KNOWLEDGE HYPERMARKET


Мова – скарбниця духовності народу

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Мова – скарбниця духовності народу

1. Прочитайте фразеологізми. Розкрийте їхні значення.
Від усієї душі; припасти до душі; відвести душу; душа в п'ятах; піднестися духом; з усього духу.


 Визначте в кожному з фразеологізмів ключове слово. Значення терміна ключові (опорні) слова з'ясуйте за поданим у кінці підручника словничком термінів.
 Спробуйте пояснити лексичне значення виділених ключових слів.
 Доберіть антоніми до слів духовний та духовність.
 Поясніть підпис до фотографії. Яке слово у ньому ключове?

Душею називають внутрішній світ людини з її настроями, почуттями й переживаннями. Саме душею, а не органами чуття (зором, слухом, дотиком або нюхом) ми сприймаємо те, що становить людську суть і зветься духовним. Духовне відсторонене від усього приземлено практичного, тобто матеріального.
Дух — це внутрішній стан, моральна сила людини. Дух виявляється в бадьорості, рішучості, сміливості, незламності. Ці якості треба виробляти в собі, щоб, обстоюючи добро й правду, завжди досягати успіхів у житті.
Дух властивий не лише людині, а й народові. «Дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю», — так писав про незламність народного духу видатний поет Іван Франко.
Усе, що становить для людей духовну цінність, зветься духовністю. Духовність тісно пов'язана з історичною пам'яттю народу, тобто з минулим, що його пам'ятають численні покоління людей. Історична пам'ять с підґрунтям для збереження й плекання таких духовних скарбів, як народні традиції, звичаї, обряди, твори усної народної творчості, моральні цінності.
Передавати духовні скарби з покоління в покоління можна тільки за допомогою мови. Тому й народився вислів: мова — скарбниця духовності народу.


2. Перепишіть речення, уставляючи пропущені літери. Чи згодні ви з думкою, що саме мова пов'язує минуле, сучасне й майбутнє народу? Поясніть.
1. Наші пращури зал..шили нам ціле поле українських слів, це народна мова (Л. Гавриленко). 2. Не забувай своєї рідної мови. Мова — це тисячі ниток, які пов'язують міл..они людей в єдине ціле, в народ! (В. Сухомлинський). 3. І зб..рігає мова кал..нова на гронах дивних свіжості красу, щоб у майбутнє муз..кою Слова н..сти душі народної красу (Д. Білоус). 4. І тільки Слово бер..же в основі бе..смертя української душі (Б. Олійник).
 Як ви розумієте зміст останнього речення? Що, на вашу думку, загартовує дух людини? Свою думку підтвердіть прикладами з художньої літератури та з життя.

3. Прочитайте речення. Як ви розумієте зміст кожного з них? Поясніть значення висловів духовне багатство, духовне життя народу.
1. Рідна мово материнська, ти — душа мого народу (Д. Кононенко). 2. У свою пісню й мову народ укладав увесь свій дух, свою мораль, увесь свій розум, свої сподівання, мрії, своє світобачення. 3. Рідна мова — безцінне духовне багатство (В. Сухомлинський). 4. Мова — це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова — це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Мова — це сучасна художня, інтелектуальна і мисленнєва діяльність народу (Олесь Гончар).


Лексичні значення виділених слів з'ясуйте за тлумачним словничком.4. Прочитайте.  Визначте тему й головну думку висловлювання.
Свою рідну мову ми швидше полюбимо через пісню, обряди, звичаї. Коли ж хто говорить, що це все «шароварщина», не від великого розуму він це говорить.
У рідній мові, піснях, обрядах звичаях зосереджена могутня животворна сила. Відкриймо її для себе. Та на нас тоді світ буде дивитися й учитися в нас!
                       За В. Захарченком.


 Поясніть лексичні значення виділених слів. Перевірте себе за тлумачним словничком.
 Поясніть вислів поета Дмитра Білоуса «Мова — це пісня душі, покладена на слова».
Пригадайте і назвіть народні й сучасні пісні, у яких, на вашу думку, найкраще відображено духовність українського народу.
 


5. Прочитайте вірш, визначте його головну думку.Яку ілюстрацію ви намалювали б до вірша? Опишіть таку ілюстрацію словами.
           Рідна мова
У ній усе: діброви й верболози,
Дніпра і Ворскли витканий атлас,
Козацька доблесть і кріпацькі сльози,
Ще й дума та, що вистраждав Тарас.

Ти — крона й корінь рідного народу:
Батьків, дідів, і прадідів, і пра...
І час твою не вичовгає вроду,
Не висотає Ворскли і Дніпра.

В тобі — мої лани широкополі,
Благословення мамине і хліб,
Без тебе я страждав би, як без долі,
І вже давно, приречений, осліп.

Бо ти — моя сподвижниця і слава,
Мечі і струни, правда і терни
Від київського князя Ярослава
До нашої стрімкої бистрини.

Життя мого майбутнього основа,
Нехай же родить щедро твій город.
Коли щеза чиясь у світі мова,
Щезає разом з нею і народ.
                            Дмитро Луценко.


 Визначте слова, ужиті в переносному значенні. Розкрийте ці значення.6. Обговоріть у парах! Прочитайте й поміркуйте: чи згодні ви з авторами уривків? Повністю чи частково? Чому? Поясніть.
 1. Наслідком бездуховності е душевна кволість. Воля та Незалежність народу й окремої людини залежать саме від духовності, сили Духу. А сила Духу — від чистоти душі.
                           З журналу.
2.Мова й пісня — дві найважливіші фортеці, які народ повинен оберігати пильніше й відчайдушніше, ніж свої кордони, бо, втративши кордон, державність, народ завжди може їх відновити, мови ж не відновить ніколи.
                           За Г. Нудьгою.


7. Перепишіть речення. Як ви вважаєте, чи пов'язані духовність народу і ставлення громадян до державної мови? Духовність людини та її ставлення до рідної мови? Свою думку поясніть.
1. Допоки мова є — народ не гине, а воскресає, наче фенікс-птах (Я. Поклад). 2. Правнуки прадідів чули чудово, бо шанували слово і мову (О. Різниченко). 3. Збирай, як діаманти, ті слова. Твого народу в них душа жива (С. Черкасенко). 4. Кожен народ, що дбає про сьогоднішнє і майбутнє, знає, до чого веде руйнування чи зрікання рідної мови (К. Мотрин). 5. Бездухі мають рабську душу, покірну, зрадницьку, байдужу (В. Білас).
 Розкрийте значення фразеологізму воскреснути, як фенікс із попелу.
 Визначте в реченнях слова, ужиті у переносному значенні. Розкрийте ці значення.
Ч'и згодні ви з висловом поетеси Ганни Чубач «По словах, як по місточках, до душі душа приходить»?Поясніть.
Розкажіть, якою ви уявляєте державу Українського слова. Яке місто могло б стати її столицею? Чому?


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.