KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку до теми «Олександр Пушкін «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман О. С. Пушкіна у віршах.»

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 9 клас>> Зарубіжна література: Олександр Пушкін «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман О. С. Пушкіна у віршах.


План-конспект уроку з курсу «Зарубіжна література 9 клас» з теми «Олександр Пушкін «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман О. С. Пушкіна у віршах»Мета уроку: познайомити учнів з історією створення та жанрово-композиційними особливостями роману у віршах «Євгеній Онєгін», дати уявлення про часові та просторові рамки твору, проаналізувати 1розділ роману, охарактеризувати головного героя, з’ясувати різницю між образом автора та його героєм; розвивати навички аналізу ліро-епічного твору та дослідницької роботи учнів; уміння висловлювати власну думку, аргументуючи її цитатним матеріалом; виховувати увагу до внутрішнього світу героїв.
Обладнання: тексти роману, ілюстрації до нього.
Тип уроку: урок сприйняття та засвоєння нового матеріалу.


     
І. Актуалізація знань
                     Літературний диктант  
Слова - відповіді запишіть у стовпчик, підкресліть перші літери, прочитай
те ключове слово. Що воно означає?

1.    Назвіть прізвище друга Пушкіна, з родиною якого опальний поет подорожував весною 1820 року Кавказом та Кримом.
2.    У якому місті на півдні Російської імперії Пушкін служив у канцелярії графа Воронцова?
3.    Як називався маєток, в якому жив поет після Південного заслання?
4.    До якої літературної спілки входив Пушкін ще з часів навчання у ліцеї?
5.    Про долю якого полководця розмірковує поет у вірші «К морю»?

ПЕРЕВІР СЕБЕ:

          Раєвський
          Одесі
          Михайлівське
          Арзамас
          Наполеон 
Словник
Роман– великий епічний твір, у якому зображується всебічна картина життя великої кількості людей у певний період часу або цілого людського життя, одна з великих форм епічного роду літератури.

ІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу
(підсилена лекція)
                       «Євгеній Онєгін» 

Пушкін розпочав роботу над твором у 1823 році в Кишиневі, продовжив в 1824-1826 рр. в Михайлівському, закінчив  у 1830 році у Болдіно. Основну частину роману написав у Михайлівському, яке, за словами поета, наче створено для усамітнення і філософських роздумів.
Традиційно митці-романтики називали твір іменем головного героя. Ім’я Євгеній  (грецьк. шляхетний) в російській літературі сприймалося як негативне завдяки другій сатирі А.Кантемира, у якій був висміяний молодий дворянин, що користувався привілеями предків, але не мав їх заслуг. Також популярним був роман О.Ізмайлова «Євгеній, або наслідки поганого  виховання і середовища» (1801р.), де головного героя звали Євгеній Нєгодяєв.
Прізвища Онєгін, Ленський  утворено від назв великих російських річок  Онєги, Лени, що на думку літературознавця Ю.М.Лотмана підкреслювало внутрішню незалежність героя, його індивідуалізм, бо великі ріки ніколи не належали окремим особам чи родинам, тому виникнення прізвищ від їх назв було неможливим. Традиційно прізвища дворян походили від назви місцевості, яка їм належала.

                      ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ
Пушкін сам визначив жанр свого твору – роман у віршах.
Словник.
Роман у віршах – рідкісна форма епічної і ліричної поезії, що дотримується вимог роману і норм, властивих поетичному зображенню дійсності.

Отже у творі поєднані епічні і ліричні традиції.  Тобто  зображується всебічна картина життя людей та складного кола життєвих явищ, існує декілька сюжетних ліній та наявність рівнозначних персонажів, але твір має віршовану форму, відзначається глибоким психологізмом у розкритті характерів героїв, увагою до їх внутрішнього світу і відчутною присутністю автора.
В романі поєднано кілька жанрових форм:
родинно-побутовий – історія однієї або кількох сімей;
соціально-психологічний – зображення і аналіз душевного стану героїв;
історичний – зображення конфліктів епохи;
любовний – історія кохання;
пригодницький – історія подорожей.  

                                        ПРОСТІР І ЧАС                    
Епоха, зображена у творі, - це час царювання Олександра І (після війни 1812 року до грудневого повстання 1825 року). Дія відбувається протягом десяти років. Перші 16 років життя Євгенія описані в 3 строфі 1 глави. Наступні 8 років життя героя описані в 1главі як один день життя. 20 років життя подружжя Ларіних змальовані в 7 строфах 2 глави – автор використовує прийом стиснення часу. Також розгортає час – двом рокам життя в селі присвячено 5 глав роману.
 У творі зображена і зміна пір року (роман починається влітку, дія 4 розділів відбувається у літні місяці, у селі герой живе осінь, зиму, дія 7 глави розгортається весною).
Події відбуваються у Петербурзі (1, 8 глави), у Москві (7 глава), у селі.

                                ПРОТОТИПИ  ГЕРОЇВ
Прототипом Євгенія Онєгіна дослідники творчості Пушкіна називають декабриста Катеніна, одного з друзів поета, котрий входив до політичної організації «Союз порятунку», знав кілька мов, переклав «Божественну комедію» Данте. Другим прототипом вважають друга Пушкіна Івана Пущина, а прототипом Ленського -  поета, декабриста В.Кюхельбекера.

                           ПРИСВЯТА
Завдання: Прочитайте епіграф до роману та присвяту.
-    Як ви розумієте слова епіграфу? Про що в них йдеться?
-    Що говорить автор у присвяті? Як оцінює свій твір?
-    На що вказує епіграф до 1 глави роману? Як ви думаєте, кого характеризує в цих словах автор?

ПЕРЕВІР СЕБЕ
В епіграфі до роману, що є уривком з приватного листа, дається характеристика героя марнославного, зверхнього, але здатного оцінювати свої помилки. Дослідники з’ясували, що епіграф написано самим автором, хоч і вказано, що це уривок з приватного листа.  Пушкін спрямовує до оцінки вчинків і рис характеру героя та підкреслює реальність і типовість образу.
Присвята звернена до літератора, видавця книг Пушкіна, П.О.Плетньова. В ній автор характеризує свій роман як  «собранья пестрых глав», різних за змістом та настроєм та визначає новий напрямок зображення, тісно пов'язаний з реальним життям людей.


                               РОБОТА З ТЕКСТОМ (розділ 1)
-    Прочитайте і проаналізуйте  строфу, з якої починається роман. Яке враження склалося у вас про героя, якому належить цей монолог? Як ви можете охарактеризувати цю людину?
-    Чи випадково, на ваш погляд, автор починає знайомство з героєм саме з його думок?
-    Як представляє автор свого героя? На що вказують ці слова?
-    Охарактеризуйте Євгенія Онєгіна. Чим він займається? Які у нього життєві принципи?  (Аргументуйте цитатами).
-    Як ставиться Онєгін до людей? 
-    Що є смислом його життя? Що сформувало саме такий світогляд героя?


Завдання:Розкажіть про один день життя героя. Складіть ланцюжок подій цього дня і ланцюжок речей, що оточують Онєгіна.
- Чому, на ваш погляд, автор описує тільки один день з життя героя?
- Що стало підсумком такого способу життя? Знайдіть і зачитайте слова, у яких автор характеризує стан душі героя, що керується такими життєвими принципами.
- Чи тільки про Онєгіна дізнаємося ми з 1 розділу роману? Кого ще можна назвати його героєм?


Висновок: Життя Онєгіна – це гонитва за насолодами. Воно беззмістовне, одноманітне, хоч і сповнене пригодами. Світ сприймається героєм, як місце для щоденних насолод та задоволень. Така життєва філософія називається гедонізмом.
Гедонізм (грецьк. hedone – насолода) -  філософсько-етичне вчення,за яким насолода є найвищим благом, сенсом життя.

                    ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ  
                    Характеристика образу автора
Завдання:Знайдіть і зачитайте слова, у яких автор говорить про себе.
-    Яким ви уявили автора? Як можете його охарактеризувати?
-    Чим захоплюється автор, що полюбляє, чому віддає перевагу?
-    Як ставиться автор до Онєгіна? Чи засуджує безтурботне життя свого героя?
-    Як ви думаєте, Євгеній  - типовий представник дворянської молоді свого часу чи винятковий персонаж? Аргументуйте свою думку.


ІІІ. Підсумок уроку    
                                          1 розділ = 54строфи
1 – монолог Онєгіна
11 – знання і здібності Онєгіна
13 – один день життя Євгенія
16 – роздуми автора
3 – стосунки автора та героя
-    Скільки героїв у першому розділі роману?

Завдання:Прочитайте епіграф до 1 розділу. Чи характеризує, на ваш погляд, цей епіграф головного героя?
Епіграф до 1 розділу – цитата з елегії П.Вяземського «Перший сніг».  У ній поет  розповідає про молодих людей, які радісно мчать на трійці коней по першому снігу.
Как вьюга легкая, их окрыленный бег
Браздами ровными прорезывает снег
И, ярким облаком с земли его взвевая,
Сребристой пылию окидывает их.
… По жизни так скользит горячность молодая,
И жить торопиться, и чувствовать спешит.
…Приводит к опыту безжалостным уроком
И, чувства истощив, на серце одиноком
Нам оставляет след угаснувшей мечты.
Но в памяти души живут души утраты…

Домашнє завдання.
Прочитайте розділи 2, 3, 4. Випишіть  цитати, для характеристики Ленського.
Підготуйте розповідь про життя Онєгіна у селі.


Надіслано учителем Юсипович І.В., гімназія “Троєщина”, м.Київ

Календарно-тематичне планування, завдання школяру 9 класу з зарубіжної літератури скачати, Зарубіжна література онлайн

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 9 клас > Олександр Пушкін «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман О. С. Пушкіна у віршах > Олександр Пушкін «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман О. С. Пушкіна у віршах. Конспект уроку і опорний каркас