KNOWLEDGE HYPERMARKET


Контрольна робота №3. Інформатика 8 клас.

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 8 клас>> Інформатика: Контрольна робота №3. Інформатика 8 клас.


1. Відкрийте вікно системи Turbo Delphі  2006.
2. Виберіть на вкладці Welcomе Раgе кнопку Open Project.
3. Відкрийте папку з уже створеним проектом, шлях до якої вкаже вчитель.
4. Відкрийте файл з розширенням імені dpr або bdsproj (у результаті відкриється вікно системи й завантажиться весь проект).
5. Виконайте проект. У вікні, що відкрилося, знайдіть відомі вам елементи керуван¬ня: кнопки, поля, написи, меню та інші. Виберіть кнопку. Які дії при цьому відбуваються?
6. Закрийте  вікно виконання проекту.
7. Закрийте проект.
8. Виберіть на вкладці Welcome Раgе кнопку New Project
9. Збережіть проект, що відкрився, у папці First Project, яку створіть у своїй папці. При збереженні змініть імена файлів
10. Виконайте проект.
11. Визначте колір вікна, що відкрилося, його розміри і положення на екрані.
12. Закрийте вікно виконання проекту.
13. Встановіть такі значення властивостей форми:
Сарtion — Ми створюємо проекти
Соlor — clGreen (англ. grееn — зелений)
Неіght - 500
Width - 100
Left - 100
Тор - 450
14. Збережіть нову версію проекту замість старої.
15. Виконайте проект. Проаналізуйте, як змінилися характеристики відкритого вікна порівняно з попереднім вікном.
16. Закрийте вікно виконання проекту.
17. Змініть значення вказаних вище властивостей на інші.
18. Виконайте проект.
19. Закрийте вікно виконання проекту.
20. Закрийте проект.
21. Закрийте вікно системи Тurbо Delphi 2006


Запитання та завдання

1. Що таке програма?
2. Що таке мова програмування?
3. Чому мова програмування
Delphi є універсальною об'єктно-орієнтованою?
4. Складіть алгоритм відкриття нового проекту в системі  'Т'urbо Delphi
2006?
5. Назвіть основні об'єкти вікна середовища візуальної розробки програм системи Тurbо Delphi 2006. Поясніть їх призначення.
6. Що таке форма?
7. Назвіть кілька властивостей форми. Поясніть, що визначає кожна з них.
8. Як зберегти проект?
9. У меню Рііе є команди Save, Sаvе Аll, Save Project. З'ясуйте призначення кожної з них та їх відмінність від команди Save.
10. З'ясуйте відмінність між командами Close і Сlоsе АlІ меню File.
11. Яким вимогам повинно відповідати ім'я файлу в системі Тигbо Delphi 2006?
12. Як розпочати виконання проекту?
13. Як змінити значення властивостей форми?
14. Створіть проект, завдяки якому відкриється вікно синього кольору, розмірами 300 пікселів на 300 пікселів, лівий верхній кут якого знаходиться від верхнього лівого кута екрана на відстані 300 пікселів управо і 400 пікселів униз.
15. Створіть проект, завдяки якому відкриється вікно сірого кольору, розмірами 200 пікселів на 100 пікселів, лівий верхній кут якого знаходиться від верхнього лівого кута екрана на відстані 150 пікселів управо і 100 пікселів униз.Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я. Інформатика 8 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту

Завдання та відповіді з інформатики по класам онлайн, планування уроків з інформатики 8 класу скачати, домашнє завдання та робота

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.