KNOWLEDGE HYPERMARKET


Математика 2 клас

Математика 2 клас містить велику кількість матеріалів щодо повторення вивченого в 1 класі. Окрім того, діти навчаться розв’язувати задачі на дві дії та розкривати дужки, додавати й віднімати двоцифрові числа усно й письмово. За допомогою Гіпермаркету знань діти можуть навчатися математиці ніби в інтерактивній школі он-лайн, отримуючи лише найексклюзивніші різнобічні навчальні матеріали!


Гіпермаркет знань>>Математика>>Математика 2 клас

Повторення вивченого в 1 класі

Тема 1. Лічба і межах 20. Таблиці додавання і віднімання в межах 10. Поняття  «вартість монет». Задачі на знаходження суми і різниці (остачі) та зменшення числа на кілька одиниць.
Тема 2. Таблиці додавання і віднімання чисел 4 і 5. Нумерація чисел в межах 20. Задача на знаходження суми.
Тема 3. Вимірювання довжини відрізків у сантиметрах та дециметрах і сантиметрах. Побудова відрізків заданої довжини. Порівнювання чисел. Розв’язування задач.
Тема 4. Назви компонентів дій додавання і віднімання. Таблиці додавання і віднімання чисел 6 і 7. порівняння довжини відрізків. Задачі на різницеве порівняння. Запис математичних виразів за текстовим формулюванням. Поняття «доба» і «тиждень».
Тема 5. Переставна властивість дії додавання. Таблиці додавання і віднімання чисел 8 і 9 (у межах 10). Задачі на збільшення та зменшення числа на декілька одиниць.
Тема 6. Додавання та віднімання чисел в межах 10. Поняття «вартість монет». Складання і розв’язання задач на збільшення та зменшення числа на декілька одиниць. Творча робота над задачею.
Тема 7. Додавання та віднімання в межах 10. Зв'язок між додаванням та відніманням. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Задачі на знаходження невідомого доданка.
Тема 8. Додавання та віднімання числа частинами. Розв’язування простих задач із спільною частиною умови. Додавання і віднімання в межах 20. Творча робота над задачами.
Тема 9. Прийоми додавання та віднімання по одному числу і частинами. Порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом та задач на знаходження суми і невідомого числа.
Тема 10. Випадки додавання та віднімання в межах 20. Складання задач за аналогією. Порівняння місткості посудин. Поняття «рік» і «місяць».

Таблиці додавання і віднімання чисел. задачі на дві дії. дужки

Тема 11. Таблиці додавання та віднімання числа 2. Задачі на різницеве порівняння і на знаходження невідомого доданка.
Тема 12. Таблиці додавання та віднімання числа 3. Ламана лінія. Задачі на збільшення числа на декілька одиниць.
Тема 13. Таблиці додавання та віднімання числа 4. Розв’язання парних задач. Довжина ламаної лінії.
Тема 14. Вираз зі змінною. Позначення змінної буквою. Розв’язування і порівняння простих задач.
Тема 15. Таблиці додавання і віднімання числа 5. Творча робота над задачею.
Тема 16. Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Творча робота над задачею.  Розпізнавання геометричних фігур.
Тема 17. Таблиці додавання і віднімання числа 6. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом.
Тема 18. Таблиці додавання і віднімання числа 7. Складання задач за коротким записом. Залежність між сумою і додатками.
Тема 19. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання.
Тема 20. Таблиці додавання і віднімання числа 8. Розв’язання задач, що мають спільну частину умови. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного.
Тема 21. Задачі на дві дії. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання.
Тема 22. Таблиці додавання і віднімання числа 9. Периметр чотирикутника. Задачі на дві дії.
Тема 23. Узагальнена таблиця додавання та віднімання одноцифрових чисел. Задачі на дві дії.
Тема 24. Розв’язування заданої задачі двома способами (ознайомлення). Периметр трикутника. Порівняння виразів.
Тема 25. Застосування дужок для запису числових виразів. Порядок виконання дій у виразах з дужками. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання.
Тема 26. Знаходження значень виразів, що містять дужки. Розпізнавання многокутників. Формування вміння читати задачу.

Нумерація чисел 21-100
Тема 27. Утворення і назви чисел від 21 до 39. Лічба в межах 39. Вправи на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Розв’язування складених задач.
Тема 28. Утворення і назви чисел від 40 до 89. Лічба в межах 89. Знаходження значень виразів з дужками. Розв’язування простих і складених задач.
Тема 29. Утворення і назви чисел від 89 до 100. Лічба в межах 100. Складання числових виразів з дужками за текстовою умовою.
Тема 30. Лічба десятками. Утворення двоцифрових чисел з десятків і одиниць. Творча робота над задачею.
Тема 31. Порівняння виразів із застосуванням знаків «більше» і «менше». Поняття «сантиметр», «дециметр», «метр». Вимірювання метром.
Тема 32. Письмова нумерація чисел першої сотні. Читання чисел, записаних у нумераційних таблицях. Порівняння виразів.
Тема 33. Письмова нумерація чисел. Записування чисел у нумераційній таблиці. Таблиця чисел першої сотні. Визначення числа десятків і числа одиниць у двоцифровому  числі.
Тема 34. Письмова нумерація чисел. Записування чисел під диктовку. Пояснення поданого розв’язання задачі. Знаходження значень виразів та порівняння чисел.
Тема 35. Читання, запис та порівняння чисел. Одноцифрові та двоцифрові числа. Число попереднє та наступне до даного. Додавання та віднімання одиниці.
Тема 36. Випадки додавання та віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Вправляння у роботі з лінійкою. Елементи трикутника. Творча робота з задачею.
Тема 37. Закріплення випадків додавання та віднімання, пов’язаних з нумерацією чисел. Прямий кут. Задачі на знаходження третього доданка.
Тема 38. Додавання і віднімання круглих десятків. Вправи та завдання на закріплення вивченого.
Тема 39. Вправи і задачі на додавання круглих десятків. Вправи і задачі на закріплення вивченого
Тема 40. Прямокутник. Задачі на знаходження третього додатка. Знаходження значень  буквених  виразів. Календар.
Тема 41. Розв’язування задачі складанням виразу. Одиниці вимірювання часу.

Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток
Тема 42. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток.
Тема 43. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток.
Тема 44. Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадків виду 54+30, 54+3. Короткий запис задачі за зразком.
Тема 45. Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до прикладів виду 40+47, 2+47. Розв’язування задач складанням виразу.
Тема 46. Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел.
Тема 47. Числові вирази. Складання і читання числових виразів. Повторення вивченого.
Тема 48. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок). Задачі на дві дії.
Тема 49. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (закріплення). Задачі на дві дії, у яких результат першої дії треба порівняти з одним із даних задачі.
Тема 50. Застосування загального правила віднімання двоцифрових чисел до прикладу типу 79-40, 79-4. Знаходження остачі (здачі) в задачах на купівлю товару.
Тема 51. Вправи та завдання на додавання та віднімання двоцифрових чисел. Вправи на знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Побудова прямого кута на папері у клітинку.
Тема 52. Задачі на знаходження невідомого від’ємника.


Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел
Тема 53. Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею.
Тема 54. Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка. Творча робота над задачею.
Тема 55. Коротка форма пояснення письмового додавання. Творча робота над задачею.
Тема 56. Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування простих і складених задач.
Тема 57. Коротка форма пояснення письмового віднімання. Розв’язування простих і складених задач.
Тема 58. Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел (закріплення). Складені задачі на збільшення та зменшення суми двох чисел на кілька одиниць. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом.
Тема 59. Повторення додавання та віднімання двоцифрових чисел. Задачі на дві дії.

Тема 60. Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Рух у протилежних напрямках.   
Тема 61. Додавання виду 38+4. творча робота над задачею. Розв’язування задачі двома способами.   
Тема 62. Додавання виду76+4. Задачі на дві дії.   
Тема 63. Додавання виду 38+52. Задача на зустрічний рух.   
Тема 64. Усне віднімання виду 40 – 8. Вправи і задачі на закріплення прийому додавання.   
Тема 65. Закріплення прийому обчислення виду 40 – 8. порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом. Гострий і тупий кути.
Тема 66. Віднімання виду 53 – 8. Творча робота над задачею.   
Тема 67. Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач.   
Тема 68. Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел (продовження). Творча робота над задачею.
Тема 69. Віднімання виду 50 – 34. Розв’язування кругових прикладів.   
Тема 70. Усне і письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання задачі за коротким записом. Розпізнавання кутів різних видів.   


Арифметичні дії множення і ділення

Тема 71. Аналіз контрольної роботи. Дія множення, знак множення. Заміна прикладів на додавання прикладами на множення та навпаки. Тематичне оцінювання.
Тема 72. Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення.   
Тема 73. Складання таблиці множення на 2. Задачі на множення. Вправи і задачі на додавання і віднімання в межах 100.   
Тема 74. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Закріплення додавання і віднімання в межах 100.
Тема 75. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Знаходження значень виразів, що містять дії різних ступенів. Конус. Циліндр.   
Тема 76. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Задачі на дві дії різного ступеня.   
Тема 77. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Вправи і задачі на  дії різного ступеня.  
Тема 78. Контрольна робота
Тема 79. Аналіз контрольної роботи. Дія ділення. Задачі на  дії різного ступеня.Тематичне оцінювання.   
Тема 80. Таблиці ділення на 2. Задачі на ділення.   
Тема 81. Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язуван- ня задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення. Порівняння задач.   
Тема 82. Назви чисел при діленні. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 2.   
Тема 83. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа2 і ділення на 2.   
Тема 84. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення  і ділення числа 2. Складання виразів на дві дії за текстовим формулюванням.   
Тема 85. Складання таблиці множення числа 3. Приклади і задачі на  дії різного ступеня.   
Тема 86. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3.Порівняння задач за різним розташуванням   множників в умові.   
Тема 87. Коло і круг. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач на множення і додавання.   
Тема 88. Вирази з дужками, що містять дії різного ступеня. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення
числа 3.

Тема 89. Складання виразів з дужками. Взаємозв’язок дій множення і ділення (повторення). Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Знаходження довжини ламаної лінії.  
Тема 90. Повторення вивченого. Творча робота над задачею.   
Тема 91. Контрольна робота 
Тема 92. Аналіз контрольної роботи. Складання таблиці ді- лення на 3.Складання задач за даним розв’язанням.
Тематичне оцінювання.
   
Тема 93. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Знаходження периметра квадрата.   
Тема 94. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром.  
Тема 95. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення  і ділення. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Розпізнавання об’ємних геометричних фігур (куб, куля, конус, циліндр).   
Тема 96. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення  і ділення. Залежність між компонентами і результатом дій першого ступеня (повторення). Розв’язування складеної задачі на три дії за поданим планом.   
Тема 97. Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв’язування прикладів і задач.   
Тема 98. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення  числа 4.   
Тема 99. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення  числа 4. Зв’язок множення і ділення (повторення)   
Тема 100. Складання таблиці ділення на 4. Вправи  і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. 
Тема 101. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення  на 4. Обчислення значень виразів з буквеним компонентом. Знаходження довжини сторони квадрата за периметром.
Тема 102. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення  і ділення. Задачі на дії різного ступеня. Складання задачі за її розв’язанням. Побудова прямого кута на папері у клітинку (повторення). 
Тема 103. „Половина”, „третина” і „чверть”. Дії з величинами. Складання простих і складених задач.   
Тема 104. Складання таблиці множення числа 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення  числа 5. Знаходження значення виразів, у складі яких двічі повторюється та сама буква. 
Тема 105. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення  числа 5. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів.
Тема 106. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення  числа 5. Розв’язування  простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька разів. Задачі на дві дії, які містять зменшення числа в кілька разів.   
Тема 107. Таблиця ділення на 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення  на 5. Задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями.   
Тема 108. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення  на 5. Складені задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів.   
Тема 109. Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів.
Тема 110. Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями.   

Повторення в кінці року

Тема 111. Аналіз контрольної роботи. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією. Побудова відрізків. Тематичне оцінювання. 
Тема 112. Задачі на знаходження невідомого від’ємника.
Тема 113. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв’язування складеної задачі на три дії.
Тема 114. Повторення таблиць додавання і віднімання. Складання виразів за текстовим формулюванням. Розпізнавання геометричних фігур.
Тема 115. Додавання і віднімання виду 27+3, 90 – 2. Складання задачі на знаходження третього доданка   
Тема 116. Додавання і віднімання виду 28+5, 46 – 7. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Задачі на дві дії.   
Тема 117. Перевірка дій додавання і віднімання. Розв’язування і складання задач на дві дії. Перетворення величин.
Тема 118. Перевірка віднімання додаванням. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання і розв’язування задач.   
Тема 119. Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Письмове виконання дій додавання і віднімання для перевірки усних обчислень.   
Тема 120. Аналіз контрольної роботи. Повторення дії множення. Назви чисел при множенні.   
Тема 121. Повторення таблиці множення на 2. Порівняння виразів. Задачі на дії різного ступеня. Розпізнавання об’ємних геометричних фігур.   
Тема 122. Повторення дії ділення. Назви чисел при діленні. Таблиця ділення на 2.   
Тема 123. Повторення таблиць множення і ділення на 3. Розв’язування прикладів і задач.   
Тема 124. Повторення таблиць множення і ділення на 4 і 5. Вправи з логічним навантаженням. 
Тема 125.  Повторення вивченого. Задачі на три дії.  
Тема 126. Підсумковий урок за семестр.    

Уроки математика онлайн, методичні розробки математика, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.