KNOWLEDGE HYPERMARKET


Мова. Індивідуальні особливості людини

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Мова, Індивідуальні особливості людини


Мова, Індивідуальні особливості людини.


Пригадайте завдяки яким сигналам тварини орієнтуються в навколишньому середовищі.
Навчіться характеризувати значення другої сигнальної системи у сприйнятті навколишнього світу, фізіологічні основи мовлення.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: перша сигнальна система, друга сигнальна система, мова.

Ви уже знаєте, що кора великих півкуль головного мозку - це «носій» людського інтелекту. Саме в ній відбувається процес сприйняття різноманітних сигналів навколишнього світу (інформації, її аналіз і перетворення на конкретну реакцію (дію).

Що таке сигнальні системи?

На відміну від тварин, для яких сигналами змін у навколишньому середовищі є безпосередньо природні явища (світло, звуки, хімічні речовини), у людини в процесі суспільно-історичного розвитку утворилася специфічна форма спілкування - мова. Вона набула величезного значення у вищій нервовій діяльності людини, а слово стало звуковим сигналом для позначення різних явищ, предметів навколишнього світу. Тому вища нервова діяльність людей базується на взаємодіях двох сигнальних систем, за допомогою яких вони сприймають інформацію.

Перша сигнальна система- це сукупність нервових процесів, що виникають у корі великих півкуль при безпосередньому впливові на органи чуттів чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ.

Друга сигнальна система- це умовні рефлекси, вироблені на слова й позначені ними поняття. Дія слова як сигналу визначається смисловим значенням, зв'язком з певними предметами навколишнього середовища.

Перша та друга сигнальні системи діють у тісному взаємозв'язку. Під час утворення умовних рефлексів на безпосередні подразнення виникає збудження, яке передається і в другу сигнальну систему (слово, що означає цей подразник). Унаслідок цього рефлекторна реакція може виникати при сигналах, які надходять і з другої сигнальної системи.

Мова- це унікальна властивість людини, яка дає змогу за допомогою знаків-символів (слів) озвучувати думку або виражати її в письмовій формі. Сприйняття людиною мовних сигналів (звукових - усних і зорових - письмових), центри яких розташовані в лівій півкулі, здійснюється слуховими і зоровими центрами. Завдяки внутрішньокірковим зв'язкам ці нервові центри утворюють єдину функціональну систему, яка забезпечує сприйняття і аналіз різних форм мовних сигналів та їхнє звукове перетворення.

Із розвитком мови розвивалось і мислення. Мова і мислення завжди перебувають у нерозривному зв'язку. І важливо враховувати ще одну особливість, що мислення людини органічно зв'язане з пізнавальною діяльністю.

Узагальнимо знання


Вища нервова діяльність людини, на відміну від тварин, базується на аналізі інформації, що надходить у мозок через дві сигнальні системи. Перша сигнальна система представлена органами чуттів, друга - мовою. Дія слова як сигналу визначається його смисловим, а не звуковим значенням. Мова є основою мислення, що притаманно тільки людині.


Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Вкажіть сигнал, який людина визначає за смисловим значенням:

а) звук;
б) світло;
в) слово;
г) температура.

2. Позначте розумову операцію, яка є результатом виявлення відмінних ознак:
а) аналіз;
б) синтез;
в) порівняння;
г) узагальнення.

3. Виберіть визначення розумової операції «узагальнення»:
а) розчленування складного об'єкта на складові;
б) об'єднання частин до цілого;
в) зіставлення об'єктів, їх ознак один з одним і виявлення спільного або відмінного між ними;
г) поєднання об'єктів за їхніми спільними та істотними ознаками.

4. Що таке сигнальні системи? Порівняйте дві сигнальні системи та виявіть відмінність між ними.Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайтів


Повний перелік тем з біології, календарний план по всім предметам згідно шкільної програми, домашня робота, курси та завдання з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.