KNOWLEDGE HYPERMARKET


Лабораторная робота: Створення та редагування документів MS Word.

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 9 клас>> Інформатика: Введення та редагування тексту.

Практична робота до предмету Інформатика 9 клас.

Тема «Створення та редагування документів MS Word.».

Розгляд теми: Введення та редагування тексту.


                                       Лабораторна  робота . Створення та редагування документів MS Word.
 
1. Текстовий редактор MS Word можна запустити кількома способами:


а) з допомогою головного меню Пуск 4.09-9.jpg Программы 4.09-9.jpg MS Word,  або Пуск 4.09-9.jpg Документы 4.09-9.jpg ім’я Word-документа;

б) за допомогою ярлика програми MS Word або піктограми Word-документа.


2.  Вікно редактора складається з:

а) заголовка, в якому є назва програми і документа, знак системного меню та кнопки керування вікном програми;
б) рядка меню та кнопок керування вікном документа;
в) панелей інструментів з піктограмами найбільш вживаних команд;
г) горизонтальної лінійки та рядка стану.
д) робочого поля документа з горизонтальною та вертикальною смугами прокручування;


Доступ до всіх функцій програми Word 2003 можна отримати через її головне меню. Меню редактора MS Word містить пункти: Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Таблица, Окно, Справка. Крім цього меню можна використовувати контекстне меню.

3. Перед першим сеансом роботи задають потрібні параметри роботи програми редактора. Найчастіше використовують такі дії:

а) задають розмір поля та формат сторінки, її орієнтацію (Файл 4.09-9.jpg Параметры страницы);
б) вибирають вигляд (стиль) документа командою Вид 4.09-9.jpg Обычный, Разметка страницы, ..., або з допомогою відповідних кнопок у рядку стану;
в) вмикають панелі інструментів (Вид 4.09-9.jpg Панели инструментов);
г) виводять лінійку (Вид 4.09-9.jpg Линейка);
д) задають розміри абзацного відступу з допомогою верхнього лівого трикутника на лінійці;
ж) вмикають автоматичну перевірку правопису (Сервис 4.09-9.jpg Параметры 4.09-9.jpg Правописание 4.09-9.jpg  Автоматически проверять орфографию) тощо.


4. Для створення документів у Word 2003 треба виконати команду Файл 4.09-9.jpg Создать 4.09-9.jpg Новый документ. Наявність у робочому полі мигаючого курсора ( | - подібного текстового курсора) дає змогу вводити текст. Щоб цей курсор з’явився, треба клацнути мишею. Текст із клавіатури вводиться за місцем знаходження текстового курсора. Якщо допущено помилку, можна, натискуючи клавішу Backspace, видалити символи, розташовані ліворуч від курсору, або, натискаючи клавішу Delete, видалити символ праворуч від курсору. Клавішу Enter натискують лише в кінці абзацу. Межі абзацу встановлюють за допомогою маркерів на горизонтальній лінійці.

Перевірка правопису може здійснюватись в автоматичному режимі. При наявності помилок слово підкреслюється червоною хвилястою лінією. Для виправлення помилок можна скористатися контекстним меню цього слова (включається правою кнопкою миші). Якщо слово підкреслене зеленою лінією, то помилка граматична.

Деколи тексти можна покращити шляхом заміни слова синонімом. Для цього  використовують команду Сервис 4.09-9.jpg Язык 4.09-9.jpg Тезаурус. Відкриється вікно з синонімами для слова, на яке вказував текстовий курсор. Після вибору синоніма слово в тексті можна замінити.


5. Для виконання збереження документа на диску виконують команду Файл 4.09-9.jpg Сохранить. При першому зберіганні файла потрібно задати його ім’я.


6. Друк документа здійснюють командою Файл 4.09-9.jpg Печать,  або з допомогою піктограми Печать на панелі інструментів. В діалоговому вікні Печать можна задати параметри друку. Вихід з редактора здійснюється за допомогою команди Файл 4.09-9.jpg Выход  (Alt+F4) або кнопки Закрыть в рядку заголовка.
Надіслано учителем інформатики Міжнародного ліцею "Гранд" Чебаном Л.І.

Предмети > Інформатика > Інформатика 9 клас > Введення та редагування тексту.(9 клас) > Введення та редагування тексту. (9 клас) Практикуми, лабораторні, кейси