KNOWLEDGE HYPERMARKET


Кровоносні судини.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Кровоносні судини.


Кровоносні судини.


Пригадайте особливості кровообігу у хребетних тварин: риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців.
Навчіться називати кровоносні судини; характеризувати їхню будову, велике і мале кола кровообігу.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: артерії, вени, капіляри.

Які бувають кровоносні судини та яка їхня будова?

Кровоносна система людини, крім серця, включає різні за розміром, діаметром, будовою і функціями кровоносні судини, по яких рухається кров.

До кровоносних судин належать: артерії, капіляри і вени. Артерії - це судини, які несуть кров від серця до органів і тканин. Найбільша артерія в організмі людини - аорта. В артеріях кров рухається під великим тиском, який вони витримують завдяки будові своїх стінок. Стінка всіх артерій складається з трьох шарів різних тканин: внутрішнього (сполучна тканина), середнього (м'язова тканина) та зовнішнього (сполучна тканина). Артерії розгалужуються і переходять у капіляри.

Капіляри - це найдрібніші кровоносні судини, стінки яких утворені ендотелієм. Через нього постійно відбувається обмін речовин між кров'ю і тканинною рідиною. Цей обмін і забезпечує безперервний контакт крові з клітинами. З «артеріальної» капілярної сітки вода з розчиненими в плазмі крові речовинами витісняється у міжклітинний простір. «Венозна» капілярна сітка поглинає воду з міжклітинного простору. З «венозної» капілярної сітки капіляри збираються у дрібні судини - венули (найдрібніші вени). Збільшуючись у діаметрі, венули перетворюються на вени. Вени - судини, які несуть кров від органів і тканин до серця. Стінки вен побудовані подібно до стінок артерій, але вони менш еластичні через тонший м'язовий шар. У просвіті середніх і деяких великих вен є кишенькові клапани, які перешкоджають зворотному плину крові.

Що таке велике і мале кола кровообігу?

Судини кровоносної системи утворюють мале і велике кола кровообігу (мал.1).


Схема кровообігу людини


Мал.1. Схема кровообігу людини

Мале коло кровообігу починається з правого шлуночка серця, з якого венозна кров по легеневих артеріях надходить до легеневих капілярів. Легеневі капіляри густо обплітають легеневі пухирці, заповнені атмосферним повітрям. Тут відбувається газообмін між організмом і навколишнім середовищем: кисень з повітря, що заповнює легені, переходить у кров, а вуглекислий газ з крові потрапляє до легенів. Насичена киснем кров стає артеріальною і по легеневих венах повертається до лівого передсердя.

Шлях крові від правого шлуночка через легеневі артерії, легеневі капіляри, легеневі вени до лівого передсердя називається малим колом кровообігу.

Велике коло кровообігу починається з лівого шлуночка, який, скорочуючись, виштовхує кров в аорту. По судинній сітці артеріальна кров несе кисень і поживні речовини до всіх клітин тіла через тканинну рідину, а з клітин у капіляри переходять вуглекислий газ і продукти життєдіяльності організму. Кров з артеріальної перетворюється на венозну і по венах повертається до правого передсердя. Кров від голови, шиї і рук збирається у верхню порожнисту вену, а від усіх інших частин тіла - у нижню порожнисту вену.

Шлях крові від лівого шлуночка через артерії, капіляри, вени всіх органів тіла до правого передсердя називається великим колом кровообігу.

Отже, в малому колі кровообігу по артеріях тече венозна кров, а по венах - артеріальна. У великому колі кровообігу артеріальна кров тече по артеріях, а венозна - по венах.

Як регулюється кровообіг?

Інтенсивність кровообігу залежить від фізичних навантажень, температури тіла тощо. Так, завжди виникає потреба в збільшенні або зменшенні кількості крові у певному органі (наприклад, потреба в збільшенні кровообігу в м'язах, які працюють, і зменшенні його при цьому в органах травлення). Кровообіг регулюють нервова система та гуморальні чинники. Волокна нервової системи іннервують більшість судин. При їхньому збудженні м'язи стінок більшості артерій скорочуються і вони звужуються, а судини серця і мозку, навпаки, розширюються. На стан судин впливають і деякі хімічні речовини (наприклад, деякі гормони).


Узагальнимо знання


Судини системи кровообігу людини складають велике і мале кола кровообігу. По малому колу кров від серця надходить до легенів, де забирає кисень і віддає вуглекислий газ. По великому колу кровообігу кров розносить кисень і поживні речовини до клітин усього тіла і забирає від них вуглекислий газ і продукти розпаду речовин, які виводяться з організму. Регулюють кровообіг нервова система та гуморальні чинники.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Позначте кровоносні судини, які несуть кров від серця до органів і тканин:

а) капіляри;
б) артерії;
в) вени;
г) венули.

2. Позначте кровоносні судини, в яких відбувається обмін речовин між кров'ю і тканинною рідиною:
а) артерії;
б) вени;
в) венули;
г) капіляри.

3. Вкажіть кровоносні судини, які мають півмісяцеві клапани:

а) аорта;
б) артерії;
в) капіляри;
г) вени.

4. Охарактеризуйте шлях, який проходить кров по малому колу кровообігу, та його значення. Поясніть, чому мале коло кровообігу називають легеневим.
Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Матеріали з біології, планування з біології, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.