KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Тема 6. Ринок. Ринкова економіка. Види ринків.»

Конспект уроку з економіки 4 класу

Тема 6. Ринок. Ринкова економіка. Види ринків.

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про зміст ринку як важливої економічної категорії;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
“Найкраща витрата часу – це праця”.
“Без труда — не выловить и рыбки из пруда”.
Так говорить народна мудрість.


Я сподіваюсь, що ви  отримаєте задоволення від праці і не витратите марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.

ІІ   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1    Що є головною рушійною силою діяльності людини? (задоволення потреб,а вони,як ми знаємо, є безмежними) “Желаний никогда своих не умеряем, имея что-нибудь, мы лучшего желаем”. Піраміда потреб А.Маслоу.
2    На яких принципах базується ринкова економіка? (приватна власність,конкуренція,автоматизм регулювання)
3    Що було відсутнє у командній економіці? (Приклади)
4    Від чого залежить успіх підприємницької діяльності і її головна мета-одержання прибутку? (від схвалення споживачами конкретного товару чи послуги)

План.
1.    Еволюція поглядів щодо поняття «ринок» та його сутність.


Що ж таке РИНОК?
Що вам відомо про нього? (мозкова атака)
Куди ви йдете, коли у вас виникає потреба щось придбати?
“Люди майже з дитинства вже знайомі з ринком, хоча цього ще не усвідомлюють ”.
Як перекласти англ. слово market? (ринок)
Незважаючи на те, що ринок як один із інститутів товарного виробництва існує уже близько 7 тис. років, перші спроби дати йому наукове визначення були зроблені менше двох століть тому.


Варіанти визначень:
•    «всякий район, на якому відносини покупців і продавців один з одним настільки вільні, що ціни на одні й ті самі товари мають тенденцію легко і швидко вирівнюватись» (А. Курно).
•    «будь-яка група людей, які вступають у тісні ділові відносини і укладають крупні ділові угоди щодо будь-якого товару» (А. Маршал).
•    «інститут або механізм, який зводить разом покупців (представників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів і послуг» (К.Р. Макконел, С.Л. Брю).
•    «складний передавальний механізм, що дозволяє якомога повніше і ефективніше використовувати інформацію, розпорошену серед численних індивідуальних суб’єктів» (Ф. Хайєк).


Як ви вважаєте, яке з цих визначень найповніше відображає сутність ринку?


Отже, РИНОК — це певна сукупність економічних відносин з приводу купівлі-продажу товарів і послуг відповідно до законів сучасного товарного виробництва

2.    Основні функції ринку.
Що на вашу думку означає слово «функція». (робота, вплив)
Як ви гадаєте, які функції виконує ринок?


Отже, до основних функцій ринку належать:
1.    Регулююча (ринок регулює всі економічні процеси — виробництво, обмін, розподіл, споживання, визначаючи пропорції та напрями розподілу економічних ресурсів);
2.    Стимулююча (ринок спонукає виробників товарів та послуг до зниження витрат, підвищення якості та споживчих властивостей товарів);
3.    Розподільча (доходи виробників та споживачів диференціюються через ціни, зумовлюючи соціальне розшарування суспільства за доходами);
4.    Інформативна (ринок через ціни інформує виробника, торговця, споживача про те, що вигідно виробляти й купувати, а що — ні, у якій кількості і кому);
5.    Інтеграційна (ринок об’єднує суб’єктів економічної системи в одне ціле, сприяючи формуванню єдиного економічного простору як у межах окремої держави, так і в межах світової економіки);


Які функції ринку, на ваш погляд, є найбільш важливими в цілому?

3.    Учасники ринку.
Як ви гадаєте, що видатний економіст А. Сміт порівнював з «невидимою рукою»? (ринковий механізм)
З точки зору мікроекономіки ринок — це механізм взаємодії основних мікроекономічних суб’єктів — споживачів і фірм, завдяки якому відбувається реалізація господарських рішень та їх оптимізація.


Отже, до основних учасників ринку належать:
•    споживач (фізична особа, представник домогосподарства, який на ринку готової продукції виступає як основний покупець споживчих товарів, що поставляються фірмами, а на ринку ресурсів — як продавець факторів виробництва, якими володіє);
•    фірма (може бути одночасно виробником товарів та їх продавцем на ринку товарів та послуг, споживачем ресурсів та їх покупцем на ринку факторів виробництва).


Як ви вважаєте, ринок може існувати за відсутності хоча б одного з учасників ринку?

ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)
1    “Бджола збирає нектар не для того, щоб запилювати квіти. Вона бажає отримати мед, в кінцевому ж рахунку вона служить інтересам квітів. Те ж саме відбувається і з підприємством”. Поясніть аналогію. (автоматизм регулювання у рин. ек.)
2    Яка головна проблема економіки?

V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів


1   Порівняти поняття «ринок» та «ринкова економіка».
2    Виділити групи споживачів на ринку товарів та послуг.


VI   Додаткові завдання


VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)


Джерела:
Підручник стор. 90-91;

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)


Підсумки.
“Знання дорожче за багатство”. (італ. нар. Мудрість)

Надіслано вчителями Міжнародного ліцею "Гранд"

Предмети > Економіка > Економіка 4 клас > Тема 6. Ринок. Ринкова економіка. Види ринків. > Тема 6. Ринок. Ринкова економіка. Види ринків. Конспект уроку і опорний каркас