KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда»
Конспект уроку до предмету Фізика, 9 клас
Тема«Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда»

FizI7-23.jpg
Основи магнетизму
М а г н і т н е    п о л е.


Досліди Ерстеда(дослід 50) та Ампера ( дослід60) підтвердили існування магнітного поля навколо провідника зі струмом.
Магнітне поле – це одна із форм існування матерії.Наглядно м. п. можна зображати за допомогою силових ліній.(досліди46, 47,51)
М п.діє силою на провідник зі струмом, поміщений в нього.


Відношення сили( F), з якою поле діє на провідник зі струмом  до сили струму( I) в ньому та до його довжини ( L) називають магнітною індукцією.( B)
          B = F/ I L

Напрям вектора магнітної індукції визначається за правилом свердлика ( сканировать рис.)


Магнітна індукція вимірюється в теслах     1 Тл = Н/ А м
Приладом магнітометром.


С и л а   А м п е р а.
Сила, з якою магнітне поле діє провідник зі струмом називається силою Ампера (дослід60)
        F =B I L sina


Напрям сили Ампера визначають за правилом лівої руки(дослід 61)( скан. Рис 6.17 стр.220 10 кл)
Дія магнітного поля на провідник зі струмом лежить в основі роботи електродвигунів, електровимірювальних приладів..) (скан. Рис)


М а г н і т н і       в л а с т и в о с ті        р е ч о в и н и.
Магнітні властивості речовини зумовлені циркуляцією молекулярних струмів.( дослід45)Рівень взаємодії речовини та поля  описує магнітна проникніст ь         м = В / В0
FizI7-46.jpg


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею «Гранд» Борушевською Г.І.

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 9 клас > Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда > Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Конспект уроку і опорний каркас