KNOWLEDGE HYPERMARKET


Лабораторна робота: Електричний опір. Питомий опір провідника. Реостати

Лабораторна робота до предмету Фізика, 9 клас

Тема: «Електричний опір. Питомий опір провідника. Реостати»


Тема лабораторної роботи: Визначення питомого опору провідника
Мета роботи: виміряти питомий опір дроту; набути навичок користування амперметром, вольтметром, мікрометром.

1 opcii okt2012-ch56.jpg


Прилади і обладнання:

  • Дріт з матеріалу з великим питомим опором, натягнутий на дерев’яну планку
  • Лабораторний амперметр (шкільний)
  • Лабораторний вольтметр (шкільний)
  • Мікрометр
  • Лінійка з ціною поділки 1 мм
  • З’єднувальні провідники 7 шт.

1 opcii okt2012-ch57.jpg


R – опір провідника, Ом; ρ – питомий опір провідника, Ом·м; l – його довжина, м; S – площа поперечного перетину провідника (площа круга), м2.

Опір провідника R можна обчислити за законом Ома для ділянки кола, якщо скласти електричне коло за схемою, поданою на малюнку 1 і виміряти амперметром силу струму I, а вольтметром - напругу U.

Висновок

Електричний струм у металі – це впорядкований рух вільних зовнішніх його електронів по провіднику під дією електричного поля. Метали мають кристалічну решітку, в вузлах якої знаходяться позитивно заряджені іони, між якими рухаються вільні зовнішні електрони.

За допомогою довідника визначити матеріал провідника. (Використовуйте таблицю питомих опорів різних речовин, наприклад, у збірнику задач і запитань Р.А. Гладковой, 1988 року видання на сторінці 380)

1 opcii okt2012-ch58.jpg


Cкачати лабораторну роботу можна клікнувши на текст Скачати лабораторну роботу і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано вчителем-членом Гільдії Лідерів освіти Чебанюк

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 9 клас > Електричний опір. Питомий опір провідника. Реостати > Електричний опір. Питомий опір провідника. Реостати. Практикуми, лабораторні, кейси