KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Що таке підприємство?»

Конспект уроку економіки 6 класу

Тема: “Що таке підприємство?”

Мета:
1    Ознайомити учнів із поняттям , що являє собою підприємство;
2    розвивати в учнів бажання логічно мислити для розуміння змісту підприємницької діяльності ;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів.

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.


“Найкраща витрата часу – це праця”.
Без охоти нема роботи.


Добре роби — добре й буде!
Роботі як не сядеш на шию, то вона тобі сяде. (Народна мудрість)


Ремесло на плечах не висить і хліба не просить, а хліб дає. (Народна мудрість)
Розуміння плідності праці є одним з найкращих задоволень. - Л. Вовенарг


Тільки два стимули примушують працювати людей: бажання заробітної плати і боязнь її втратити. - Г. Форд
Коли праця - задоволення, життя - хороше! Коли праця - обов'язок, життя - рабство! - Максим Горький

ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
Анекдоти:

4. - Де ти працюєш?
-  Ніде.
- А що робиш?
- Нічого. 
- Ой, то це ж найкраще заняття!
-  Да, так і конкуренція велика!

ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1    Задля чого людина творить?
2    Що є основним стимулом у започаткуванні власної справи?
3    Хто такий підприємець?
4    З якими ризиками стикається підприємець у процесі діяльності?
5    Які обов’язки покладаються на підприємця?
Основні риси людини, яка хоче започаткувати власну справу?

План.
1.    Поняття підприємства, його визначення, мета.


Що ж таке ПІДПРИЄМСТВО?
Які визначення можна привести?
Чим займаються підприємства в Україні?
Які найбільші підприємства в Україні та в світі ви знаєте? (приклади)


Варіанти визначень:
1    це первинна ланка виробничої сфери, яка займається виробництвом продукції, наданням послуг або виконанням робіт з метою задоволення ринку та отримання прибутку.
2    самостійний господарський суб'єкт створений підприємцем або об'єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку.
3    самостійний господарюючий суб'єкт з правами юридичної особи. Підприємство виробляє будь-який товар або надає послуги, тобто займається економічною діяльністю. Підприємства бувають сімейними, індивідуальними, державними і т.д.

Головна мета П:  задовольнити запити і потреби ринку в певних видах продукції та послуг та отримати прибуток.

2. Основні принципи діяльності підприємства:


Як самостійна одиниця, підприємство користується правами юридичної особи, тобто має право розпоряджатися майном, одержувати кредит, укладати договори з іншими підприємствами.


Принцип самоокупності затрат вимагає точного обліку й зіставлення витрат і результатів, повного відшкодування собівартості продукції.


Суть принципу самофінансування у закріпленні частини одержаного прибутку за підприємством у його повне розпорядження.


Принцип матеріальної заінтересованості у кінцевих результатах праці передбачає створення умов для заохочення ініціативи, підприємливості, досягнення найкращих результатів.


Підприємство несе повну економічну, майнову відповідальність за результати своєї діяльності. Кожне підприємство для розв'язання завдань, пов'язаних з виробництвом і реалізацією товарів та наданням послуг, має бути укомплектоване певною кількістю людей, здатних виконувати ці роботи.


Зайняті суспільною працею на підприємстві робітники, інженери та службовці утворюють трудові колективи цих підприємств.


Трудовий колектив - це сукупний працівник підприємства і водночас суб'єкт економічних відносин, який здійснює спільну діяльність у державних, колективних, кооперативних, приватних підприємствах, установах і організаціях, спрямовану на задоволення суспільних потреб.

3. Основні види підприємств:


За метою і характером діяльності підприємства поділяються на:
1    комерційні, тобто підприємства мають комерційний характер з одержанням прибутку;
2    некомерційні, до них належить доброчинні, освітянські, медичні, наукові та інші організації невиробничої сфери народного господарства.


За національною належністю капіталу:
1    національні, капітал яких належить підприємцям своєї  краси;
2    закордонні, капітал є власністю іноземних підприємців повністю або в тій частині, що забезпечує їм необхідний контроль; такі підприємства створюються у формі філій або дочірніх фірм і реєструються в країні місцезнаходження;
3    змішані (спільні) – капітал належить підприємцям двох або кількох країн; їхня реєстрація здійснюється в країні одного із засновників такого підприємства; якщо метою створення змішаного підприємства є спільна підприємницька діяльність, то його називають спільним.


За правовим статусом і формою господарювання:
1    одноосібні, є власністю однієї особи або родини; воно несе відповідальність за свої зобов’язання всім майном (капіталом), Форму одноосібних підприємств мають переважно малі за кількістю працівників фірми;
2    кооперативні (кооперативи), добровільні об’єднання громадян з метою спільного ведення господарської або іншої діяльності.


За галузево-функціональним видом діяльності:
1    промислові;
2    сільськогосподарські;
3    будівельні;
4    транспортні;
5    торгові;
6   виробничо-торгові;
7    торгово-посередницькі;
8    інноваційно-впроваджувальні;
9    лізингові;
10    банківські;
11    страхові;
12    туристичні тощо.


За розміром кількості працівників:
1    великі (над великі);
2    середні;
3    малі (дрібні);
4    мікропідприємства (до 10 осіб та обсягом виручки до 250 тис. грн. за рік від продажу продукції (надання послуг).

ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)
Що таке імідж фірми? Як ви це розумієте розумієте?

V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів


1    Назвіть основні найбільші підприємства світу, яку продукцію вони виробляють?
2    Що треба робити підприємству для підтримання продажів своєї продукції у різних частинах світу? Назвати особливості смаків, потреб та бажань людей на різних континентах.

VI   Додаткові завдання


Цікаві факти:
Прибутки компанії Colgate-Palmolive Co. за 9 міс. 2009 р. виросли на 13,6% - до 1,66 млрд дол., в порівнянні із 1,46 млрд дол., отриманими за 9 місяців 2008 р.

VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
Вибрати підприємство на свій розсуд та ознайомитися із історією його становлення та розвитку.

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “ Чесне діло роби сміло!”; “ Роби до поту, а їж в охоту!”...)


Підсумки.
Хто багато робив, той і багато знає. (Народна мудрість)

Надіслано вчителями Міжнародного ліцею "Гранд"

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Що таке підприємство? > Що таке підприємство? Конспект уроку і опорний каркас