KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Валюта і споживач. Валютні курси.»

Конспект уроку до предмету Економіка, 9 клас

Тема: “Валюта і споживач. Валютні курси.”

Мета:
1    сформувати в учнів поняття валюти та валютних курсів;
2    пояснити взаємозв’язок валюти із споживачем;
3    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
4    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.


“Найкраща витрата часу – це праця”
“Будеш трудиться — будеш кормиться”


Так говорить українська народна мудрість.
Я сподіваюсь, що ви  отримаєте задоволення від праці і не витратите марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.

ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе


Анекдоти:
Підприємець скаржиться своєму приятелеві:
- У мене було все: гроші, чудовий будинок, розкішна машина й гарна жінка, яка мене любила. А потім бац! Усе зникло.
- Що ж трапилося? - запитує приятель.
- Дружина довідалася.

ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1    Які види загальнообов’язкового державного соціального страхування передбачено українським законодавством? (пенсійне страхування; страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;  медичне страхування (передбачено законодавством, але не діє); страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; страхування на випадок безробіття)
2    Чим відрізняються повноцінні гроші від неповноцінних? (останні не мають внутрішньої, реальної вартості)
3    Який головний зміст (суть) Закону України «Про захист прав споживачів»? (цей Закон регулює відносини між споживачами товарів,  робіт і послуг  та  виробниками і продавцями товарів,  виконавцями робіт і надавачами  послуг  різних  форм   власності,   встановлює   права споживачів,  а  також  визначає  механізм  їх  захисту  та  основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів)

Отже, можна безпосередньо приступити до вивчення головної матеріалу сьогоднішнього уроку: валюти, валютних курсів, та їхніх користувачів (споживачів)

План.
1.    Поняття валюта, його визначення, мета.


Що ж таке ВАЛЮТА?


Як ви гадаєте валюта і гроші ― це одне і теж саме? Що між цими поняттями спільного? (мозкова атака)
Як ви гадаєте валюта ― це лише готівка та електронні гроші? (в міжнародній практиці до валюти відносять ще й платіжні документи та фондові цінності)
“Валютою може (а може цінні папери або чеки) виступати грошова одиниця, але не всяку грошову одиницю можна назвати валютою”.

Отже ВАЛЮТА


Зведення поняття валюти до грошової одиниці у всіх цих визначеннях у кращому випадку не коректне, оскільки грошова одиниця — це лише одна незначна складова явища грошей, пов’язана з масштабом цін, і вона не спроможна вичерпати таку складну функцію грошей, як світові гроші.


Найбільш прийнятним є визначення валюти як будь-яких грошових коштів, формування та використання яких прямо чи опосередковано пов’язано із зовнішньоекономічними відносинами.


Правомірність такого трактування валюти підтверджується і світовою валютною практикою. Остання в поняття валюта включає не тільки кошти у вигляді законних платіжних засобів (готівки) чи депозитів у грошах тієї чи іншої країни, які справді можуть слугувати міжнародними засобами обігу чи платежу, а й інші валютні цінності — платіжні документи (чеки, векселі, сертифікати, акредитиви тощо), фондові цінності (акції, облігації) та інші фінансові інструменти іноземного походження, а також аналогічні платіжні документи та фондові цінності національного походження, якщо вони перетинають митний кордон чи переходять у власність нерезидентів усередині країни.


Відносини в яких бере участь валюта називаються валютними. Валютні відносини — це сукупність економічних відносин, які виникають у процесі взаємного обміну результатами діяльності національних господарств різних країн і обслуговуються валютою. Вони тісно переплітаються з внутрішніми грошовими відносинами, є їх продовженням, коли вони переходять межі національних митних кордонів. У цей момент національні гроші набувають форми валюти. Тому національний валютний ринок кожної країни є складовою її грошового ринку, валютне законодавство тісно кореспондує з грошовим законодавством.


Залежно від економічного призначення валютних платежів у валютних відносинах можна виділити такі складові:
1    міжнародні розрахунки за зовнішньоторговельними операціями;
2    одержання і погашення різних видів міжнародних позичок;
3    переміщення валюти при здійсненні зовнішніх інвестицій;
4    переміщення валюти при наданні економічної і технічної допомоги;
5    операції з купівлі-продажу валюти на внутрішньому і зовнішніх валютних ринках.

Головна роль В: Валюта обслуговує функціонування світової економіки та інтеграцію до неї національних економік окремих країн.

2.    Класифікація валют.

Класифікація за основними ознаками. Аналіз схем.

Ekon6-304.jpg


3.    Валютні курси.

Чи доводилось вам колись мати справу з валютним курсом? (мозкова атака)?
Чи помітили ви, як змінився курс національної валюти внаслідок кризи?

Отже, валютний курс
Валютний курс — це співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу, або «ціна» грошової одиниці однієї країни, що визначена в грошовій одиниці іншої країни.
Установлення курсу називається котируванням валюти.
Валютний курс учасники обміну розглядають як коефіцієнт перерахунку однієї валюти в іншу, який визначається співвідношенням попиту та пропозиції на валютному ринку. Однак вартісною основою валютного курсу є паритет купівельних спроможностей валют, який виражає співвідношення середніх рівнів національних цін на товари, послуги, інвестиції.

Розрізняють такі чинники, що впливають на валютний курс. Аналіз схеми.

Ekon6-307.png


Виділяють такі види валютних курсів. Аналіз схеми.

Ekon6-308.jpg
 
Режими валютних курсів
 Сучасні типи режимів валютних курсів у світовій валютній системі включають фіксований та плаваючий режими. В умовах фіксованого режиму (fixed rate) валютний курс фіксується до однієї валюти або «кошика» валют. Плаваючі курси (floating rate) змінюються залежно від попиту та пропозиції на валютному ринку.


Плаваючий курс дає змогу нівелювати (певний час) зовнішній вплив та оперативно досягти рівноваги платіжного балансу, забезпечити автономність монетарної політики, але не обмежує інфляцію. Режим «плавання» знімає з уряду відповідальність за регулювання валютного курсу, але водночас не залишає можливості підтримання окремих галузей національної економіки.


Між указаними режимами валютних курсів є й інші відмінності. Зокрема, дестабілізуюча спекуляція валютою ймовірніша у випадку плаваючих, а не фіксованих валютних курсів. Плаваючі валютні курси послабляють «дисципліну» цін і посилюють інфляцію, а фіксований курс позбавлений цих вад. Водночас при дефіциті платіжного балансу найбільша свобода маневру зберігається за плаваючого курсу.


Симптоматичною є помічена останнім часом тенденція до відмови від застосування фіксованих режимів валютних курсів і переходу до більш гнучких її варіантів. Передусім це стосується країн із перехідною економікою, зокрема держав, які сподіваються у майбутньому приєднатися до Європейського економічного і валютного союзу (Чехія, Польща, Угорщина). Плаваючі обмінні курси дають змогу долати наслідки кризи, пов’язаної із зовнішньою заборгованістю, та протидіяти зовнішнім «шокам».


ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)


Як ви гадаєте: що відбудеться з курсом гривні відносно «кошика валют» за умов інфляції при тому, що інші фактори залишаться незмінними? (Девальвація гривні)


Як ви гадаєте: чи може укріпитися курс гривні відносно долара за умов інфляції і при яких умовах? (Так, якщо буде відчутний приток долара із-за кордону або НБУ робитиме щедрі вливання американської валюти із своїх резервів в економіку. Це буде чинник впливу на пропозицію іноз. валюти. Також можуть бути зміни і в попиті (наприклад паніка, що долар має девальвувати) на валюту. Якщо пропозиція значно перевищить попит, то курс долара знизиться. Але купівельна спроможність гривні все одно буде падати)


Як впливає зростання/зниження обсягів експорту/імпорту на курс нац. валюти? Експортеру/імпортеру вигідна девальвація чи ревальвація нац. валюти?

V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів
1   Яка основна характеристика валюти? (її конвертованість)
2    Назвіть ті чинники які, на вашу думку, негативно вплинули на курс вітчизняної валюти під час кризи.

VI   Додаткові завдання


Цікаві факти:
1    У Китаї хлопці і дівчата, що бажають одружитися, пишуть короткі дані про себе і вимоги до партнера на банкнотах. Ці шлюбні оголошення вільно пересуваються по країні, у багатьох випадках досягають мети, незрідка стаючи родинною реліквією.
2    Найдорожче хобі в світі – садівництво. В цілому людство витрачає на нього значно більше грошей, ніж на яхти і колекціонування антикваріату.
3    Три найбагатші людини в світі володіють статками рівними багатствам 40 найбідніших країн.

VII   Домашнє завдання

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)


Підсумки.
“Око бачить далеко, а розум ще дальше”. (укр. нар. мудрість)

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас > Валюта і споживач. Валютні курси. > Валюта і споживач. Валютні курси. Конспект уроку і опорний каркас