KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку: Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома.

Конспект уроку до предмету Фізика, 7 клас
Тема: «Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома.»

Дві проблеми
Ми щоденно користуємося десятками, іноді сотнями фізичних тіл, які виготовлені з різних речовин. Ми легко розрізняємо алюмінієвий і мідний дроти, предмети, виготовлені з пластмаси, дерева, бачимо різницю між водою і олією.


Якщо розрубати мідний дріт на дві частини, одержимо два менших відтинки мідного дроту. Виникає питання:
- Чи можна безконечно ділити речовину на менші частини?
- Чим відрізняється мідь від алюмінію, заліза, тобто чим різняться різні речовини?
Midnujdrit fizika7.gif
Атоми
Близько 2500 тис. років тому вчений Демокрит висунув гіпотезу про існування найменших частинок речовини – атомів (від грецького «атомос» - «неподільний»).
Припущення Демокрита було підтверджене у XVIII-XIX ст.


Атоми виявилися дуже маленькими частинками, розміром близько 0,0000000001 (однієї десятимільярдної частини метра), тому їх неможливо розглянути навіть у найсучасніші оптичні мікроскопи.


У XX ст. були створені електронні мікроскопи, які дали можливість одержати зображення атомів, збільшені у десятки мільйонів разів.

Будова атома
Атоми є найменшими частинками речовини, але разом з тим, мають складну будову.
Вони складаються з найменших частинок матерії: протонів, нейтронів і електронів.
Протони і нейтрони утворюють ядро атома, навколо якого з великою швидкістю обертаються електрони. Майже вся маса атома зосереджена у ядрі.
Атом - найменша частинка речовини, яка складається з ядра, навколо якого обертаються електрони.

Хімічні елементи


Зрозуміло, що в природі існують різні атоми, інакше всі речовини були б однаковими.
Учені відкрили понад 110 видів атомів.


Атоми одного виду утворюють хімічні елементи. Кожен хімічний елемент має назву і умовне позначення. Атоми різних хімічних елементів відрізняються кількістю протонів у ядрі. Отже,
Атом – найменша частинка хімічного елемента, яка зберігає його хімічні властивості.
Російський вчений Дмитро Менделєєв розмістив їх у таблицю, враховуючи масу атомів та їх властивості.
Найбільш поширеними на Землі є Оксиген (кисень), Силіцій (кремній), Алюміній, Ферум (залізо), Кальцій, Натрій, Калій, Магній.

Молекули
Якщо на Землі існує понад 110 хімічних елементів, то можна припустити, що повинно існувати стільки ж і різних речовин.
Насправді ж існують десятки мільйонів різних речовин, і вчені-хіміки створюють та відкривають нові.
Пояснюється це тим, що атоми можуть об’єднуватись у молекули.


Якщо в молекулі об’єднуються атоми одного хімічного елемента, речовини називають простими.
Атоми різних хімічних елементів утворюють молекули складних речовин – сполук.
Існують молекули, які складаються з сотень тисяч атомів.


Крім природних, є велика кількість речовин, виготовлених вченими-хіміками штучно шляхом об’єднання атомів різних хімічних елементів.

Рух молекул і атомів
Якщо речовини складаються з атомів і молекул, то виникає перше запитання:
Відповідь на це запитання одержимо, провівши дослід.
У посудину з водою додамо краплю підфарбованої води. Підфарбована рідина поступово перемішується з чистою, доки забарвлення не стане однаковим.
Це свідчить про те, що молекули води рухаються в різних напрямках.
Молекули і атоми безперервно рухаються в різних напрямках. Такий рух називають хаотичним.

Взаємодія молекул
Якщо речовини складаються з атомів і молекул, то виникає друге запитання:
Чи взаємодіють вони між собою?
Відповідь на це запитання отримаємо, діючи на тіло силою, тобто деформуючи його. При деформації тіла змінюються відстані між молекулами речовини. Саме для цього, тобто для зміни відстані між молекулами, потрібно прикласти силу.


При стиснені гумової палиці молекули протидіють зменшенню відстані між ними.
При розтягу тіла молекули протидіють збільшенню відстані між ними.
Між молекулами речовини існують сили взаємодії, які протидіють деформації тіла.

Сили відштовхування між атомами і молекулами
Покажемо на прикладах, що між молекулами існують сили притягання і відштовхування. Човняр відштовхується від берега веслом. При цьому воно стискується. Молекули, відштовхуючись, протидіють цьому стисненню.
Якщо на тіло не діють ніякі сили, то молекули речовини, з якої воно складається, знаходяться на певних відстанях. При зменшені відстані між молекулами між ними проявляються сили відштовхування.

Сили притягання між молекулами і атомами

Веслом також можна скористатися, щоб притягнути човен до берега. При цьому ми розтягуємо весло, тобто збільшуємо відстань між молекулами. Як наслідок, між ними проявляється сила притягання.
Між молекулами одночасно існують сили притягання і відштовхування. Ці сили протидіють зміні відстані між ними.
Сили, які виникають в тілі при його деформації, називають силами пружності .

Висновки
1. Між молекулами і атомами речовини одночасно діють сили притягання і відштовхування.
2. Молекули рідин і твердих тіл намагаються знаходитись на такій відстані, на якій сили їх притягання і відштовхування є рівними.
3. При зменшенні відстані між молекулами їх відштовхування переважає над притяганням. Тому молекули відштовхуються.
4. При збільшенні відстані між молекулами переважають сили притягання. В обох випадках сили взаємодії протидіють деформації тіла.

Нові поняття


Атом – найменша частинка хімічного елемента, яка зберігає його хімічні властивості


Електрон – частинка, що обертається навколо ядра. Має електричний заряд


Електронний мікроскоп – пристрій, за допомогою якого можна одержати зображення атомів


Молекула – найменша частинка речовини. Складається з атомів


Нейтрон – частинка, що входить до складу ядра атома. Не має електричного заряду


Прості речовини – речовини, молекули яких утворені однаковими атомами


Протон – частинка, що входить до складу ядра атома. Має електричний заряд


Складні речовини (сполуки) – речовини, в молекулах яких є різні атоми, тобто атоми різних хімічних елементів


Хімічний елемент – сукупність атомів певного сорту

Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Мірошниченко

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 7 клас > Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома > Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Конспект уроку і опорний каркас