KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку на тему: Основні положення. Робота з листами. Виділення, копіювання та переміщення комірок

Гіпермаркет Знань>>Інформатика 11 клас>>Інформатика>> Інформатика: Поняття електронної таблиці. Автозаповнення.


План-конспект уроку з курсу «Інформатика 11 клас» з теми «Основні положення. Робота з листами. Виділення, копіювання та переміщення комірок.»


                                       Тема 1. Основні положення. Робота з листами. Виділення, копіювання та переміщення комірок.


1.1. Основні положення

Для роботи з таблицями значень використовують Excel.

Excel – система електронних таблиць, або табличний процесор, що використовується для проведення складних розрахунків, побудови діаграм, створення макросів та ін.

Файли Excel називаються робочими книгами. Книга маже складатися з одного або кількох робочих листків. Перехід від одного до іншого здійснюється при активізації ярликів листа (Лист 1, Лист 2, ...).

8.09-1.jpg
 
Сама таблиця складається з стовпчиків та рядків, схрещення яких утворюють комірку. Кожна комірка має власну адресу. Комірка, яка зараз є активною має адресу А1, адреса складається з імені стовпчика та номера рядка. Стовпчики ці називаються літерами латинського алфавіту від А, В, ..., Z, AA, AB, …, IV, рядки – номери від 1 до 65536.

Верхня частина вікна – меню (Файл, Правка, ... Справка), та панелі інструментів. За звичай при завантаженні Excel ми отримуємо на екрані активними дві панелі інструментів: Стандартная (призначена для роботи з файлом вцілому, тобто відкриття нової книги, друкування, збереження книги, робота з буфером обміну і т.д.) та Форматирование ( призначена для роботи з фрагментами таблиці та даних, тобто шрифт та кегль активної комірки, вирівнювання, виділення комірок і т.д.). Крім панелей інструментів у верхній частині вікна Excel знаходиться рядок формул та ім’я (адреса) активної комірки.


1.2. Робота з листами

При завантаженні Excel ми отримуємо книгу, яка має три листа, тобто ми маємо змогу построїти три абсолютно незалежні таблиці. Активним є Лист 1, в якого індикатор листа білого кольору, а листи 2 та 3 – неактивні (сірого кольору).

Для того, щоб зробити активним Лист 2 необхідно клацнути лівою кнопкою миші на індикаторі листа 2.

Для того, щоб зробити копію листа 1 необхідно:

1) зробити активним Лист 1
2) зажати клавішу Ctrl та ліву клавішу миші одночасно
3) перетягнути курсор миші туди, куди необхідно скопіювати лист.

При створенні копії листа всі данні будуть збережені і розміщені на обох листах, тому який копіюємо та на копії.

Для переміщення листа по книзі необхідно на індикаторі листа зажати ліву клавішу миші та, не відпускаючи, перетягнути його у потрібне місце.

Якщо треба додати новий лист у книгу необхідно клацнути на будь-якому індикаторі листа правою кнопкою миші для того щоб з’явилося контекстне меню листа та обрати команду Добавить...  Далі у діалоговому вікні вибрати об’єкт Лист. З’явиться лист, який буде мати ім’я – Лист N, де N – наступний за порядком лист, тобто 4, 5, 6 ...

Також через контекстне меню листа здійснюється і видалення зайвих листів, але слід вже вибирати команду Удалить.

Через контекстне меню можна також копіювати та переміщувати листи, для цього використовують команду Переместить/Скопировать.

Також через контекстне меню за допомогою команди Переименовать здійснюється перейменування листів.


1.3. Введення даних у комірки, виділення комірок

Для введення даних у комірку її необхідно активізувати, клацнувши на ній мишею або підвівши курсор за допомогою клавіш керування. Виділена комірка має більш товсті границі, адреса комірки при цьому з’явиться у полі Имя в області панелей інструментів. Далі можна вносити данні. По закінченні вводу даних необхідно натиснути клавішу Enter, або перейти до іншої комірки за будь-якого способу переходу.

Щоб вилучити інформацію з окремої комірки, її слід активізувати, після чого натиснути на клавішу Backspace або Del.

Для виправлення інформації необхідно спочатку активізувати комірку, інформацію в якій необхідно виправити, а потім або перейти до рядка формул курсором миші і редагувати інформацію в рядку формул, або натиснути клавішу F2 на функціональній клавіатурі і редагувати значення комірки безпосередньо в цій комірці.

Якщо введена інформація не розташовується в одній комірці треба змінити розмір комірки. Виконати це можна, наприклад так, розширити розмір стовпчика. Для зміни розміру стовпчика необхідно підвести курсор до назв стовпчиків і, розташувавши його на правій границі стовпчика так, щоб курсор набув вигляду двонаправленої стрілки, затиснути ліву кнопку миші і розтягнути праву границю комірки до потрібної ширини.

Так само змінюється і висота рядка.

Для більш зручного розташування текстової інформації у комірці ще використовують команду Формат ячеек вкладку Выравнивание, дістатися до якої можна двома способами: за допомогою контекстного меню та через меню Формат, Ячейки...

8.09-2a.jpg

У вкладці Выравнивание можна змінити розташування тексту по горизонталі та вертикалі, зробити перенесення тексту за словами, назначити автопідбір ширини стовпця.

Для виділення всього робочого листа необхідно на пересіченні назв стовпчиків та номерів строк клацнути лівою кнопкою миші, або натиснути на клавіатурі клавіші Ctrl-A.

Щоб виділити один або більше рядків необхідно на номерах рядків клацнути лівою кнопкою миші. Для виділення одного або більше стовпчиків необхідно клацнути лівою кнопкою миші на назві стовпчика. Для виділення декількох рядків або стовпчиків зажавши ліву кнопку миші на номері рядка або імені стовпчика треба перетягнути курсор до кінця блоку, що необхідно виділити.

Для виділення блоку комірок треба встановити покажчик миші на початок блоку, натиснути на її ліву клавішу і, не відпускаючи клавішу, перетягнути покажчик миші у потрібному напрямку. Теж саме можна зробити якщо ставши на початок блоку зажати клавішу Shift і потім клацнути на комірці кінця блоку.

Для виділення декількох комірок, які не мають спільних границь не по горизонталі не по вертикалі необхідно спочатку виділити першу комірку, потім натиснути клавішу Ctrl і, утримуючи її, натиснути за допомогою лівої клавіші миші на другу, третю і т.д. комірки. Замість окремих комірок у цьому випадку можуть бути блоки комірок, які мають спільні границі, тобто можуть бути виділені за допомогою переміщення курсору при натиснутій лівій клавіші миші.

Для копіювання, переміщення та вставлення значень комірки (при цьому комірка або діапазон комірок повинен бути виділеним) застосовуються такі способи:

•    команди Правка – Вырезать, Копировать, Вставить головного меню;
•    команди Вырезать, Копировать, Вставить контекстного меню;
•    кнопки Вырезать, Копировать, Вставить Стандартной панелі інструментів.

Якщо необхідно скопіювати значення комірки в діапазон комірок, сумісний з виділеною коміркою, то покажчик миші підводять до правого нижнього кута комірки так, щоб змінився вигляд курсору миші на маленький хрестик, натискають ліву клавішу миші і, не відпускаючи її, протягують курсор у потрібному напрямку.

Для переміщення виділеного блоку покажчик миші встановлюють на рамку блоку (при цьому він набуває вигляд чотиринаправленої стрілки), натискають ліву клавішу миші і тягнуть у потрібному напрямку.

Якщо необхідно ввести заголовок таблиці, або створити складний заголовок таблиці можна скористатися можливістю об’єднання комірок. Для цього по-перше треба виділити суміжний діапазон комірок, а далі скористатися або кнопкою 8.09-3.jpg  Объеденить и поместить в центре, на панелі інструментів  Форматирование, або через формат комірок вкладку Выравнивание, зробити активною галочку Объединение ячеек.
Надіслала вчитель інформатики СЗШ № 54 Солом*янського району м. Києва Тальнова Олена Володимирівна.

Предмети > Інформатика > Інформатика 11 клас > Поняття електронної таблиці. Автозаповнення > Поняття електронної таблиці. Автозаповнення. Конспект уроку і опорний каркас