KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Тема 11. Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва»

Конспект уроку до предмету Економіка, 11 клас

Тема 11. Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про зміст форм міжнародного підприємництва;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів,логічне мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
“ Самий нещасливий з людей той, для кого в світі не знайшлося роботи” (І.Кант).
Я сподіваюсь, що ви  отримаєте задоволення від праці і не витратите марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.

ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
Анекдоти:

Життя б’є ключем, якщо відкрито джерело фінансування.

Навіть економічне зростання може мати у нас застійний характер.

ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1    Що означає термін «міжнародна економіка»?
2    Хто  приймає участь у міжнародній економічній діяльності?
3    Що таке підприємництво?
4    Які риси підприємця Ви знаєте?

Епіграфом до нової теми уроку є вислів (на дошці)- “ Підприємець- революціонер в економіці. Прибуток для нього-лише символ успіху. Головне- вступити на незвіданий шлях там, де закінчується звичний порядок. Й.Шумпетер У чому головний зміст цього вислову? Чи можна його застосувати до міжнародного підприємництва?

План.
1.    Міжнародне підприємництво. Суб’єкти міжнародного підприємництва.
Міжнародна підприємницька  діяльність (міжнародний бізнес, міжнародне підприємництво) - діяльність, що здійснюється через науково-технічну, виробничу, торговельну, сервісну та іншу взаємокорисну співпрацю суб'єктів господарювання двох чи більше країн (міжнародних партнерів).


Головною рушійною силою розвитку міжнародного бізнесу є економічні інтереси суб'єктів міжнародних відносин, які можна об'єднати у такі три групи:
-    економічні інтереси окремих держав та їх підприємств;
-     економічні інтереси міжнародних економічних організацій;
-     економічні інтереси інтеграційних об'єднань.

2.    Форми міжнародної підприємницької діяльності.


I.    виконання окремих зовнішньо-економічних операцій - експортно-імпортних, лізингових, посередницьких, а також консультаційних і маркетингових послуг;


II.    промислова кооперація – науково-технічна (науково-дослідні, проектно-конструкторські й випробувальні роботи), виробнича, збутова, сервісна (післяпродажне  технічне  обслуговування  і  ремонт  виробів тривалого користування). Характеризується порівняно невисоким рівнем інтернаціоналізації підприємств та організацій;


III.    спільне підприємництво – діяльність, в якій бере участь спільний капітал, що утворився з пайових внесків партнерів двох або більше країн, котрі спільно здійснюють господарську діяльність.


IV.    комплекси територіально-виробничих і багатосторонніх економічних зв’язків (прикордонна та прибережна торгівля, формування консорціумів тощо).


Практична   реалізація   окремих   форм   міжнародної підприємницької діяльності досягається двома способами:
-    перший — без створення нової юридичної особи — тільки на підставі економічної угоди (контракту);
-    другий — із заснуванням нового спільного підприємства чи зарубіжної філії (представництва) як суб'єкта міжнародного бізнесу.

3.    Транснаціональні корпорації.
Транснаціональна корпорація(ТНК) – це корпорація, головне підприємство і власник якої знаходиться в одній країні, а філії чи дочірні компанії – в багатьох країнах.


Основні риси ТНК:
1.Володіння величезними матеріальним і фінансовим потенціалом.
2.ТНК є носіями передових досягнень в галузі науки та техніки.
3.Інтернаціональні у сфері функціонування та застосування капіталу.


Важливу роль ТНК відіграють в розвитку економік країн, що розвиваються. При цьому ТНК розвивають промисловість цих країн, надають доступ до своїх фінансових ресурсів і технологій, підготовку спеціалістів, а також сприяють просуванню національної продукції країн, що розвивають на зовнішній ринок. З іншого боку, ці країни стають сировинним придатком ТНК.


Масштаби діяльності ТНК:

1    За даними ЮНКТАД, існує 79тис. ТНК, які мають 790тис.зарубіжних філій;

2    У 2007р. валовий продукт зарубіжних філій ТНК склав 11% світового ВВП (7,15трлн.$), обсяг продаж – 31трлн.$, загальна кількість зайнятих – 82 млн.осіб;

3    За даними Global 2000 (Forbes 2005p.), загальна виручка 2тис. найбільших ТНК світу сягнула 18трлн.$, кількість зайнятих – 63 млн.осіб.  

4.    Вільні економічні зони.
ВЕЗ – територія країни, на якій діють спеціальні режими митного контролю та оподаткування підприємств та (або) передбачений спрощений порядок реєстрації (ліквідації) підприємств.


На початку 2000-х рр. в 116 країнах світу функціонувало близько 3тис. ВЕЗ, де працювали 43млн.осіб.


Види ВЕЗ:
•    безмитні торгові зони
•    експортно-промислові зони
•    імпортно-промислові (імпортозамінні)
•    парки технологічного розвитку
•    банківські і  страхові  безмитні  зони (офшорні)
•    комплексні зони.


Ekon11-155.jpg


Пільги в офшорних зонах:
1. Податок на прибуток відсутній, або складає 1-2%, або замінений фіксованим щорічним збором в межах 150-1000 дол. на рік і не залежить від розмірів доходу.
2. Максимально спрощена процедура реєстрації підприємств
3. Відсутні обмеження на вивезення валюти.
4. Процедура керування фірмою максимально спрощена.
5. Порушення податкового і митного законодавства не вважається карним злочином.

ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)
Чи може країна функціонувати ізольовано від світової економіки?
Чи може підприємство функціонувати ізольовано від світової економіки?

V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів

Які існують форми міжнародної підприємницької діяльності?
Які Ви знаєте ТНК, представлені в Україні?
У чому позитивні та негативні риси офшорних зон?

VI   Додаткові завдання


Цікаві факти:
За словами Юлії Тимошенко відтік коштів з України у офшорні зони в 2009 році склав 115 млрд грн. Також, у поточному році емісії НБУ на суму 78 млрд грн «пішли в офшори». Аналітики зазначають, що фактично весь об’єм рефінансування українських банків або вийшов у офшорні зони, або був виведений неналежним способом з банків.
 
VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)


Джерела: підручник

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)


Підсумки.
“Є лише одне багатство – знання і лише одне зло - неуцтво”. (Сократ)

Література:
1    Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
2    Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
3    Практикум з економіки для 10-11 класів.
Додаткова література

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва > Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва. Конспект уроку і опорний каркас