KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Тема 4. Безробіття, як наслідок порушення макрорівноваги»

Конспект уроку економіки 11 класу
Тема. Безробіття, як наслідок порушення макрорівноваги.


Мета: закріпити в учнів поняття, хто такі безробітні, зайняті, працездатні; навчити визначити рівень безробіття; сформувати вміння аналізувати умови виникнення безробіття при невідповідності  пропозиції і попиту; продовжити розвивати економічне мислення.


Обладнання: роздавальний матеріал, комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури, слайди.
Базові поняття та терміни: робоча сила, зайнятість, безробіття, рівень безробіття, рівень зайнятості, безробітні, зайняті.


Тип уроку: комбінований.


Хід уроку
I. Організаційний етап
II. Перевірка домашнього завдання


 - Економічний диктант
1. Товари та послуги, які використовуються для подальшого оброблення чи перероблення, тобто для виробництва інших товарів. (Проміжні товари)


2. Вартість товарів кінцевих товарів та послуг, вироблених за рік, які належать певній країні, незалежно від того, де розміщені ці фактори виробництва – у країні чи за кордоном. (ВНП)


3. Сума, на яку іноземні видатки на вітчизняні товари й послуги перевищують вітчизняні видатки на іноземні товари й послуги. (Чистий експорт)


4. Сукупна ринкова вартість усього обсягу кінцевого виробництва. (ВВП)


5. Товари, які купуються для споживання. (Кінцеві продукти)


6. Чергування підйомів і спадів в економіці. (Економічні цикли)


III. Актуалізація опорних знань
- Мотивація
- Слово учителя


Як нам вже відомо, показник ВВП на душу населення характеризує рівень розвитку країни. Ще один показник добробуту населення певної країни є показник зайнятості. Кожна держава зацікавлена у високій зайнятості робочої сили та невисокому вимушеному безробітті. Люди хочуть мати високооплачувану роботу відповідно до своїх здібностей та інтересів. Проте жодне суспільство не здатне забезпечити роботою всіх працездатних. В економіці з різних причин виникає безробіття. При цьому поряд із безробіттям існують вакансії, тобто вільні робочі місця, які не можуть зайняти безробітні, бо їхня кваліфікація не відповідає вимогам вакансій.


Утрата робочого місця може мати для окремої людини погані наслідки. Масове ж безробіття спричиняє шкідливі наслідки для всього суспільства. Воно виникає через порушення макроекономічної рівноваги.


IV. Вивчення нового матеріалу
1. Робоча сила: зайняті та безробітні
- Розповідь учителя


У відповідності з міжнародними стандартами, розробленими у 1983 р. Міжнародною організацією праці (МОП), все населення можна поділити на три категорії: зайняті, безробітні та особи поза робочою силою.


Зайняті — це ті люди, які виконують будь-яку оплачувану роботу, а також ті, що мають роботу, але тимчасово не працюють через хворобу, страйк чи відпустку. До цієї категорії належать і ті, хто зайнятий неповний робочий день.


Безробітні  — ті, хто не має роботи, але активно шукає її або чекає, щоб повернутися на попереднє місце роботи. Конкретніше: людина вважається безробітною, коли вона відповідає трьом критеріям, які мають місце одночасно:
•    «без роботи»;
•    «робить активні спроби знайти роботу»;
•    «готова відразу ж стати до роботи».


Зайняті і безробітні становлять робочу силу, або економічно активне населення в даний момент часу.
До осіб поза робочою силою  належать люди у віці до 16 років, а також ті, хто перебуває в спеціалізованих установах, наприклад, психіатричних диспансерах, лепрозоріях, виправних закладах тощо. До цієї категорії належать і особи, що вибули зі складу робочої сили, - дорослі, які потенційно мають можливість працювати, але не працюють і не шукають роботи. Це ті люди, які навчаються, перебувають на пенсій, а також надто хворі, щоб працювати, або просто не шукають роботи. Ця категорія відома в економіці ще як економічно неактивне населення.


- завдання
Визначте, до якої категорії належать наступні особи: діти, яким виповнилось 14 років;  працюючі пенсіонери; студенти денної форми навчання; солдати; домогосподарки; робітники, які зайняті неповний робочий день; безробітний, який шукає роботу; безробітний, який втратив надію знайти роботу; жінка, яка знаходиться у декретній відпустці; хворий, який тимчасово не працює і перебуває на лікарняному.


2. Показники, що характеризують безробіття в країні
- Розповідь учителя
Отже, все населення являє собою робочу силу та особи поза робочою силою.
Населення = Робоча сила + Особи поза робочою силою.
 В свою чергу, зайняті та безробітні складають робочу силу:
Робоча сила = Зайняті + Безробітні


Для того, щоб охарактеризувати ситуацію в країні стосовно безробіття  використовують такі показники, як рівень безробіття, рівень зайнятості та тривалість безробіття.
Рівень безробіття визначається відношенням числа безробітних до чисельності робочої сили. Позначається буквою U і вимірюється у відсотках:
 
Рівень зайнятості визначається як частка від ділення числа зайнятих до чисельності населення у віці від 16 років і старше:
 
- Завдання
Розрахуйте робочу силу, рівень безробіття та рівень зайнятості за такими даними: кількість безробітних – 897 тис. осіб, кількість зайнятих - 32567 тис. осіб.
Розв’язок. Робоча сила = 897  + 32567 = 33464 (тис. осіб);


U=897:33464∙ 100=2,68% - рівень безробіття;
Рівень зайнятості = 32567:33464∙ 100=97,32%.


V. Узагальнення та закріплення вивченого матеріалу
- Розв’язування задач


Задача 1. Використайте наведені дані для того, щоб розрахувати:
а) величину робочої сили;
б) рівень безробіття.


Все населення складає 500 осіб, в т. ч.:
•    діти до 16 років та особи, які перебувають у психіатричних лікарнях та виправних закладах, - 120 осіб;
•    доросле населення, яке вибуло зі складу робочої сили, -150 осіб;
•    безробітні - 23 особи;
•    особи, що зайняті неповний робочий день і шукають роботу, - 10 осіб.


Розв’язок. Особи поза робочою силою = 120+150=270(ос.);


Робоча сила = 500-270=230(ос.);
U=23:230∙100=10% - рівень безробіття.


Задача 2. Розрахуйте тривалість безробіття на одну особу за умови, що 7 безробітних, при цьому із них 3 не працювали 3 місяці, 2 – 7 місяців, а решта не працювали 9 місяців.
Розв’язок. Підрахуємо, скільки місяців не працювали 7 робітників разом: 3∙ 3+2∙ 7+2∙ 9=41(міс.).
Тривалість безробіття на одну особу становить: 41/7=5,86(міс.).


VI. Домашнє завдання
Опрацювати матеріал у підручнику.


Задача 1. Розрахуйте тривалість безробіття на одну особу за умови, що 8 безробітних, при цьому із них 3 не працювали 6 місяці, 1 – 7 місяців, а решта не працювали 4 місяців.


Задача 2. Розрахуйте рівень безробіття. Якщо населення складає 983 особи, особи поза робочою силою – 125 осіб, а зайнятих – 630 осіб.


VII. Підбиття підсумків уроку
- Заключне слово учителя


Отже, безробіття є як економічною, так і соціальною проблемою. Воно виникає тоді, коли пропозиція праці перевищує попит на неї. Його величину виміряють такі показники, як рівень зайнятості, рівень та термін безробіття. Цікаво знати, що недавні дослідження американських вчених показали, що безробіття призводить до погіршення і фізичного, і психологічного стану — підвищується рівень серцевих захворювань, алкоголізму та самогубств. Психологічні тести показують, що травма, спричинена втратою роботи, за рівнем стресу відповідає смерті близького друга.

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Безробіття, як наслідок порушення макрорівноваги > Безробіття, як наслідок порушення макрорівноваги. Конспект уроку і опорний каркас