KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Експортні та імпортні товари. Як іноземні товари перетинають кордон країни?»

Конспект уроку до предмету Економіка, 6 клас

Тема: Експортні та імпортні товари. Як іноземні товари перетинають кордон країни?


Мета:
1    сформувати в учнів поняття про експортні та імпортні товари;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.

ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
Анекдоти

ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
З якою метою, на вашу думку, країна імпортує та експортує товари?

План.
1.    Поняття експорту товарів


Чи є необхідністю для країни експортувати товари?Поясніть. (мозкова атака)


Як, на вашу думку, пов’язані між собою операції ввозу та вивозу товарів певної країни, їх обсяги?


Варіанти визначень
Експорт (від. лат. exportare — вивозити) — вивіз товарів, робіт,
послуг, результатів інтелектуальної діяльності, в тому числі виключних прав на них, з митної території країни за кордон без зобов'язання їх зворотного ввозу.

Експорт товарів – це продаж та вивезення товарів за кордон з метою їх реалізації на зовнішніх ринках через передання у власність контрагенту в іншій країні.
Згідно з визначенням статистичної комісії ООН, експорт — це вивіз із країни товарів:


а)    вироблених, вирощених або добутих у країні;


б)    раніше ввезених з-за кордону та перероблених на митній території;
перероблених під митним контролем;


в)    реекспорт - вивіз (експорт) товарів:
раніше ввезених, але не перероблених у країні (з міжнародних товарних аукціонів, товарних бірж, консигнаційних складів тощо);
з територій «вільних зон»;
з «приписних складів».

Експортні товари - товари, вироблені, вирощені чи добуті у країні; товари, раніше ввезені з-за кордону, що були перероблені і переробка яких здійснювалась під митним контролем.


Умови та результати експортної діяльності країни значною мірою визначають характер її участі в системі міжнародної торгівлі та інших форм співробітництва за її участі.


Факт експорту фіксується в момент перетинання товаром митного кордону, надання послуг та прав на результати інтелектуальної діяльності. Як експорт може зараховуватися продаж товарів та послуг іноземним особам, фірмам, організаціям і спільним підприємствам, без вивозу їх за кордон.


Обсяги вивозу товарів, робіт, послуг та результатів інтелектуальної діяльності характеризує показник «експорт», який розраховується у
вартісних одиницях за певний період часу, як правило — рік. Експорт може вимірюватися й натуральними одиницями, коли йдеться про однорідні,
порівнянні товари (вугілля, нафта, газ тощо).

Товари, які експортує Україна:
продукція металургійної промисловості,
машинобудування,
хімічної та нафтохімічної промисловості,
агропромислового комплексу,
легкої, харчової і місцевої промисловості.


Легко бачити, що для України характерним є домінування в експорті такої промислової продукції, яка потребує значних виробничих потужностей, але не має суттєвого наукового вмісту. Її виготовлення супроводжується надмірними навантаженнями на навколишнє середовище.

2.    Поняття імпорту товарів
Варіанти визначень

Імпорт товарів – це купівля та ввезення товарної продукції з-за кордону з метою їх реалізації на внутрішньому ринку та використання на території країни.


Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію країни для вільного обігу без обмеження строку їхнього перебування на цій території і можуть використовуватись без будь-яких митних обмежень.


Імпорт забезпечує для виробничих та індивідуальних споживачів, а також для країни , до якої ввозяться товари, низку додаткових переваг та можливостей.

Це зокрема:
доступ до дешевих та більш якісних товарів готових виробів, сировинних та інших матеріалів та комплектуючих деталей;
наповнення ринку дефіцитними товарами або товарами, які взагалі не виробляються на національній території;
зростання конкуренції та стимулювання завдяки цьому оптимізації, підвищення виробництва на національній території;
налагодження сталих виробничих зв’язків щодо кооперування виробництва з інонаціональними партнерами;
розвиток технології завдяки поширенню ввезення науково містких товарів.

Основними видами українського товарного імпорту традиційно є паливно-енергетичні ресурси, продукти нафтопереробки, сировина та продукція хімічної та нафтопереробної промисловості, вироби чорної та кольорової металургії, товари легкої і місцевої промисловості, машинобудування, електроніка, товари харчової промисловості. На сьогодні багато українських підприємств займаються модернізацією виробничих потужностей, отже, активно імпортують нове устаткування.


Україна в значних обсягах імпортує паливно-енергетичні ресурси, що передусім пов’язано з неефективністю енергоспоживання в країні. Крім того, по номенклатурі вітчизняного імпорту позначається відставання з ряду важливих напрямків НТП та промислового розвитку.

3.    Перетинання кордону країни іноземними товарами
Товар — це продукція, послуги та робота, які переміщуються через митний кордон і підлягають купівлі, продажу або обміну. Для того щоб провести оформлення товару у митному відношенні та випустити у вільне використання, митні органи вимагають від суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або особи, яка його представляє, пакет відповідних документів.


Імпорт та експорт товарів регулюється національним законодавством, політико-правовими обмеженнями, митним тарифом, системою ліцензування та іншими нетарифними мірами зовнішньоекономічного регулювання.


Ліцензії на імпорт (експорт) видаються Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі.

ІV   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів


1    Визначити переваги та недоліки експортних та імпортних операцій.
2    Назвіть групи експортних та імпортних товарів для України?

VI   Додаткові завдання
Що, на вашу думку, означає перевага обсягу експортних товарів над імпортними для країни?

VII   Домашнє завдання

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)


Підсумки.
“Знання дорожче за багатство”. (італ. нар. Мудрість)

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Експортні та імпортні товари. Як іноземні товари перетинають кордон країни? > Експортні та імпортні товари. Як іноземні товари перетинають кордон країни? Конспект уроку і опорний каркас