KNOWLEDGE HYPERMARKET


Математика 7 клас

Математика 7 клас продовжиться для школярів не лише повторенням математики 6 клас, а й знайомством з новими її розділами – алгеброю й геометрією. Алгебра 7 клас містить багато  ексклюзивних уроків й роз’яснень понять, зокрема, таких як лінійні рівняння з однією змінною,  цілі вирази  й функції. Геометрія 7 клас розповість про те, що таке  найпростіші геометричні фігури, їх властивості,  взаємне розташування прямих на площині,  трикутники,   коло і круг, геометричні побудови. Таким чином, математика 7 клас містить велику кількість конспектів уроків, рефератів, презентацій,  кросвордів, практикумів, лабораторних, кейсів та багато інших цікавих матеріалів.Гіпермаркет знань – це інтерактивна школа, котра навчає цікаво й захоплююче!


Гіпермаркет знань>>Математика>>Математика 7 клас
                                                             
Алгебра

1. Повторення навчального матеріалу за курс математики 5-6-х класів

І. Лінійні рівняння з однією змінною
2. Рівняння. Корені рівняння. Розв'язування рівнянь
3. Рівносильні рівняння. Основні властивості рівнянь
4. Лінійне рівняння з однією змінною

ІІ. Цілі вирази

5. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази
6. Тотожні вирази. Тотожні перетворення виразів
7. Степінь з натуральним показником. Властивості степеня
8. Вирази зі степенями
9. Одночлен. Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів
10. Многочлени
11. Додавання і віднімання многочленів
12. Множення многочленна на одночлен
13. Множення многочленів
14. Розклад многочленів на множники. Винесення спільного множника за дужки
15. Розклад многочленів на множники. Спосіб групування
16. Квадрат двочлена
18. Різниця квадратів
19. Різниця і сума кубів двох виразів
20. Розкладання многочленів на множники різними способами. Перетворення виразів

III. Функції
21. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції
22. Графік функції
23. Функція як математична модель реальних процесів
24. Лінійна функція, її графік та властивості

IV. Системи лінійних рівнянь з двома змінними

25. Рівняння з двома змінними та його розв'язок
26. Графік лінійного рівняння з двома змінними
27. Система лінійних рівнянь з двома змінними
28. Спосіб підстановки
29. Розв'язування системи лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки
30. Спосіб додавання
31. Розв'язування системи лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання
32. Графічний спосіб розв'язування системи лінійних рівнянь з двома змінними


Геометрія

1. Повторення навчального матеріалу за курс математики 5-6-х класів

І. Найпростіші геометричні фігури, їх властивості

2. Точки і прямі, їх властивості
3. Відрізки. Вимірювання відрізків  
4. Кути. Вимірювання кутів. Бісектриса кута

II. Взаємне розташування прямих на площині

5. Суміжні кути, їх властивості
6. Вертикальні кути, їх властивості
7. Паралельні та перпендикулярні прямі, їх властивості. Доведення  від супротивного
8. Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих

ІІІ. Трикутники

9. Трикутник і його елементи
10. Рівність геометричних фігур. Перша ознака рівності трикутників
11. Друга ознака рівності трикутників
12. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки
13. Висота, бісектриса і медіана трикутника. Властивість медіани рівнобедреного трикутника
14. Третя ознака рівності трикутників
15. Прямокутний трикутник. Ознаки рівності та властивості прямокутних трикутників
16. Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника, його властивості
17. Нерівність трикутника

IV. Коло і круг. Геометричні побудови

18. Коло, круг, їх елементи
19. Дотична до кола, її властивість
20. Коло, вписане в трикутник, і коло, описане навколо трикутника
21. Побудова трикутника за трьома сторонами. Самостійна робота
22. Побудова кута, що дорівнює даному. Побудова бісектриси кута
23. Поділ відрізка навпіл. Побудова перпендикулярної прямої
24. Геометричне місце точок. Метод геометричних місць

Уроки математика онлайн, методичні розробки математика, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.