KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку до теми: Історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 8 клас>> Українська література: Історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками


План-конспект уроку з курсу «Українська література 8 клас» з теми «Українські історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками. «Зажурилась Україна». «Та, ой, як крикнув же козак Сірко». Історичний контекст».


Тема уроку:

Українські історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками. «Зажурилась Україна».

                                «Та, ой, як крикнув же козак Сірко». Історичний контекст.

Мета уроку:   ознайомити учнів з народними  історичними піснями, у яких прославляються національні герої, їх  жанрово-тематичним розмаїттям та ідейним багатством; розвивати навички виразного читання  історичних пісень, аналізу їхнього змісту, образів, настрою, пафосу; виховувати бажання відроджувати і вивчати оригінальну творчість народу.

Тип уроку:  засвоєння нових знань.

Обладнання:  виставка літератури, згідно теми уроку, аудіозаписи, ілюстрації  до пісень, опорні таблиці «Різновиди пісень», портрер Івана Сірка, репродукції картин картин Г.Крушевського «Тривага» та О.Кулакова «Козак Мамай», О.Літвінова «Іван Сірко під  Ярошелем».


Епіграф:


Пісня –це геніальна поетична біографія українського народу.
О.Довженко.


                                                         Зміст і структура уроку


І. Організаційно-вступна частина.


ІІ.Перевірка домашнього завдання; актуалізація і корекція опорних знань.

Репродуктивна бесіда
1.Що таке народна пісня?
2. Які  різновиди народних пісень ви заєте? 
4. Яке місце серед них займають історичні пісні?
(Робота з опорною таблицею)
3. Які  пісні називаються  історичними?
 Випереджувальне завдання: інформативні повідомлення про мужнього козака Сірка; виразне читання народних пісень; їх ідейно-художній аналіз.

ІІІ.Повідомлення теми та мети уроку; мотивація навчальної діяльності.

Постановка виконавських завдань

ІV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу
І. Виконавські завдання.
1.Виразне читання (прослуховування аудіозапису) пісні «Зажурилась Україна».
2. Обмінятися  враженнями про пісню.
3. З’ясувати, у чому полягає  метафоричність назви твору.
4. Виконати ідейно-художній аналіз історичної пісні (тема, ідея, художні засоби).
5. Здійснити порівняльну характеристику пісень:


Зажурилась Україна
Зажурилась Україна,
Бо нічим прожити,
Витоптала орда кіньми
Маленькії діти,
Котрі молодії –
У полон забрано:
Як зайняли, то й погнали
До пана, до хана.
Годі тобі, пане-брате,
Ґринджоли малювати,
Бери шаблю гостру, довгу
Та йдем воювати!
Ой ти станеш на воротях,
А я в закаулку,
Дамо тому стиха лиха
Та вражому турку!
Ой ти станеш з шабелькою,
А я з кулаками,
Ой щоб слава не пропала
Поміж козаками.
Ой козак до оружини,
Бурлака до дрюка:
Оце тобі, вражий турчин,
З душею розлука.
          За річкою огні горять
           За річкою вогні горять,
           Там татари полон ділять.
           Село наше запалили
           І багатство розграбили.
           Стару неньку зарубали,
           А миленьку в полон взяли.
           А в долині бубни гудуть,
           Бо на заріз людей ведуть:
           Коло шиї аркан в’ється,
           І по ногах ланцюг б’ється.
           А я, бідний, з діточками
           Піду лісом стежечками, —
           Нехай йому із водою…
           Ось-ось чайка надо мною.

      

   
6. Робота з підручником. Бесіда за репродукціями картин Г.Крушевського «Тривага» та О.Кулакова «Козак Мамай», співзвучними з сюжетами аналізованих пісень.

06-07-3.jpg      

 Учитель. Життя цієї людини оповите легендами. Іван, Дмитрович Сірко (близько 1610-1680) – відважний козак-характерник, славний кошовий отаман Запорозької Січі уособлював, лицарську вдачу. Військовий і політичний український діяч, який 12 разів  з 1659 року і до самої смерті обирався січовиками кошовим, його справедливо вважали найуспішнішим оборонцем православної віри. Найбільших лаврів він здобув у боротьбі з турками і кримськими татарами.

ІІ.Виконавські завдання.

1.Історико-літературний портрет
Івана Сірка (виступ  підготовленого учня, можлива демонстрація слайдів).

Образ Івана Сірка розкрито у творах Ю.Мушкетика «Яса», В.Кулаковського «Іван Сірко», тетралогії В.Малика «Таємний посол».

2.Виразне читання (прослуховування аудіозапису)  пісні   «Та, ой, як крикнув же та козак Сірко».

3.Робота в групах. Обмін враженнями і формі взаємозапитань-відповідей між групами.

4.Виконати ідейно-художній аналіз поетичного твору (тема, ідея, художні засоби).

5.Довести, що в основі цієї історичної пісні лежить художній засіб поетичного синтаксису – антитеза. Навести приклади-аргументи.

Варіанти відповідей.

(«Гей, та ми ж думали, та ми ж думали,
Що то орли із Січі вилітали, –
Аж то військо славне запорозьке
Ой на Кримський шлях із Січі виїжджало».

«Та ми ж думали, та ми ж думали,
Що то сизий орел по степу літає, –
А то ж Сірко на конику виїжджає».

«Та ми ж думали, ой, та ми ж думали,
Що то місяць в степу, ой, зіходжає, –
А то козак Сірко, та козак Сірко
На битому шляху та татар обступає»).

6. Виконати порівняльну характеристику  народної пісні про Сірка та репродукції картини О.Літвінова «Іван Сірко під  Ярошелем» (робота з підручником).

V. Узагальнення і систематизація знань

Інтелектуальна розминка

1.Коли відбувалися події, відтворені в історичних піснях  «Зажурилась Україна». «Та, ой, як крикнув же козак Сірко»?
2.Що вам відомо про цей період історії українського народу?
3.Кого прослаляє народ у історичних піснях?


Вікторина.

1.Про які історичні часи йдеться у пісні «Зажурилась Україна»?
2.Що досить «панові-братові» малювати?
3.Яка зброя знадобиться у боротьбі з «вражим турком»?
4.Хто воює зі зброєю в руках, а хто кулаками?
5.Куди  Сірко вирушає зі своїми побратимами?
6.З чим порівнюється військо запорозьке, яке вирушає в похід?
7.На яких конях «військо славне запорозьке... у степу виграває»?
8. Кого обступає Сірко на битому шляху?
Відповіді. 1. Боротьба з турецькими нападниками. 2. Ґринджоли. 3.Шабля та кулаки. 4. Козак, бурлака. 5. До хана у гості. 6. З орлами. 7.Вороних. 8.Татар.

VІ. Підсумки уроку. Оцінювання та самооцінювання знань.


VІІ. Повідомлення домашнього завдання:

1) опрацювати матеріал підручника (стор17-10, 23-25);
2) ознайомитися зі змістом історичних пісень «Ой Морозе, Морозенку» та «Максим козак Залізняк»;
2)індивідуальні завдання: підготувати повідомлення про народних героїв, згаданих у історичних піснях – Морозенка та Максима Залізняка.
   
Опорна таблиця
      
06-07-4.jpg                 
06-07-5.jpg


Використана література.


Закувала зозуленька: Антологія української народної поетичної творчості. К., 1998. – 423с.
Історичні пісні. – К.: Рад. письменник, 1970. –80 с.
Противенська О.Г., Мещерякова М.І., Теміз Я.В. Українська література у схемах і таблицях. – Харків: видавнича група “Академія”, 2000. – 45 с.
Слоньовська О.В. Українська література: підручн. для 8 кл. загальноосвітн. навч. закл./ О.В. Слоньовська. – К.: Освіта, 2008. –  С.11-16.
Сергієнко І. Кошовий отаман Іван Сірко // Історія України. – 1997. – №12. – С. 15-21.
Надіслано вчителем української мови та літератури Семчук Д.Б. ліцею №3 м.Чернівці


Підручники по всім предметам скачати, розробка планів уроків для вчителів, Українська література для 8 класу онлайн

Предмети > Українська література > Українська література 8 клас > Історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками > Історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками. Конспект уроку і опорний каркас