KNOWLEDGE HYPERMARKET


Множення на одноцифрове число. Сполучний і розподільний закони множення

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 4 клас>>Множення на одноцифрове число. Сполучний і розподільний закони множення

419. Прочитай пояснення про дію множення та її закони. Помножити натуральне число 3 на натуральне число 5 означає знайти суму п'яти доданків, кожен з яких є 3. 3 * 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3.


Числа 3 і 5 називають множниками, а вираз 3 * 5 - їх добутком.


Переставний закон множення. Для будь-яких натуральних чисел a i b виконується рівність a * b = b * a, яка виражає переставний закон множення.


Від перестановки множників добуток не змінюється.

Сполучний закон множення. Для будь-яких натуральних чисел виконується рівність (a * b) * c = a * (b * c), яка виражає сполучний закон множення.


Щоб добудок двох чисел помножити на третє число, можна перше  число помножити на добуток другого і третього чисел.

Наприклад: (3 * 5) * 2 = 3 * (5 * 2).

У лівій і правій частинах рівності маємо один і той самий добуток 30.

З переставного та сполучного законів дії множення дістаємо ще одну її властивість.


У добутку кількох множників можна переставляти множники і брати їх у дужки будь-яким чином.

Наприклад: 3 * 4 * 25 * 30 = (3 * 30) * (4 * 25).

420. Знайди добуток зручним способом.

8 * 4 * 50                     2 * 4 * 5 * 15

421. Прочитай пояснення про розподільний закон множення.


Розподільний закон множення. Для будь-яких натуральних чисел a, b i c виконується рівність (a + b) * c = a * c + b * c, що виражає розподільний закон множення.


Добуток суми двох чисел на будь-яке число дорівнює сумі добутків кожного доданка на це число.

Розподільний закон виконується для будь-якого числа доданків. Наприклад: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) * 7 = 1 * 7 + 2 * 7 + 3 * 7 + 4 * 7 + 5 * 7 + 6 * 7.


Застосовуючи розподільний закон множення, суму і число можна міняти місцями.

4 * (5 + 8 + 10) = 5 * 4 + 8 + 4 + 10 + 4


422. Які з поданих задач розв'язуються дією множення?

1) У класі 15 парт. Скільки парт у 5 таких класах?

2) Перше число 8, а друге на 4 більше. Знайди друге число.

3) Перше число 8, а друге у 4 рази більше. Знайди друге число.

4) Вміст крохмалю в картоплі становить 1/5 її маси. Скільки кілограмів картоплі потрібно, щоб вийшло 200 кг крохмалю?


423. Який добуток більший і на скільки?

245 * 45 чи 245 * 45                              468 * 25 чи 468 * 24


424.

207 * 4 36 * 23 1 *0 + 4 * 1 200 : 100
288 : 8 922 : 32 8:1 + 6 :6 230 : 10


425. За даними таблиці склади і розв'яжи задачу.

За даними таблиці склади і розв'яжи задачу.


426. Відстань між двома містами 72 км. Третину цієї відстані поїзд пройшов за 12 хв. З якою швидкфстю йшов поїзд? (Розв'яжи задачу складанням виразу.)


427. Маса коробки з цукерками 550 г. Коли половину цукерок з'їли, маса коробки стала 300 г. Яка маса порожньої коробки?


Яка маса порожньої коробки?


428. 

203 * 4 49 * 18 14 т 7 ц - 5 т 9 ц
23 * 4 792 : 24 12 т 70 кг - 9 т 500 кг


429. У першій школі а учнів, у другій  на b учнів менше, ніж у першій. У третій школі на 119 учнів менше, ніж у другій. Скільки учнів у третій школі? Склади вираз та обчисли його значення, якщо а = 1758, b = 95.


430. Поясни усний і письмовий спосіб обчислення.

Поясни усний і письмовий спосіб обчислення.


Математика. Підручник для 4 класу. М. В. Богданович

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Планування уроків з математики, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завадання та робота з математики 3 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 
Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 
Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці,комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати 
Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 
Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.