KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми - Домашні господарства і підприємства у ринковій економіці

Конспект уроку до предмету Економіка, 4 клас
Тема:
Домашні господарства і підприємства у ринковій економіці
Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"


Т е м а у р о к у: «Домашні господарства і підприємства у ринковій економіці»  
Мета:


  •  сформувати в учнів розуміння сутності домашнього господарства;
  •  розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
  •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів.

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований.
Х і д у р о к у:
I. Нова тема (20 хв) – опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу
План уроку:
1.Сутність поняття “домашнє господарство”, його функції

Домашнє господарство - господарство сім’ї найрізноманітнішого складу і будь-яких розмірів, що володіє економічними ресурсами, й окремої людини, що має певну власність і здійснює господарську діяльність.
Функції домогосподарств:
1. Задоволення матеріальних, господарсько-побутових потреб людей
2. Реалізація емоційних і соціально-психологічних потреб
3. Відтворення населення, трудових ресурсів
4. Споживання вироблених товарів та послуг, забезпечення розширеного виробництва у країні
2. Економічні функції домогосподарств
• Споживання
• Виробництво
3. Домашнє господарство у сучасній економіці
Домашнє господарство – головний постачальник робочої сили, інших економічних ресурсів для виробництва товарів і послуг, головний споживач.
Добробут кожної сім’ї залежить від продуктивності її праці.
ЧИННИКИ на добробут сім’ї ??
4. Сімейний бюджет. Доходи і видатки сім’ї
Сімейний бюджет – це план доходів і витрат на певний період
Закон Енгеля: із зростанням доходів сім’ї питома вага видатків на харчування знижується , частка видатків на одяг, житло, комунальні послуги змінюється мало, а витрати на задоволення культурних та інших нематеріальних потреб помітно зростають.
5. Виробництво
Виробництво – процес створення продуктів і вся діяльність з приводу того, щоб вироблені продукти стали доступні споживачам
У розвитку виробництва значну роль відіграє НТП. Основні напрями НТП:
1. Інформаційні технології
2. Комплексна автоматизація
3. Матеріали з новими властивостями
4. Освоєння технологій виробництва
5. Розвиток біотехнології
6. Продуктивність та інтенсивність праці
Продуктивність виробництва – це відношення результату виробництва до кількості використаних для цього економічних ресурсів (часу, живої праці, сировини)
Методи визначення продуктивності праці:
1. Натуральний
2. Вартісний
3. Трудовий
Інтенсифікація (лат. – напруження, зусилля) – розвиток виробництва, що ґрунтується на раціональному використанні ресурсів на базі науково-технічного прогресу інформаційних технологій і передових методів організації праці.
ІI. Вправа на фокус уваги (1 хв).
• Назвіть ЧИННИКИ добробут сім’ї ??
• Назвіть приклади виробництва
• Назвіть методи підвищення продуктивності праці
IІІ. Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівнів)
Джерела: І.Ф.Радіонова «Загальна економіка» (С. 145-149)
Підсумки
«Найбільше багатство - розум» (Алі-ібн Абі-Таліб).
Література:
  1. Доходи та заощадження в перехідній економіки України / ЗА ред.. С.Панчишина та М. Савлука. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,2003
 2. Кульчицька Р.Б. Мотиви і фактори формування заощаджень домашніми господарствами// Фінанси України. – 1998. - №11. – с. 28   

Предмети > Економіка > Економіка 4 клас > Багатство. Доходи родини. Власність як джерело багатства. Рухоме та нерухоме майно > Багатство. Доходи родини. Власність як джерело багатства. Рухоме та нерухоме майно конспект уроку і опорний каркас