KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до уроку «Тема 6. Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу.»

Конспект до уроку економіки 11 класу

Тема: “Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу.”

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про зміст податкової та бюджетної політики;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
“ Досягнуте працею з радістю і приймається і зберігається, а те, що отримано без праці, швидко зникає”. (Василь Великий)
Я сподіваюсь, що ви  отримаєте задоволення від праці і не витратите марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.

ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
Анекдоти:

Коли на твоє питання відповідає економіст, перестаєш розуміти, що ти запитував.

Найкраще місце під сонцем – тіньова економіка.

ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
-    Що таке «податок»?
-    Які функції виконують податки?
-    Які види податків Ви знаєте?
-    Що таке «податкові пільги»? Їх види.

Епіграфом до теми уроку є слова відомого винахідника Томаса Едісона (на дошці)- “Податки – це ціна цивілізованості суспільства” - Напис на фасаді Міністерства внутрішніх доходів США.
У чому головний зміст цього вислову? Чи погоджуєтеся Ви з ним?


План.
1.    Податкова політика.
Податкова політика – політика держави у сфері оподаткування, що передбачає маніпулювання податками для досягнення певних цілей - збільшення обсягу виробництва та зайнятості або зниження рівня інфляції.


Податкова політика передбачає:
•    встановлення і зміну податкової системи (визначення видів податків, а також ролі кожного з них у формуванні доходів державного бюджету);
•    визначення податкових ставок, їх диференціацію;
•    надання податкових пільг;
•    визначення механізму обчислення і зарахування податків до бюджету.


За допомогою певної податкової політики можна регулювати такі соціально-економічні процеси, як обсяг виробництва, зайнятість, інвестиції, розвиток науки і техніки, структурні зміни, ціни, зовнішньоекономічні зв'язки, рівень життя населення, рівень споживання певних товарів тощо.


Принципи оподаткування, вперше сформульовані Адамом Смітом у «Дослідженні про природу та причини багатства народів»:
•    всезагальність;
•    справедливість;
•    визначеність;
•    зручність.

2.    Бюджетна політика.
Кожна держава для забезпечення виконання своїх функцій повинна мати відповідні достатні кошти, які завдяки функціонуванню податкової системи акумулюються в бюджеті.


Бюджет — це план створення та використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які виконуються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими органами влади.


Ekon11-81.jpg


Основними джерелами формування доходів бюджету є податки, збори та інші обов'язкові платежі. Зазначені джерела є не тільки методом формування доходів бюджету, а ще й інструментом впливу держави на різні сторони діяльності їх платників.


Бюджетна система є головною ланкою фінансової системи, яка організаційно залежить від форм державного устрою.


Бюджетна система України складається з: Державного бюджету України; республіканського бюджету Автономної Республіки Крим; місцевих бюджетів. До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні в містах, сільські та селищні бюджети.


Сукупність всіх бюджетів, які входять до складу бюджетної системи України, є Зведеним бюджетом України. Зведений бюджет України використовується для аналізу та визначення основ державного регулювання економічного та соціального розвитку України.


Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік затверджується Законом України. Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, районні у містах, сільські, селищні бюджети затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними місцевими радами народних депутатів. Бюджетний рік починається 1 січня та завершується 31 грудня.


Бюджетна політика – це система науково-обґрунтованих і законодавчо визначених засад (функцій, принципів, методів, інструментів) та заходів щодо удосконалення розвитку взаємовідносин між різними ланками зведеного бюджету, яка розробляється з метою оптимального збалансування бюджетних параметрів з урахуванням бюджетних пріоритетів, розвитку бюджетної сфери та необхідності  забезпечення ефективного виконання державою головних її функцій.


Завданнями бюджетної політики на сучасному етапі є:
•    сприяння процесу збалансованості макроекономічної стабілізації та структурній перебудові економіки, подолання інфляційних процесів;
•    здійснення податкової політики в напрямі стимулювання підприємницької діяльності вітчизняних виробників товарів і послуг;
•    здійснення структурних реформ за критерієм економічного зростання і підвищення рівня економіки в країні;
•    оптимізація рівня бюджетного дефіциту, державного боргу та пошук джерел їх реалістичного фінансування;
•    пошук додаткових джерел доходів бюджету.

ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)

"Якщо ви дієте порушуючи правила, вас штрафують; якщо ви дієте по правилах, вас оподатковують".-  Лоуренс Дж. Пітер. Чи погоджуєтеся Ви з цим висловом?

За рахунок чого фінансуються бюджети різних рівнів?

V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів

Що передбачає податкова політика?

Чи виконуються принципи, сформовані Адамом Смітом, сьогодні?

Що таке бюджет? Зведений бюджет?

Якими є сучасні завдання бюджетної політики?

VI   Додаткові завдання
Цікаві факти:
Україна займає 181 місце серед 183 країн світу за простотою та зручністю податкової системи. Вітчизняному бізнесу на сплату податків у рік доводиться витрачати 840 годин, а в держскарбницю спрямовується 58% доходу.

VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
Джерела: підручник

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)
Підсумки.
“Чим повніше джерело знань, тим глибше ріка життя”. (Валентин Доміль)

Література:

Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
Практикум з економіки для 10-11 класів.
Додаткова література

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу. > Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу. Конспект уроку і опорний каркас