KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Проблема вибору. Вміння вибирати.»

Конспект уроку з економіки 5 класу

Тема уроку: “Проблема вибору. Вміння вибирати.”

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про зміст проблеми вибору;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
“Найкраща витрата часу – це праця”.
Я сподіваюсь, що ви  отримаєте задоволення від праці і не витратите марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.

ІІ   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1    Що таке потреба?
2    Які знаєте види потреб?
3   Що твердить закон зростаючих потреб?

 План.
1.    Сутність проблеми вибору.
Що таке вибір та альтернативна вартість?
Що вам відомо про них? (мозкова атака)


Розвиток виробництва має межі. Вони спричинені тим, ще у кожний момент часу суспільство володіє лише певним обсягом виробничих ресурсів, миттєве збільшення яких є нереальним. Через обмеженість ресурсів суспільство завжди стоїть перед проблемою: як розподілити їх таким чином, щоб досягти найкращого результату, тобто як створити таку кількість споживчих благ, щоб мати змогу якнайповніше задовольнити потреби?


Виробничі можливості економічної системи обмежені рідкістю ресурсів виробництва, їх рідкісність з розвитком суспільства, як правило, зростає. Це зумовлено тим, що вичерпуються невідтворювані ресурси, водночас розширюються і зростають економічні потреби. Перед суспільством постає проблема економічного вибору. Вона стає основною проблемою ефективного функціонування економічної системи.


Відображенням проблеми економічного вибору є постановка трьох основних питань економіки:


1) Що виробляти? Які із можливих товарів і послуг повинні вироблятись даною економічною системою і протягом якого часу?


2) Як виробляти? За якої комбінації виробничих факторів, з використанням якої технології і організації виробництва повинні створюватись обрані товари і послуги?


3) Для кого виробляти? Хто буде купувати створені продукти, оплачувати їх, здобуваючи від цього користь? Яким буде доход нації від виробництва даних товарів і послуг?


Яке з цих питань, на вашу думку, є найбільш важливим при вирішенні проблеми вибору? (всі однаково важливі)

2.    Крива виробничих можливостей.
Проблему економічного вибору відображає крива виробничих можливостей.

Asd32.jpg


Важливі припущення:
• наявні фактори виробництва постійні як кількісно, так і якісно,
• технологія виробництва не змінюється (const).
 
Кожна точка на кривій виробничих можливостей (А, В, С, D) характеризує максимальний обсяг виробництва двох товарів одночасно, що свідчить про ефективність використання наявних ресурсів.


Збільшення виробництва товару X неодмінно вимагає зменшення виробництва товару Y: мають місце альтернативні витрати.
Альтернативні витрати - визначають цінність найкращого варіанту, від якого відмовилися в процесі економічного вибору. Вони характеризуються цінністю втрачених можливостей: витрати на виробництво будь-якого блага, що виражені через інше, яким жертвують.


Крива має вигнуту форму: кожна додаткова кількість товару Х потребує все більшого скорочення виробництва товару Y.


Точка F знаходиться нижче кривої ABCD: вона являє собою неефективне використання ресурсів.


Точка М знаходиться поза межами ресурсних можливостей: ілюструє обмеженість ресурсів графічно.


Крива виробничих можливостей ілюструє такі фундаментальні положення:
1. рідкісність ресурсів означає, що всі комбінації випуску товарів, розміщених ззовні кривої виробничих можливостей, нездійсненні;
2. необхідність вибору з-поміж досяжних комбінацій товарів;
3. існування витрат втрачених можливостей — на це вказує спадний характер кривої виробничих можливостей;
4. опуклість кривої виробничих можливостей свідчить про існування проблеми зростання альтернативних витрат.


Як ви вважаєте, яким чином можна змістити криву виробничих можливостей вправо?

3.    Вміння вибирати.
Як ви гадаєте, від чого залежить правильний вибір?


Вміння вибирати ілюструє крива виробничих можливостей. Для цього необхідно досягти ефективності, що характеризує зв'язок між обсягом вироблених економічних благ і кількістю ресурсів, що застосовуються в процесі виробництва.


Більша кількість благ, отримана від даного обсягу затрат означає підвищення ефективності.


Менший обсяг благ від даної кількості затрат — зниження ефективності.


Отже, ми бачимо що зробити ефективний вибір можна лише в точках на кривій виробничих можливостей, оскільки це максимально можливий обсяг виробництва продукції, при даному обсязі ресурсів.


Спробуйте самостійно навести приклади альтернативної вартості.

ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)
1    “Бджола збирає нектар не для того, щоб запилювати квіти. Вона бажає отримати мед, в кінцевому ж рахунку вона служить інтересам квітів. Те ж саме відбувається і з підприємством”. Поясніть аналогію. (автоматизм регулювання у рин. ек.)
2    Яка головна проблема економіки?

V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів


1   Визначити, які точки на кривій виробничих можливостей є неефективними чи недосяжними.
2   Відобразити графічно зростання виробничих ресурсів.


VI   Додаткові завдання


VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)


Джерела:
Підручник стор. 90-91;

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)
Підсумки.
“Знання дорожче за багатство”. (італ. нар. Мудрість)

Література:
1    Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
2    Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
3    Практикум з економіки для 10-11 класів.
Додаткова література

Надіслано вчителями Міжнародного ліцею "Гранд"

Предмети > Економіка > Економіка 5 клас > Проблема вибору. Вміння вибирати. > Проблема вибору. Вміння вибирати. Конспект уроку і опорний каркас