку цивільних правовідносин (породжує, змінює або припиняє їх).
Договір-це взаємна угода, тому в ньому містяться окремі положення, умови, які визначають права та обов'язки сторін. Сукупність цих умов, погоджених між сторонами, становить зміст договору.
Договір можна визначити як угоду двох або декількох осіб, спрямовану на встановлення, зміну чи припинення цивільних правовідносин. Предметом договору завжди є певна дія, але ця дія може бути тільки правомірною. Якщо предметом договору буде неправомірна дія, тобто незаконна, то такий договір визнається недійсним. Договір вважається дійсним за дотримання таких умов:законності дії; волевиявлення сторін; дотримання встановленої законом форми договору; право та дієздатності сторін.
Головним елементом кожного договору є воля сторін, спрямована на досягнення певної мети, яка не суперечить законові.
2. Види та умови договору:
Договір купівлі-продажу. Серед різноманітних комерційних угод договір купівлі-продажу - один із найбільш поширених. За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати товар покупцю у власність, а покупець зобов'язується сплатити оговорену ціну. В торгівлі, і особливо в міжнародній, дуже часто покупець товару знаходиться далеко. В цьому випадку порядок передачі товару покупцю стає важливим.
Договори страхування. На практиці використовуються типові договори страхування майна. Найбільш відомою типовою формою є форма «Страхування будинку і майна», «Страхування непрямих збитків», «страхування прибутку від підприємницької діяльності».
Договір схову. У деяких випадках виникає потреба у зберіганні товару, для якого немає місця в торговому закладі покупця. Існують підприємства (товарні склади), що спеціально займаються зберіганням товарів. Іноді товар береться на зберігання й іншими підприємствами. Угоду з передачі товару на схов часто називають договором схову.
Традиційно в цивільному праві розрізняють істотні, звичайні й випадкові умови договору. Ця класифікація має не лише теоретичне, а й практичне значення, особливо тоді, коли йдеться про встановлення самого факту укладення договору.Істотними умовами договору є умови, без погодження яких договір взагалі не вважається укладеним. Істотні умови договору визначаються в законі, разом з тим ними можуть стати будь-які умови, на погодженні яких наполягає та чи інша сторона. Так, для договору купівлі-продажу істотними умовами є предмет, ціна, кількість, якість. Для договору майнового найму крім предмета і ціни істотною умовою є також строк договору.
Звичайні умови — це умови, які традиційно, за звичаєм, включають до договору. Від істотних вони відрізняються тим, що не потребують окремого погодження і про них не обов'язково застерігати у тексті договору.
 Наприклад, якщо в договорі майнового найму сторони не обумовили, хто з них — наймодавець чи наймач — буде проводити поточний ремонт зданого в найм майна, то діятиме диспозитивне правило, зазначене чинним законодавством, а саме: обов'язок проводити за свій рахунок поточний ремонт покладається на наймача.
Випадковими умовами прийнято вважати умови договору, погоджені сторонами у відступ від положень диспозитивних норм або з метою вирішення питань, що взагалі не врегульовані законодавством. Наприклад, якщо за договором майнового найму обов'язок проводити поточний ремонт сторонами було покладено на наймодавця, то ця умова для цього конкретного договору і буде вважатися випадковою.Всі умови — істотні, звичайні, випадкові — після укладення договору стають однаково і сторони повинні їх дотримуватися.
3. Форми та оформлення договору
За формою договори можуть бути усними й письмовими.
Письмові, своєю чергою, поділяються на прості й нотаріально засвідчені. За загальним правилом вибір форми договору залежить від бажання осіб, що її укладають. Однак у ряді випадків закон вимагає, щоб договори були укладені в певній формі. Якщо для договору не встановлено певної форми, він вважається укладеним, поки поведінка осіб свідчить про їхню волю укласти договір.
Мовчання визначається виявом волі укласти договір лише у випадках, передбачених законом . Усна форма допускається в договорах, що виконуються під час їх укладання, якщо інше не встановлено законом (приміром, договір купівлі-продажу за готівку).Проста письмова форма застосовується за укладення між собою договорів державними, кооперативними і громадськими організаціями, а також договорів цих організацій з громадянами, крім договорів, що виконуються під час їх укладання. У простій письмовій формі укладаються й інші договори громадян між собою, якщо дотримання цієї форми вимагає закон (скажімо, договір майнового найму (оренди) між громадянами на строк більше одного року).
Нотаріальне посвідчення письмових договорів обов'язкове у випадках, передбачених законом. Так укладається договір купівлі-продажу жилого будинку та деякі інші. Недодержання форми договору, якої вимагає закон, тягне за собою нечинність договору лише в разі, якщо такий наслідок прямо зазначено в законі. Договір уважається укладеним, коли сторони досягли згоди за всіма істотними умовами, а угоду належним чином оформили.
 У процесі укладення договору розрізняють дві стадії: пропозиція укласти договір (оферта) і прийняття пропозиції (акцепт). Цивільний кодекс України визначає, з якого моменту договір уважається укладеним. Коли пропозицію укласти договір зроблено усно без зазначення строку для відповіді, договір уважається укладеним, якщо друга сторона негайно заявила особі, яка зробила пропозицію, про прийняття цієї пропозиції. Якщо таку пропозицію зроблено в письмовій формі, договір уважається укладеним, коли відповідь про прийняття пропозиції одержано протягом нормально необхідного для цього часу.Часто сторони самі визначають момент набрання договором юридичної сили, тобто момент, з якого договір уважається укладеним, про що прямо зазначають у договорі - договір набирає чинності з такого дня місяця і року. В інших випадках момент укладення договору визначає закон. Так, договір купівлі-продажу жилого будинку має бути нотаріально посвідчений, але юридичної сили він набирає лише з моменту його реєстрації в місцевих органах управління. Момент набрання договором чинності має важливе значення, оскільки з цим моментом пов'язані певні юридичні наслідки - перехід права власності до покупця, ризик випадкової загибелі речі та ін.
ІV. Вправа на фокус уваги (1 хв).
Без яких умов договір вважатиметься не укладеним ?
V. Домашне завдання:
1. Охарактеризуйте види договорів.
2. Покажіть на прикладі оформлення договору.
3. З’ясуйте ,в яких сферах найчастіше використовуються договори?
Література:

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність».
2. Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
3. Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
4. Практикум з економіки для 10-11 класів.
5. Додаткова література 

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас > Що таке договір. Вимоги до оформлення. > Що таке договір. Вимоги до оформлення. конспект уроку і опорний каркас