KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Пропозиція та елементи що її визначають.»

Конспект уроку до предмету Економіка, 7 клас

Тема: “Пропозиція та елементи, що її визначають.”

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про сутність пропозиції, ознайомитись з законом пропозиції;
2    виявити основні чинники, що впливають на  пропозицію;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив).
ІІ   Нова тема– опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


План.
1.    Сутність пропозиції.


Пропозиція (англ.—supply )—це кількість товарів та послуг, що може бути доставлена на ринок, та запропонована до продажу при певному рівні цін, за визначений проміжок часу за інших однакових умов.


Розрізняють індивідуальну пропозицію, або пропозицію окремої фірми, та ринкову пропозицію, яка складається з суми обсягів індивідуальної пропозиції. На рішення фірм щодо пропозиції, як і на рішення споживачів відносно покупок, в першу чергу впливає ціна. Ціна є основним індикатором, який показує, скільки і якої продукції виробляти. 


Пропозиція – це множина співвідношень цін і відповідних кількостей товару. Конкретна кількість товару, яку продавці бажають та можуть продати на ринку за деякий період часу за певного значення ціни називається обсягом пропозиції.

2.    Закон пропозиції

Закон пропозиції твердить, що між ціною та обсягом пропозиції існує прямий зв’язок: обсяг пропозиції зростає з підвищенням ціни і скорочується зі зниженням ціни. Математичним виразом закону пропозиції є функція пропозиції: QS=f(P), де QS – обсяг пропозиції товару,  - пропозиція.
Лінійна функція пропозиції може бути описана рівнянням:
 QS= – c+d•P
Графічним відображенням функції пропозиції є крива пропозиції (рис. 1).

Ekon6-240.jpg

Зміни ціни спричиняють зміни в обсязі пропозиції, що графічно відповідає руху між точками на даній кривій  пропозиції (рис. 1).

3.    Чинники, що визначають пропозицію

Нецінові детермінанти спричиняють зміни у пропозиції, що графічно відповідає зміщенню всієї кривої пропозиції праворуч-вниз, якщо пропозиція зростає, і ліворуч-вгору, якщо пропозиція скорочується (рис. 2).


До нецінових детермінант пропозиції належать: ціни ресурсів; технології виробництва; кількість продавців на ринку; податки та дотації; зміни цін інших товарів; очікування зміни цін.


Ціни ресурсів чинять вплив на пропозицію через витрати виробництва. Зниження цін ресурсів дозволяє виробляти більше продукції. Наприклад, якщо ціни енергоносіїв або матеріалів знизяться, фірма за інших рівних умов зможе закупити більше ресурсів і виробити більше продукції. Крива пропозиції зміститься праворуч.


Більш досконалі технології виробництва дозволяють фірмі виробляти більше з тими ж самим ресурсами. Крива пропозиції зрушиться праворуч.
Збільшення кількості продавців на ринку призводить до зростання пропозиції, крива пропозиції зміщується праворуч, і навпаки, зменшення числа продавців змістить криву пропозиції ліворуч.


Податки скорочують пропозицію, якщо розглядаються виробниками як збільшення витрат виробництва. Субсидії, навпаки, покривають частину витрат виробника, внаслідок чого пропозиція зростає. Податки зрушують криву пропозиції ліворуч, дотації – праворуч.


Зміни цін інших товарів чинять вплив на пропозицію через зміни у структурі виробництва. Якщо, наприклад, фермер вирощує два види сільськогосподарської продукції – моркву та цибулю, і ціни на моркву зростають, фермеру буде вигідно збільшити угіддя під морквою за рахунок зменшення площ під цибулею. Пропозиція цибулі зменшиться, хоча її ціна залишилася незмінною. Крива пропозиції цибулі зміщується ліворуч.


В очікуванні зміни цін поведінка продавців є прямо протилежною поведінці споживачів. Якщо виробники очікують зростання цін у майбутньому, вони вже сьогодні скоротять пропозицію, розраховуючи продати свій товар згодом дорожче. Крива пропозиції зміститься ліворуч.


З врахуванням нецінових детермінант функція пропозиції може бути представлена формулою: QS = f(P, NS), де NS – нецінові детермінанти пропозиції.

ІІІ   Завдання для закріплення нової теми

ІV   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
Підготувати тему за підручником с. 119-124.  Відповісти на тестові запитання на с. 125.


Література:
1.    Моя економіка 8-9, 10 класи – Кириленко Л.М.
2.    Економіка 10 клас  -- підручник – Мельничук В.Г.
3.    Довгань Г.Д., Основи економіки 10-11 класи

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Пропозиція та елементи що її визначають. > Пропозиція та елементи що її визначають. Конспект уроку і опорний каркас