KNOWLEDGE HYPERMARKET


Лабораторна робота на тему «Виготовлення найпростішого оптичного пристрою»

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 7 клас>> Фізика: Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори

Презентація до предмету Фізика 7 клас.

Тема «Виготовлення найпростішого оптичного пристрою».


Розгляд теми: Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало                                                             Лабораторна робота № 9

Тема:Виготовлення найпростішого оптичного пристрою.


18-06-101.jpg


Мета роботи: розібратись у принципі дії камери-обскури, виготовити камеру-обскуру й одержати за її допомогою зображення світно¬го об'єкта.
Обладнання: картонна коробка, напівпрозорий папір (пергамент, калька), канцелярська кнопка, клей, ножиці, свіча (одна на клас).


Теоретичні відомості

Камера-обскура (або, як її інколи називають, пінхол-камера) — один із найпростіших оптичних пристроїв.
Схему дії цього пристрою знайдено в роботах давньогрецького філософа Арістотеля (IV ст. до н. є.), а також китайського філософа Мо Ті (V ст. до н.є.) Камеру-обскуру вважають попередницею сучасного фотоапарата.
Камера-обскура являє собою скриньку, в одній зі стінок якої є невеликий отвір, а на протилежній стінці — напівпрозорий екран. Стінку з отвором


18-06-102.jpg
 

називають передньою, бо саме її звертають до розглядуваного об'єкта. Стінка з екраном, на якому виходить зображення об'єкта, називається задньою.
Дія камери-обскури ґрунтується на законі прямолінійного поширення світла.
На рис. 1 ви бачите об'єкт АВ і його зображення А1В1, одержане на екрані камери-обскури К. Від кожної точки об'єкта АВ через отвір О проходить вузький пучок світла (щоб не перевантажувати рисунок, показано світлові пучки, які йдуть тільки від крайніх точок об'єкта — А і В). Кожен із цих пучків створює на екрані світлу цятку, форма якої збігається з формою отвору. Такі цятки, накладаючись одна на одну, утворюють на екрані картину, що відтворює контури й деталі об'єкта. Цю картину називають оптичним зображенням об'єкта.
Необхідно зазначити, що на чіткість одержаного зображення впливає розмір отвору в передній стінці камери. Максимальної чіткості зображення вдається досягти, коли кожна крапка зображується знов-таки у вигляді крапки. Тобто що меншого розміру цятки виходять на екрані, то різкішим є зображення об'єкта.


Готування до експерименту
Перш ніж розпочати виготовлення Камери-обскури, приготуйте необхідні матеріали: картонну коробку, наприклад із-під чаю або соку, напівпрозорий папір (кальку або пергамент), клей, ножиці, канцелярську кнопку.

Експеримент

1. Візьміть картонну коробку й виріжте в одній із її стінок невелике віконце для екрана (рис. 2).
2. Завершіть виготовлення задньої стінки камери-обскури, заклеївши віконце калькою (рис. 3).
3. На протилежяііг стїящ коробки: за Допомогою канцелярської кнопки зробіть отвір діаметром приблизно 1 мм (рис. 4). Найпростіша камера-обскура готова!
4. У затемненому приміщенні наведіть камеру на запалену свічу й отримайте зображення полум'я на екрані.
5. Роздивіться зображення. Зверніть увагу на те, яким є це зображення: прямим чи перевернутим, збільшеним чи зменшеним, чітким чи розмитим.
6. Опишіть одержане зображення.


Аналіз результатів експерименту

Зробіть висновок, у якому зазначте назву виготовленого вами оптичного пристрою, а також те, у чому полягає принцип дії цього пристрою, на якому законі оптики цей принцип дії ґрунтується.


Додаткове завдання

1. Дослідіть, як впливає розмір отвору в передній стінці камери-обскури на якість зображення.
Для цього:
а) розширте вхідний отвір камери до І5 мм;
б) підготуйте окремі аркуші картону з отворами 3 мм, 5 мм і 10 мм;
в) по черзі приставляючи до передньої стінки камери аркуші картону з отворами різного діаметра, спостерігайте за чіткістю зображення.
Зробіть висновок, проілюструвавши його пояснювальним рисунком.
2. Удоскональте свій прилад так, щоб екран можна було пересувати, наближаючи або віддаляючи його від отвору. Для цього скористайтеся такою самою або більшою за розміром коробкою.


Підготувала вчитель фізики Ляхоцька Оксана Євгенівна

Планування уроків з фізики онлайн, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання з фізики 7 класу скачати

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 7 клас > Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало > Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало. Практикуми, лабораторні, кейси