KNOWLEDGE HYPERMARKET


Множення десяткових дробів на розрядну одиницю.

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 5 клас>>Множення десяткових дробів на розрядну одиницю.


36. Окремі випадки множення десяткових дробів
Помножимо десятковий дріб 3,761 на 10. Матимемо: 3,761 • 10 = 37,610 = = 37,61. Отже, 3,761 • 10 = 37,61.


Аналогічно,   помноживши   десятковий   дріб   3,761   на   100,   одержимо 3,761 • 100 = 376,100 = 376,1.


Як змінюється положення коми в десятковому дробі, якщо його помножити на 10; 100?


Порівняємо одержані числа 37,61 і 376,1 з даним числом 3,761. Бачимо, що, множачи десятковий дріб на 10, у ньому переносять кому праворуч на одну цифру, а множачи на 100, — на 2 цифри.
3,761-10=37,61
100=376,1


Отже, щоб помножити десятковий дріб на 10, 100, 1000 і т.д., потрібно перенести в ньому кому праворуч на одну, дві, і ри і т.д. цифри.


Помножимо десятковий дріб 16,5 на 0,1. Отримаємо:
16,5   0,1 = 1,65. Множачи дріб 16,5 на 0,01, отримуємо: 16,5-0,01=0.165.


Як змінюється положення коми в десятковому дробі, якщо його помножити на 0,1; 0,01; 0,001 і т. д.?

Щоб помножити десятковий дріб на 0,1, 0,01, 0,001 і т.д., потрібно перенести в ньому кому ліворуч на одну, дві, три і т.д. цифри.


Прочитай
1.          На яке число  потрібно  помножити   1,05,  щоб отримати:  а)   10  500; 6)0,0105?
а) 1,05- 10000=10500;                  6) 1,05-0,01 =0,0105.
2.          У скільки разів число 0,12 більше від числа 0,012?
Оскільки 0,012 • 10 = 0,12, то число 0,12 більше від числа 0,012 у 10 разів.


Обчисли:

а) 0,19- 10;
б)  1,135 • 100;
а)  12,3   0,1;
б) 360,2 -0,01;


Усно
0,217 • 10; 0,17- 100; 12-0,1; 144   0,01;
2,3 • 10; 0,3 • 100. 20 • 0,1 4-0,01.
На яке число потрібно помножити 0,3, щоб одержати 30? На яке число потрібно помножити 200, щоб одержати 2?


Рівень А
Обчисли:
946.      а) 5,6 • 10;
г) 1,03 • 10;
є) 0,06 • 1 000;
а) 1,4-0,1;
г) 17-0,01;
а) 29,54- 10;
г) 1,8451   0,01;

в) 0,14- 1000; є) 2,9981 • 1000; 3)3,102073- 10 000. в) 0,6   0,01; є) 0,09   0,1. в) 1,31 • 1000; є) 143 • 0,001.
6)7,2- 100;
д) 7,007- 100;
ж) 1,6051 • 100;
6)0,56-0,01;
д) 0,9-0,001;
6)0,0035- 100;
Д) 0,021-0,1;


На яке число потрібно помножити число 12,03, щоб отримати: а) 1203;                6)1,203;                в)0,01203;             г) 120300?


На яке число потрібно помножити число 3,125, щоб отримати: а) 31,25;               6)312 500;            в) 0,03125;          г) 0,0003125?


Запиши в сантиметрах: 0,9 дм; 4,17 м; 0,567 дм; 53,025 м.


952.   Запиши в метрах: 4,24 км; 1,56 км; 42 дм; 42,5 см.


953.      Запиши в кілограмах: 3,2 ц; 3,2 т; 0,312 ц; 32,17 т.

Порівняй величини:
954.      а) 2,72 м і 27,2 дм;          6) 0,272 м і 2,73 дм;        в) 275 см і 27,5 дм;
г) 0,271 км і 272 м;    д) 2,72 ц і 274 кг;     є) 0,272 т і 2,73 ц. а) 75 см і 7,6 дм;     б) 1,21 км і 1220 м;   в) 14 кг і 0,15 ц; г) 750 г і 0,75 кг;     д) 0,92 ц і 910 кг;     є) 0,092 т і 0,92 ц.

956.     Знайди значення виразу:
а)  1,437а + 0,0256 - 0,79с, якщо а = 1000; Ь = 100; с = 10;
б) 37,2х + 1856j + 0,7z, якщох = 0,1; у = 0,01; z = 0,001. У скільки разів потрібно збільшити число  12,8, щоб отримати число 1280?


958.      У скільки разів потрібно збільшити число 0,001, щоб одержати число 100?
У скільки разів потрібно зменшити число  15,1, щоб отримати число
0,0151? 960.      Товщина дошки 2,75 см, ширина в 10 разів, а довжина у 100 разів більші від товщини. Знайди об'єм дошки.


Рівень Б
Вирази у квадратних сантиметрах: 0,03 дм2; 0,24 м2; 1,2 м2; 3,5 дм2.

962.      Маса 1 л олії становить 0,95 кг. Цистерна вміщує 120 м3 олії. Яка маса олії, що міститься в цистерні?


Вправи для повторення
964.      Знайди пропущені числа, якщо а = 3816; а = 72 360.


965.      Периметр ділянки прямокутної форми дорівнює 200 м. Довжина ділянки становить — периметра. Знайди ширину ділянки.


966.      Автомобіль - відстані між містами проїхав за 48 хв. За скільки хвилин він проїде всю відстань, рухаючись рівномірно?


967.      Периметр квадрата дорівнює 12 дм 8 см. Чому дорівнює довжина сторони квадрата? Вирази довжину сторони квадрата в сантиметрах; дециметрах.


Г. Янченко, В. Кравчук "Математика 5 клас"

Надіслано читачами з інтернет-сайту


уроки математики, програми по математиці, реферати з усіх предметів

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.