KNOWLEDGE HYPERMARKET


Лейкоцити. Імунітет.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Лейкоцити. Імунітет.


Лейкоцити. Імунітет.


Пригадайте особливості клітин крові, що таке імунітет.
Навчіться характеризувати будову і функції лейкоцитів; спостерігати і описувати мікроскопічну будову крові людини; порівнювати неспецифічний і специфічний імунітет; характеризувати природний і штучний імунітет; обґрунтовувати необхідність застосування вакцин і лікувальних сироваток.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: лейкоцити, лейкоцитоз, лейкопенія, імунітет.

Яка будова і функції лейкоцитів?

Лейкоцити (від лейкос - білий, цитос - клітина) - це безбарвні клітини крові.

Є кілька видів лейкоцитів, різних за розмірами, будовою і функціями. Всі вони мають ядро. Форма лейкоцитів непостійна, змінна. Лейкоцити утворюються в червоному кістковому мозку, селезінці. Окремі види (лімфоцити) дозрівають у вилочковій залозі (тимусі) й лімфатичних вузлах. Ці лімфоцити потрапляють у кров разом з лімфою.
Лейкоцити руйнуються в селезінці та місцях запалення. Живуть від кількох діб до кількох десятків років. Ті лейкоцити, що утворюються в лімфатичних вузлах, живуть від 100 до 200 діб. Лейкоцитам, на відміну від еритроцитів, властивий амебоїдний рух, завдяки чому вони здатні проходити крізь стінки найменших кровоносних судин і рухатися між клітинами.

Збільшення лейкоцитів понад фізіологічну норму називають лейкоцитозом. Він розвивається при запальних процесах, інфекційних захворюваннях, після споживання їжі та під час важкої фізичної праці.

Зменшення кількості лейкоцитів у крові нижче норми називають лейкопенією, її спричиняють деякі інфекційні захворювання, а також променеве враження організму. Основна функція лейкоцитів - захист організму від мікроорганізмів, чужорідних білків, сторонніх тіл, які проникають у кров і тканини.

Що таке імунітет?

Імунітет(від лат. імунітас - звільнення від будь-чого) - це здатність організму захищати власну цілісність, біологічну індивідуальність і сталість внутрішнього середовища.

Розрізняють дві форми імунітету: неспецифічний і специфічний.

Неспецифічний імунітет - це форма імунітету, який здійснюється різними речовинами, що їх виділяють спеціальні залози шкіри, травної і дихальної систем, а також лейкоцитами за допомогою фагоцитозу та білком-інтерфероном. Вони діють на всі мікроорганізми, незалежно від їхньої природи.

Захисні функції лейкоцитів відкрив І. І. Мечников - видатний російський учений, який тривалий час працював на теренах сучасної України. Своїми дослідами він довів, що до враженої мікроорганізмами тканини надходить велика кількість лейкоцитів. Такі лейкоцити І. І. Мечников назвав фагоцити (клітини-пожирачі). Вони знищують будь-які види мікроорганізмів і чужорідні білки, тому їх назвали неспецифічними. Процес поглинання та перетравлення мікроорганізмів називають фагоцитозом.

Лейкоцити містять травні ферменти, які розщеплюють клітини мікроорганізмів. Гній, що утворюється в тканинах при запаленнях, - це скупчення мертвих лейкоцитів. У плазмі крові міститься спеціальний білок, який утворюється у відповідь на вторгнення вірусів та деяких мікроорганізмів (інтерферон). Пригадаємо, що чужорідні для організму хімічні речовини, живі організми, що здатні спричинити імунну реакцію, називають антигенами.

Специфічний імунітет - це форма імунітету, коли організм здатний розпізнавати і знищувати тільки певний вид мікроорганізмів. Його забезпечують Т-лімфоцити та антитіла. Т-лімфоцити утворюються у вилочковій залозі (тимусі). Тому їх назвали тимус-залежними, або Т-лімфоцитами. Зустрівшись з мікроорганізмами, вони «запам'ятовують» їхню будову і передають інформацію про цей тип мікроорганізмів наступним поколінням Т-лімфоцитів. Отже, Т-лімфоцити захищають організм від тих мікроорганізмів, яких вони запам'ятали.

Особливий вид лейкоцитів, які містяться не тільки в крові, а й у лімфі, виробляють антитіла. Вони постійно відновлюються в організмі спеціальними клітинами, що тривалий час захищає організм від повторних інфекційних захворювань.

Потрібно розрізняти клітинний і гуморальний механізми імунітету. Механізм клітинного імунітету - знищення шкідливих чинників клітинами - фагоцитами і Т-лімфоцитами, а гуморального - спеціальними речовинами (білками), які містяться в крові, - антитілами та інтерфероном. Отже, фагоцити і Т-лімфоцити забезпечують клітинний імунітет, а білки крові (антитіла, інтерферон) - гуморальний.

Узагальнимо знання


Фагоцитоз і утворення антитіл становлять основу імунітету. Імунітет може бути природженим і набутим після захворювання. Для запобігання захворюванню на інфекційні хвороби роблять щеплення - вводять вакцини. При лікуванні деяких інфекційних хвороб використовують лікувальну сироватку. Є інфекційні хвороби, проти яких імунітет не утворюється.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Виберіть характеристики лейкоцитів:
а) безбарвні клітини;
б) мають ядро;
в) форма непостійна;
г) не мають ядра.

2. Позначте основну функцію, яку виконують лейкоцити:
а) транспортна;
б) регуляторна;
в) захисна;
г) секреторна.

3. Сконструюйте відповідь у вигляді таблиці «Чим лейкоцити відрізняються від еритроцитів». Поясніть, чому.

4. Позначте складові клітинного імунітету:

а) Т-лімфоцити;
б) антитіла;
в) фагоцити;
г) інтерферон.

5. Позначте складові гуморального імунітету:
а) Т-лімфоцити;
б) антитіла;
в) фагоцити;
г) інтерферон.

4. Сконструюйте відповідь у вигляді порівняльної таблиці «Антитіла і антигени».

5. Що таке вакцинація та яке її значення для здоров'я людини?Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.
Надіслано читачами з інтернет-сайтуПланування уроків з біології, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завадання та робота з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.